институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Особливості обліку та аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності необоротних матеріальних та нематеріальних активів

Каталог пособий и учебных материалов | Архитектура | Диплом | Страниц: 104 | Год: 2010 | Размер: 100 кб. | Стоимость: 325 грн. | Смотреть | Купить

Особливості обліку та аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності необоротних матеріальних та нематеріальних активів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні основи обліку основних засобів та нематеріальних активів 5
1.1 Економічна суть основних засобів і нематеріальних активів та критерії віднесення їх до активів 5
1.2 Класифікація основних засобів та нематеріальних активів 11
1.3 Нормативно-правове регулювання основних засобів та нематеріальних активів 20
РОЗДІЛ 2 Сучасний стан та удосконалення організації та методики обліку основних засобів та нематеріальних активів 22
2.1 Облік основних засобів та нематеріальних активів у системі прийняття управлінських рішень 22
2.2 Організація та методика фінансового обліку основних засобів та нематеріальних активів 32
2.3 Трансформація вітчизняної практики обліку основних засобів до міжнародних стандартів 47
РОЗДІЛ 3. Організація і методика аудиту основних засобів та нематеріальних активів 58
3.1 Загальні принципи організації аудиту основних засобів та нематеріальних активів 58
3.2 Організація аудиту надходження і вибуття основних засобів та нематеріальних активів 66
3.3 Аналіз використання основних засобів та нематеріальних активів 75
ВИСНОВКИ 91
ДОДАТОК А 98
ДОДАТОК Б 100
ДОДАТОК В 102
ДОДАТОК Д 104

Cмотрите также:
Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту, амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Організаційні та методичні аспекти обліку, аналізу та аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 8 1.1. Сутність амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 8 1.2. Теоретичні положення з організації і методології обліку, аналізу і аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 15 1.4. Загальна організаційно-економічна характеристика базового підприємства 32 Висновки до розділу 35 РОЗДІЛ 2. Облік амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів як інформаційна база аналізу та аудиту 37 2.1. Особливості організації бухгалтерського обліку амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на ПП "ЗЛМ" 37 2.2. Первинний та аналітичний облік амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на ПП "ЗЛМ" 48 2.3. Особливості синтетичного обліку амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на ПП "ЗЛМ" 60 Висновки до розділу 64 РОЗДІЛ 3. Аналіз основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та особливостей аналізу їх амортизації 66 3.1. Інформаційна база та організаційно-інформаційна модель аналізу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на ПП "ЗЛМ" 66 3.2. Методика аналізу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 72 3.3. Обґрунтування напрямків вдосконалення управління амортизаційною політикою на ПП "ЗЛМ" 81 Висновки до розділу 93 РОЗДІЛ 4. Аудит амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на ПП "ЗЛМ" 96 4.1. Мета та завдання аудиту основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та їх амортизації на ПП "ЗЛМ" 96 4.2. Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 99 Висновки до розділу 107 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 109 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 115 ДОДАТКИ 120 Додаток А. Основні показники фінансової звітності підприємства в 2003-2006 рр. 121 Додаток Б. Порівняння міжнародного та національного стандартів з обліку амортизації основних засобів та НМА 127 Додаток В. Первинні документи з обліку амортизаційних відрахувань 128 Додаток Г. Витяг з Відомості 4-м стосовно обліку необоротних активів і зносу 132

Облік і аудит нематеріальних активів

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту нематеріальних активів 1.1. Нематеріальні активи: визначення, класифікація, оцінка і законодавча база 1.2. Мета, завдання аудиту за нематеріальними активами Розділ 2. Бухгалтерський облік необоротних активів на підприємстві 2.1. Визнання, оцінка та аналітичний облік нематеріальних активів у відповідності до П(С)БО 2.2. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів 2.3. Облік амортизації нематеріальних активів 2.4. Переоцінка та зменшення корисності нематеріальних активів 2.5. Облік інвентаризації нематеріальних активів Розділ 3. Аудит операцій з нематеріальними активами 3.1. Міжнародні стандарти аудиту 3.2. Особливості аудиту нематеріальних активів 3.3. Документування аудиту нематеріальних активів Висновки Список використаної літератури Додатки

Облік, аналіз та аудит нематеріальних активів

Вступ........................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту нематеріальних активів.............7
1.1. Нематеріальні активи: визначення, класифікація, оцінка і
законодавча база.........................................................................................7
1.2. Мета, завдання аудиту за нематеріальними активами..........................15
Розділ 2. Бухгалтерський облік необоротних активів на підприємстві...........20
2.1. Визнання, оцінка та аналітичний облік нематеріальних активів
у відповідності до П(С)БО.......................................................................20
2.2. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів.......................44
2.3. Облік амортизації нематеріальних активів.............................................49
2.4. Переоцінка та зменшення корисності нематеріальних активів............52
2.5. Облік інвентаризації нематеріальних активів........................................55
Розділ 3. Аудит операцій з нематеріальними активами....................................58
3.1. Міжнародні стандарти аудиту.................................................................58
3.2. Особливості аудиту нематеріальних активів.........................................61
3.3. Документування аудиту нематеріальних активів..................................71
Висновки................................................................................................................89
Список використаної літератури.........................................................................95
Додатки..................................................................................................................99


Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Вступ 3 1. Зміст аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 5 1.1. Мета та завдання аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 5 1.2. Організація аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 6 1.3. Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 13 2. Проведення аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 17 2.1. Джерела інформації проведення аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 17 2.2. Проведення аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 18 3. Проведення аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за допомогою комп’ютерної техніки 24 Висновки 27 Список використаної літератури 29 Додатки 31-47

Організація і методика аудиту

1. Передпланова підготовка аудиту 3 2. Мета та завдання аудиту інших необоротних матеріальних активів 5 3. Особливості аудиту фінансової звітності акціонерних товариств. 6 4. Скласти план (програму) аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів 7 Список використаної літератури 10

Аудит нематеріальних активів та ефективності їх використання в системі управління технічним розвитком підприємства 

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ 5 1.1 Економічна характеристика нематеріальних активів 5 1.2 Огляд нормативної та спеціальної літератури з питань аудиту нематеріальних активів 8 РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 11 2.1. Попередня оцінка діяльності та якості звітності ПАТ «Броварський молочний завод» 11 2.2 Планування аудиту нематеріальних активів 15 2.3 Оцінка системи внутрішнього контролю нематеріальних активів 20 2.4 Тестування операцій та залишків рахунку нематеріальних активів 23 2.5 Формування висновків за результатами аудиту нематеріальних активів 30 РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 34 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43 ДОДАТКИ 46

Облік і аудит оборотних активів

Вступ 4 1.2. Критичний огляд джерел з питань обліку і аудиту оборотних активів 7 Розділ 2. Методологія та організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності оборотних активів 11 2.1. Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку оборотних активів 11 2.2. Методологія бухгалтерського обліку та фінансової звітності оборотних активів 15 2.3. Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності оборотних активів 20 2.4. Гармонізація і стандартизація обліку та фінансової звітності оборотних активів на основі МСБО та ПСБО 39 Розділ 3. Методологія та процедури аудиту оборотних активів 44 3.1. Методологія та організація аудиту оборотних активів 44 3.2. Інформаційне забезпечення та процедури аудиту оборотних активів 62 3.3. Використання результатів аудиту в управлінні оборотними активами 64 Висновки та пропозиції 72 Список використаної літератури 75 Додатки 79

Методика і організація обліку та аудиту нематеріальних активів (3 частина висновок)

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 2 3.1. Удосконалення нормативно-методичного регулювання обліку та аудиту нематеріальних активів 2 3.2. Особливості організації технології облікового процесу нематеріальних активів в умовах функціонування АРМ бухгалтера 26 3.3. Шляхи удосконалення організації аудиту нематеріальних активів в умовах автоматизованої системи обробки інформації 37 ВИСНОВОК 46 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 50 ДОДАТКИ 53

Аудит нематеріальних активів

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аудиту нематеріальних активів 5 1.1. Економічна сутність нематеріальних активів 5 1.2. Огляд нормативної та законодавчої бази з аудиту нематеріальних активів 8 Розділ 2. Методика аудиту нематеріальних активів 13 2.1. Мета та завдання аудиту нематеріальних активів 13 2.2. Джерела отримання аудиторських доказів аудиту нематеріальних активів 14 2.3. Основні методи, прийоми та процедури аудиту нематеріальних активів 15 2.4. Загальний аудиторський ризик та його складові 17 2.5. Послідовність проведення аудиту нематеріальних активів 19 Розділ 3. Організація аудиту нематеріальних активів підприємства ТОВ “Назва” 21 3.1. Техніко – економічна характеристика діяльності ТОВ “ Назва ” 21 3.2. План та програма аудиту нематеріальних активів підприємства ТОВ “ Назва ” 25 3.3. Аудит нематеріальних активів підприємства ТОВ “ Назва ” 29 Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38

Аудит нематеріальних активів та ефективності їх використання в системі управління технічним розвитком підприємства

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ 5 1.1 Економічна характеристика нематеріальних активів 5 1.2 Огляд нормативної та спеціальної літератури з питань аудиту нематеріальних активів 8 РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 10 2.1. Попередня оцінка діяльності та якості звітності підприємства, на матеріалах якого виконується оцінка 10 2.2 Оцінка системи внутрішнього контролю нематеріальних активів 13 2.3 Планування аудиту нематеріальних активів 16 2.4 Тестування операцій та залишків рахунку нематеріальних активів 21 2.5 Формування висновків за результатами аудиту нематеріальних активів 26 РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 29 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 39