институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Управління формуванням товарно-матеріальних запасів підприємства (+РЕФЕРАТ + ДОКЛАД + РЕЦЕНЗІЯ + РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ)

Каталог пособий и учебных материалов | Психология гендерная | Диплом | Страниц: 94 | Год: 2010 | Размер: 135 кб. | Стоимость: 450 грн. | Смотреть | Купить

Управління формуванням товарно-матеріальних запасів підприємства (+РЕФЕРАТ + ДОКЛАД + РЕЦЕНЗІЯ + РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ)

Вступ 3
Розділ 1.Теоретичні засади управління товарно-матеріальними запасами підприємства 6
1.1.Товарно-матеріальні запаси підприємства як економічна категорія 6
1.2.Облік та нормування товарно-матеріальних запасів 17
1.3.Аналіз ефективності використання товарно-матеріальних запасів 22
Розділ 2.Аналіз управління товарно - матеріальними запасами на підприємстві ТОВ „Контур” 34
2.1.Загальна характеристика господарської діяльності підприємства 34
2.2.Аналіз витрат за напрямками та центрами відповідальності 40
2.3.Оцінка ефективності використання товарно-матеріальних запасів 44
2.4.Аналіз ефективності формування та використання виробничих запасів 47
Розділ 3.Шляхи вдосконалення механізму управління товарно - матеріальними запасами 53
3.1.Шляхи підвищення прибутковості підприємства 53
3.2.Обґрунтування оптимальної партії постачання матеріалів (товарів) 58
Висновки 74
Література 77

Cмотрите также:
Облік товарно матеріальних запасів

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.1. Економічна сутність і класифікація обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.2. Аналіз нормативної та спеціальної літератури з питань обліку товарно матеріальних запасів 11 Розділ ІІ. Методика обліку товарно-матеріальних запасів 17 2.1. Первинний облік товарно-матеріальних запасів 17 2.2. Синтетичний і аналітичний облік товарно-матеріальних запасів 19 Розділ ІІІ. Порівняльна характеристика обліку товарно-матеріальних запасів у іноземних країнах 29 Висновок 38 Список використаних джерел 40 Додатки 42-46 Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад оцінки і обліку товарно матеріальних запасів; а саме організації первинного обліку, документування придбання і вибуття товарно матеріальних запасів, відображення обліку придбання і вибуття товарно матеріальних запасів в бухгалтерському обліку. А також відображення придбання і вибуття товарно матеріальних запасів в у звітності. Предметом дослідження є: товарно матеріальних запасів, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з обліком товарно матеріальних запасів. Об’єктом дослідження обране ТОВ „Інтерхем”. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи.

Планування і управління запасами товарно-матеріальних цінностей

Вступ 3 1 Сутність та класифікація запасів товарно-матеріальних цінностей підприємства. Методи оцінки 4 2. Планування необхідного обсягу запасів товарно-матеріальних цінностей підприємства 11 3. Управління запасами: розрахунок потреби системи управління запасами показники ефективності управління запасами товарно-матеріальних цінностей підприємства 16 4. Бюджетування витрат на придбання запасів товарно-матеріальних цінностей підприємства 25 Висновки 31 Список літератури 33

Облік товарно-матеріальних запасів

Вступ 3 1. Економічна сутність і класифікація обліку товарно-матеріальних запасів 5 2. Аналіз нормативної та спеціальної літератури з питань обліку товарно матеріальних запасів 14 3. Оцінка товарно-матеріальних запасів 20 4. Оцінка незавершеного виробництва 23 5. Первинний облік товарно-матеріальних запасів 25 6. Синтетичний і аналітичний облік товарно-матеріальних запасів 27 Висновок 37 Список використаних джерел 39

Облік товарно-матеріальних запасів у зарубіжних країнах

Вступ 3 Розділ І. Теоретично-економічна аспекти, економічна сутність обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.1. Нормативно-правова база, яка досліджує облік товарно-матеріальних запасів 5 1.2. Сутність та значення товарно-матеріальних запасів 7 1.3. Класифікація товарно-матеріальних запасів 11 Розділ ІІ. Призначення обліку, методика обліку товарно-матеріальних запасів 14 2.1. Документальне оформлення операцій з товарно-матеріальними запасами 14 2.2. Характеристика рахунків з обліку товарно-матеріальних запасів 18 2.3. Облік вибуття товарно-матеріальних запасів 20 Розділ ІІІ. Методика відображення товарно-матеріальних запасів у фінансовій звітності. 27 3.1. Порівняльна характеристика відображення запасів у звітності зарубіжних країн 27 3.2. Відображення товарно-матеріальних запасів у звітності за міжнародними стандартами 29 Висновки 36 Список використаної літератури. 38 Додатки. 40 Звітність

Облік товарно-матеріальних запасів

Вступ 3 Розділ І. Теоретично-економічна побудова обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.1. Нормативно-правові аспекти питань обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.2. Класифікація запасів 7 1.3. Оцінка та визначення запасів 9 Розділ ІІ. Аналітичний і синтетичний облік товарно-матеріальних запасів в зарубіжних країнах 20 2.1. Документальне оформлення операцій з обліку запасів 20 2.2. Організація аналітичного та синтетичного обліку запасів в зарубіжних країнах 22 2.3. Інвентаризація запасів 25 Розділ ІІІ. Порівняльна характеристика звітності в зарубіжних країнах 33 Висновки 42 Список використаної літератури. 44

Облік товарно-матеріальних запасів (облік у зарубіжних країнах)

Вступ 3 1. Теоретично-економічна побудова обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.1. Поняття запасів 5 1.2. Методи обліку запасів 12 2. Відмінності в методах оцінки та списання запасів 22 2.1. Оцінка товарно-матеріальних запасів при надходженні 22 2.2. Методи оцінки вибуття запасів 26 3. Відображення запасів у звітності. 29 3.1. Порівняльна характеристика відображення запасів у звітності зарубіжних країн 29 Висновки 38 Список використаної літератури. 40 Додатки. 42

Контроль та ревізія товарно-матеріальних цінностей (на прикладі підприємства)

Вступ 3 1. Теоретичні основи товарно-матеріальних цінностей 5 1.1. Визначення, оцінка та визнання товарно-матеріальних цінностей 5 1.2. Класифікація товарно-матеріальних цінностей 10 2. Організаційно - економічна характеристика діяльності підприємства ТОВ „Променад” 12 3. Контроль і ревізія товарно-матеріальних цінностей 16 3.1 Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії і контролю товарно-матеріальних цінностей 16 3.2. Ревізія надходження, оцінки та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей 21 3.3. Ревізія операцій, пов’язаних з вибуттям матеріальних цінностей 24 3.4. Ревізія використання матеріальних цінностей на виробництві 27 Висновки 30 Список використаної джерел 33 Додатки 35-38

Логістика запасів

1. Категорія товарно-матеріальних запасів 3 2. Система управління запасами на фірмах 4 3. Місце логістики запасів у логістичній системі організацій 7 4. Види запасів 9 5. Основні системи управлінн запасами 10 6. Методичні основи проектування ефективної логфістичної системи управління запасами 16 Література 24

Облік та аудит виробничих запасів підприємства, аналіз їх використання

АНОТАЦІЯ РЕФЕРАТ Доповідь Роздатковий матеріал Вступ 5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 8 1.1. Економічний зміст виробничих запасів 8 1.2. Класифікація і оцінка виробничих запасів в обліку 12 1.3. Критичний аналіз нормативно-правової та спеціальної літератури з питань обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів 23 Висновки до розділу 1. 25 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 27 2.1. Загальна техніко - економічна характеристика підприємства TOB „Назва" 27 2.2. Організація обліку наявності, руху та збереження виробничих запасів на місцях їх зберігання 33 2.2. Аналітичний облік виробничих запасів 41 2.3. Синтетичний облік виробничих запасів 47 2.4. Організації та методології обліку виробничих запасів в умовах застосування АРМ 57 Висновки до розділу 2. 61 РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 63 3.1. Завдання та побудова аналізу використання виробничих запасів 63 3.2. Факторний аналіз використання виробничих запасів 71 3.3. Аналіз ефективності використання виробничих запасів 75 РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 83 4.1. Організація проведення аудиту виробничих запасів 83 4.2. Методика проведення аудиту виробничих запасів 90 4.3. Складання аудиторського висновку аудиту виробничих запасів 100 Висновки та пропозиції 104 Список використаної літератури 108 Додатки 113-128