институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Розірвання шлюбу за рішенням суду

Каталог пособий и учебных материалов | Маркетинг туризма | Диплом | Страниц: 94 | Год: 2010 | Размер: 78 кб. | Стоимость: 375 грн. | Смотреть | Купить

Розірвання шлюбу за рішенням суду


ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. Шлюб та його правове регулювання в українському законодавстві 8

1.1 Поняття та правова природа шлюбу. 8

1.2 Державна реєстрація шлюбу. 26

РОЗДІЛ ІІ. Розірвання шлюбу за рішенням суду як правова підстава припинення шлюбу 34

2.1 Акт припинення шлюбу згідно із сімейним законодавством. 34

2.2 Підстави розірвання шлюбу в судовому порядку. 40

2.3 Особливості судового розгляду справ про розірвання шлюбу. 58

2.4 Юридичні наслідки розірвання шлюбу. 67

ВИСНОВКИ 81

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 86

ДОДАТКИ 90

Cмотрите также:
Особливості розірвання шлюбу

Вступ 2 І. Загальні положення права подружжя на розірвання шлюбу в Україні 4 ІІ. Правове регулювання процесу розірвання шлюбу та його наслідків згідно українському сімейному законодавству 8 2.1 Поняття та підстави припинення шлюбу 8 2.2 Розірвання шлюбу органом РАЦСу 15 2.3 Розірвання шлюбу за рішенням суду 19 2.4 Правові наслідки розірвання шлюбу 24 Висновки 27 Список використаних джерел 29

Шлюб: правовий режим його укладення і розірвання

Вступ 1. Поняття шлюбу 2. Порядок укладення шлюбу 3. Припинення шлюбу 3.1. Поняття та випадки припинення шлюбу 3.2. Розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану 3.3. Розірвання шлюбу в судовому порядку 3.4. Юридичні наслідки розірвання шлюбу 3.5. Режим окремого проживання подружжя Висновки Список використаної літератури

Поняття сім’ї та ознаки шлюбу за законодавством України

Зміст Вступ...........................................................................................................................3 I Поняття сім’ї та ознаки шлюбу за законодавством України.....................4 II Укладання шлюбу.............................................................................................6 III Шлюбний договір............................................................................................15 IV Розлучення та припинення шлюбу..............................................................19 4.1 Шлюб, який є недійсним........................................................................23 4.2 Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду.....................24 4.3 Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду....26 Висновок...................................................................................................................29 Список використаної літератури........................................................................30

Поняття та підстави припинення шлюбу

Зміст 1 Поняття та випадки припинення шлюбу.................................................. 3 2 Розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану................................................................................................................ 5 3 Розірвання шлюбу в судовому порядку..................................................... 7 4 Юридичні наслідки розірвання шлюбу..................................................... 10 5 Режим окремого проживання подружжя.................................................. 11 6 Підстави і порядок визнання шлюбу недійсним..................................... 12 Список використаної літератури.................................................................. 19

ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ ТА ЙОГО ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ

ВСТУП 3 Розділ 1. Розірвання шлюбу як соціальна і правова проблема 5 1.1. Розірвання шлюбу в органах РАГСу 8 1.2. Розірвання шлюбу в судовому порядку 16 Розділ 2. Правові наслідки припинення шлюбу 25 Розділ 3. Загальний огляд та аналіз законодавства різних країн в частині припинення шлюбу 29 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

Укладення та припинення шлюбу в сімейному праві України

ВСТУП
РОЗДІЛ І Загальний порядок виникнення сім ї та шлюбу в
сімейному праві України
1.1 Поняття та умови укладення шлюбу, шлюбний вік, право на
шлюб по сімейному законодавству України
1.2 Державна реєстрація шлюбу
1.3 Заручини
1.4 Випадки визнання шлюбу недійсним та правові наслідки
РОЗДІЛ II Цивільно-правове регулювання припинення шлюбу
в сімейному праві України
2.1 Розірвання шлюбу як соціальна і правова проблема
2.2 Розірвання шлюбу в органах РАЦСу
2.3 Розірвання шлюбу в судовому порядку
2.4 Правові наслідки припинення шлюбу
РОЗДІЛ III Загальний огляд та аналіз законодавства різних країн
в частині державного регулювання сім ї та шлюбу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Колізійні проблеми розірвання шлюбу

Вступ 3 1. Загальні засади шлюбних відносин у міжнародному приватному праві 5 1.1. Визначення шлюбу у міжнародному приватному праві 5 1.2. Шлюбні відносини з іноземним елементом у доктрині міжнародного приватного права 10 2. Правове регулювання розірвання шлюбу у міжнародному приватному праві 15 2.1. Питання розірвання шлюбу в системі шлюбних відносин у міжнародному приватному праві 15 2.2. Процедура розірвання шлюбів у міжнародному приватному праві 24 2.3. Правове регулювання розлучення з іноземним елементом в Україні 29 Висновок 33 Список використаної літератури 35

Шлюб. Заключення шлюбу. Розірвання шлюбу

1. Шлюб. Заключення шлюбу. Розірвання шлюбу. 3 Завдання 2. 8 Завдання 3. 12 Список літератури 20

Правові наслідки припинення шлюбу

Вступ Розділ 1. Поняття шлюбу Розділ 2. Поняття та випадки припинення шлюбу Розділ 3. Юридичні наслідки розірвання шлюбу та режим окремого проживання подружжя Висновки Список використаної літератури

Реєстрація цивільного стану громадян

1. Закон України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" від 24.12.1993 р. (зі змінами на 11.01.2000 р.). 4 2. Акти цивільного стану за Цивільним кодексом України. Які з них підлягають державній реєстрації? 4 3. Правове значення органів реєстрації актів цивільного стану для громадян та держави. 5 4. Якими нормативно-правовими актами регулюються сімейні відносини в Україні? 6 5. Система, компетенція державних органів реєстрації актів цивільного стану. 6 6. Основні завдання органів реєстрації актів цивільного стану відповідно до Конституції України та Закону України «Про органи реєстрації актів громадянського стану». 7 7. Принципи діяльності органів реєстрації актів цивільного стану. 8 8. Порядок видачі документів про реєстрацію актів цивільного стану (повторних свідоцтв, довідок, копій актових записів). 8 9. Сімейний Кодекс України: його завдання та предмет регулювання. 9 10. Відмова в реєстрації актів цивільного стану. Оскарження дій органу реєстрації актів цивільного стану. 9 11. Вимоги та обмеження в діяльності працівників органів реєстрації актів цивільного стану. 10 12. Кваліфікаційні комісії органів реєстрації актів цивільного стану. 10 13. Оплата реєстрації актів цивільного стану. 11 14. Діловодство в органах реєстрації актів цивільного стану. 12 15. Строки та місце реєстрації актів цивільного стану (народження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені). 13 16. Порядок та строки реєстрації актів цивільного стану. Документи, які необхідні при реєстрації акта цивільного стану. 14 17. Загальні правила реєстрації актів цивільного стану. 15 18. Місце та порядок реєстрації народження. 16 19. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою. 17 20. Порядок реєстрації народження дітей, які народились після розірвання шлюбу. 18 21. Встановлення походження дітей від батьків, які не перебувають між собою в шлюбі. 19 22. Визначення прізвища, імені, по батькові дитини. 19 23. Порядок реєстрації народження дитини, яка народилась поза лікувальним закладом. 20 24. Порядок реєстрації народження з пропуском строку та дітей, яким виповнилось 16 років, але їх не було зареєстровано в органах реєстрації актів цивільного стану. 21 25. Порядок реєстрації народження (мертвонародженої дитини, двійнят, знайденої дитини, а також дитини, смерть якої настала незабаром після її народження). 22 26. Визнання батьківства. Визнання батьківства за рішенням суду. 23 27. Визнання батьківства відносно повнолітніх осіб. 24 28. Усиновлення/удочеріння. 25 29. Місце, терміни та підстави реєстрації смерті. 26 30. Порядок реєстрації смерті (невпізнаних осіб, особи оголошеної судом померлою, померлих в місцях позбавлення волі та інші). 27 31. Порядок реєстрації смерті за рішенням суду. 28 32. Порядок реєстрації шлюбу. Право на шлюб. 29 33. Умови укладання шлюбу. 29 34. Особливості реєстрації шлюбу з засудженими особами. 30 35. Шлюб, який є недійсним. Порядок та підстави визнання шлюбу недійсним. 31 36. Порядок реєстрації шлюбу громадян України з іноземними громадянами. 32 37. Право дружини та чоловіка на зміну прізвища. 32 38. Встановлення окремого проживання подружжя. Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя. 33 39. Умови та порядок реєстрації розірвання шлюбу. 33 40. Місце та порядок реєстрації розірвання шлюбу. 34 41. Порядок розірвання шлюбу за рішенням суду. 35 42. Підстави припинення шлюбу. 35 43. Розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей. 37 44. Розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя. 37 45. Порядок зміни прізвища неповнолітньої дитини. 38 46. Місце подання заяви та документи, необхідні для розгляду клопотання про зміну імені. 38 47. Визначення імені за Цивільним кодексом України. 39 48. Реєстрація зміни імені. 39 49. Порядок розгляду клопотань про зміну імені. 40 50. Внесення змін, доповнень до записів актів цивільного стану. 41 51. Підстави внесення змін, доповнень до записів актів цивільного стану 42 52. Порядок поновлення втрачених актових записів цивільного стану. 43 53. Анулювання записів актів цивільного стану. 44 54. Заповнення бланків актових записів цивільного стану та свідоцтв, що видаються на підставі цих записів. 44 55. Реєстрація актів цивільного стану у дипломатичних представництвах та консульських установах України. 45 56. Актові книги. Свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану. 47 57. Облік, зберігання та витрачання бланків свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану. 48 58. Умови зберігання архівного фонду органів реєстрації актів цивільного стану. 50 59. Порядок складання звітів відділами реєстрації актів цивільного стану. 50 60. Визнання документів, виданих органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану. 52 61. Порядок видачі документів про реєстрацію актів цивільного стану та довідок про сімейний стан 53 62. Які особисті немайнові права, визначені Цивільним кодексом України? 54-56