институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Облік розрахунково-кредитних операцій на підприємстві

Каталог пособий и учебных материалов | Архитектура | Реферат | Страниц: 39 | Год: 2010 | Размер: 41 кб. | Стоимость: 100 грн. | Смотреть | Купить

Облік розрахунково-кредитних операцій на підприємстві

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні основи побудови обліку розрахунково-кредитних операцій на підприємстві 5
1.1. Характеристика розрахунково-кредитні операції в системі обліково-економічних категорій. 5
1.2. Класифікація розрахунково-кредитних операцій для цілей обліку 6
1.3. Огляд законодавчо-нормативної та спеціальної літератури з питань обліку розрахунково-кредитних операцій 10
Розділ ІІ. Бухгалтерський облік розрахунково-кредитних операцій на підприємстві 13
2.1. Облік розрахунково-кредитних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку 13
2.2. Облік довгострокових кредитів банків 19
2.3. Облік короткострокових кредитів банку 24
2.4. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов язаннями 25
2.5. Узагальнення інформації про розрахунково-кредитні операції у регістрах бухгалтерського обліку і звітності 27
Висновки 36
Список використаної літератури 37

Cмотрите также:
Організація облікового процесу кредитних операцій

Вступ 3 1. Економічна сутність кредитних операцій та особливотсі їх обліку 5 1.1. Основні категорії предметної ділянки аналізу кредитних операцій 5 1.2. Методологія обліку кредитних операцій 7 2. Організація облікового процесу кредитних операцій на підприємстві ТОВ „Добро” 17 2.1. Організація обліку кредитних операцій на підприємстві ТОВ „Добро” 17 2.2. Синтетичний і аналітичний облік кредитних операцій підприємства ТОВ „Добро” 20 3. Облік кредитних операцій із застосуванням автоматизованих систем на підприємстві 24 Висновки 30 Список використаної літератури 33

Облік кредитних операцій підприємства

Вступ 3 1. Економічна суть кредитних операцій та їх класифікація 6 2. Огляд нормативних та літературних джерел з обліку кредитних операцій підприємства 19 3. Техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ „ ” 22 4. Організація обліку кредитних операцій підприємства 28 5. Первинний облік кредитних операцій підприємства 33 6. Синтетичний та аналітичний облік кредитних операцій підприємства 38 7. Узагальнення інформації про кредитні операції у звітності підприємства 42 8. Шляхи удосконалення облік кредитних операцій підприємства 44 Висновок 46 Список використаних джерел 48 Додатки 51 Звітність у додатках

Облік аналіз і аудит кредитних операцій (практичні частини диплому)

Зміст Розділ 2. Організація облікового процесу кредитних операцій на підприємстві ТОВ „Оптіма - Лізинг”. 3 2.1. Організація обліку кредитних операцій на підприємстві ТОВ „Оптіма - Лізинг”. 3 2.2. Види і структура кредитних операцій її синтетичний і аналітичний облік. 10 2.3. Методичні аспекти обліку по кредитних операціях в регістрах бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 22 2.4. Облік кредитних операцій із застосуванням автоматизованих систем на ПЕОМ. 26 Розділ 3. Організація та проведення аналізу і аудиту кредитних операцій 33 3.1. Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів підприємства і сукупність показників забезпечуючих проведення аналізу 33 3.2. Організація і планування аудиту кредитних операцій. 39 3.3. Методика перевірки і контрольні процедури з аудиту кредитних операцій. 47 3.4. Формування аудиторського висновку за результатами аудиту кредитних операцій. 62 3.5. Шляхи підвищення ефективності використання кредитних ресурсів. 65 Висновки та пропозиції 71 Список використаної літератури 75 Додатки 79-98 1. Лист - пропозиція 2. Лист - зобов’язання 3. ДОГОВІР НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 4. ПЛАН АУДИТУ кредитних операцій підприємства 5. ПРОГРАМА АУДИТУ Кредитних операцій підприємства 6. Аудиторський висновок За результатами перевірки кредитних операцій

Організація облікового процесу кредитних операцій

Вступ 3 1. Економічна сутність кредитних операцій та особливотсі їх обліку 5 1.1. Основні категорії предметної ділянки аналізу кредитних операцій 5 1.2. Методологія обліку кредитних операцій 11 2. Організація облікового процесу кредитних операцій в АКБ „ГАРАНТ” 21 2.1. Характеристика фінансової діяльності КБ “Гарант” 21 2.2. Особливості бухгалтерського обліку кредитних операцій у банку 28 2.3. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредитом 33 2.4. Облік міжбанківських кредитів 47 3. Удосконалення обліку кредитних операцій у банку 49 Висновки 58 Список використаної літератури 60

Облік кредитів банку, позик та довгострокових зобов’язань

ВСТУП 3 1. Сутність і облік розрахунково-кредитних операцій на підприємстві 6 1.1. Принципи кредитування підприємств (кредити банків, позик) 6 2.2. Суть і облік операцій кредитного характеру 13 1.3. Завдання і об’єкти обліку кредитів банку, позик і довгострокових зобов’язань 18 2. Особливості організації бухгалтерського обліку позик і кредитів. 22 2.1. Первинний облік позик і кредитів 22 2.2. Синтетичний і аналітичний облік позик і кредитів 27 2.3. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства Оцінка платоспроможності і ліквідності. 33 ВИСНОВОК 37 Список використаної літератури 38

Облік операцій банків по кредитуванню суб’єктів господарювання

Вступ 3 1. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій 4 2. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредитом 7 3. Облік окремих кредитних операцій 13 Висновки 19 Список використаних джерел 21

СТАН ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОСБЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

ЗМІСТ ВСТУП........................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ.....................................................................................6 1.1. Сутність розрахунково-касового обслуговування..........................................6 1.2. Нормативно-правова база................................................................................11 1.3. Характеристика діяльності банку та його облікова політика......................12 РОЗДІЛ 2. СТАН ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОСБЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ...................................................................................19 2.1. Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень та вимог-доручень.............................................................................................................................19 2.2. Облік розрахунків із застосуванням розрахункових чеків і акредитивів...26 2.3. Особливості розрахунків в електронній системі “Клієнт-банк”..................40 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ...........................................................................................................................49 3.1. Джерела аналізу операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів................................................................................................................................49 3.2. Методика проведення аналізу розрахунково-касового обслуговування клієнтів................................................................................................................................52 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.............................................................................64 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.........................................................69 ДОДАТКИ

Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій

ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти організації кредитних операцій 7 1.1. Економічна суть кредитів 7 1.2. Класифікація кредитів та види кредитування 13 1.3. Банківське кредитування підприємств 25 1.3.1. Види банківського кредиту та їх характеристика 25 1.3.2. Умови та порядок отримання банківського кредиту 31 1.3.3. Порядок погашення банківського кредиту підприємством 35 1.4. Небанківське кредитування підприємств 38 1.4.1. Державне кредитування підприємств 38 1.4.2. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансових кредитних інститутів 41 1.4.3. Комерційне кредитування підприємств 42 1.4.4. Лізингове кредитування підприємств 46 РОЗДІЛ 2. Забезпечення нормативного регулювання та методика обліку кредитних операцій 54 2.1. Критична оцінка нормативного регулювання та методика обліку кредитних операцій 54 2.2. Оцінка кредиторської заборгованості 61 2.3. Облік поточних кредитів банків 63 2.4. Облік довгострокових кредитів банків 65 2.5. Автоматизація обліку кредитних операцій 68 2.6. Аналіз впливу кредитних операцій на фінансовий стан підприємства 75 РОЗДІЛ 3. Аудит кредитних операцій 91 3.1. Мета, завдання та джерела проведення аудиту 91 3.2. Планування аудиту, програма аудиторської перевірки 93 3.3. Аудит кредитних операцій на підприємстві 108 3.4. Аудиторський висновок, його структура, зміст 111 ВИСНОВКИ 119 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 123 ДОДАТОК А. Річний звіт ТОВ „...” за 2001-2004 рр. 129 ДОДАТОК Б. Склад кредиторської заборгованості, її відображення на рахунках бухгалтерського обліку та в Балансі 132 ДОДАТОК В. ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 4 за липень 2005 р. 133

Загальні принципи організації безготівкових розрахунків.

ПЛАН ВСТУП 3 1 Загальні принципи організації безготівкових розрахунків. 7 2 Облік готівкових, безготівкових розрахунків і кредитних операцій 9 2.1 Облік готівкових розрахунків. 9 2.2 Облік безготівкових розрахунків. 14 2.2.1 Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків 14 2.2.2 Розрахунки платіжними дорученнями. 19 2.2.3 Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. 21 2.2.4 Акредитивна форма розрахунків. 26 2.2.5 Застосування чеків для здійснення форма розрахунків. 29 2.3 Облік розрахунків за допомогою векселів. 33 2.4 Облік кредитних операцій. 39 3 Аудит розрахункових операцій 50 3.1 Аудит касових операцій 51 3.2 Аудит операцій на рахунках у банку 62 3.3 Аудит деяких інших розрахункових операцій 69 4 Аналіз розрахункових операцій 75 4.1 Необхідність та об’єкти аналізу 75 4.2 Аналіз ефективності кредитних відносин підприємства з комерційними банками 77 4.3 Аналіз планування наявності грошових коштів для розрахунків 80 ВИСНОВКИ 85 Список використаної літератури 89 Додатки

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Робота містить 6 таблиць, 4 рисунки, 39 джерел використаної літератури Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 6 1.1. Місце кредитних операцій банків в активних операціях 6 1.2. Структура менеджменту кредитних операцій 16 РОЗДІЛ 2. МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 19 2.1. Загальна оцінка якості кредитного портфеля банку 19 2.2. Методика оцінки конкурентноздатності позичальників банку 22 2.3. Супроводження кредитів 27 2.4. Управління доходністю кредитних операцій банків 28 2.5. Кредитні ризики банку та їх мінімізація 31 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ 34 3.1. Удосконалення методологічних прийомів зменшення ризику кредитних операцій 34 3.2. Покращення нормативно-правового забезпечення розвитку кредитних операцій банку 36 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42