институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Характеристика наукових дисциплін що розробляють наукові засади технологій керування документаційними процесами

Каталог пособий и учебных материалов | Гражданское право | Курсовая | Страниц: 17 | Год: 2010 | Размер: 23 кб. | Стоимость: 50 грн. | Смотреть | Купить

Характеристика наукових дисциплін що розробляють наукові засади технологій керування документаційними процесами

Вступ 2

1. Документознавство як інтегральна наукова дисципліна про документ і документаційну діяльність 3

2. Сутність і форми зв’язків документознавства з іншими науками 9

Список джерел та літератури 16

Cмотрите также:
Законодавчо-нормативне регулювання керування документаційними процесами

Вступ 2 Розділ I. Витоки законодавчо-нормативного регулювання керування документаційними процесами 4 1.1. Прийняття перших законів у сфері records management 4 1.2. Становлення й мета нормативного регулювання records management 9 Розділ II. Вітчизняний досвід нормативно-правового регулювання керування документаційними процесами 15 2.1. Становлення і розвиток законодавчо-нормативного регулювання документаційного забезпечення управління в Україні 15 2.2. Сучасний стан і перспективи законодавчо-нормативного регулювання керування документаційними процесами 22 Висновки 27 Список використаної літератури 31

Принципи політики та організації керування документаційними процесами

Вступ 3 Розділ 1. Понятійний апарат керування документацією 5 Розділ 2. Процес керування документацією в організації 11 Розділ 3. Принципи політики керування документаційними процесами 17 3.1. Культура організування роботи з документами. Дотримання основних принципів роботи 17 3.2. Побудова електронної канцелярії 22 Висновки 26 Список використаної літератури 27

Керування документаційними процесами та архіви

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти управління документаційними процесами 4 1.1. Понятійний апарат керування документацією 4 1.2. Процес управління документацією в організації 9 Розділ 2. Призначення окремих груп та класів документів в архіві 15 2.1. Документаційні процеси в архіві, особливості їх управління 15 2.2. Групи та класи документів в архіві 23 Розділ 3. Організація документаційного забезпечення архівів 32 Висновки 37 Список використаної літератури 38

Методологія інформаційного менеджменту в керуванні документаційними процесами

Вступ 2 1. Поняття інформаційного менеджменту (теоретичний аспект) 4 2. Суть документаційних процесів та їх різновиди 10 3. Методика застосування інформаційного менеджменту щодо документаційних процесів 15 3.1. Особливості інформаційного менеджменту в системі документообігу й діловодства 15 3.2. Стандарти систем керування документацією 21 4. Сучасні проблеми та перспективи інформаційного управління документаційними процесами в Україні 26 Висновки 30 Джерела та література 34 Додатки 36

Упорядкування терміносистеми керування документаційними процесами

Вступ 2 1. Проблеми та перспективи розвитку термінології управління документами 5 2. Особливості функціонування термінологічної лексики в управлінській сфері 9 Висновки 16 Джерела та література 18

Керування міграційними процесами

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Керування міграційними процесами 5 1.1. Суть і причини міграції 5 1.2. Види міграцій, їхня характеристика 6 1.2.1 Зовнішня 1.2.2 Внутрішня 1.3. Механізм регулювання міграційних процесів 13 1.4 Організаційно-правова система керування міграцією 17 Розділ 2. Проблеми трудової міграції в Україні і шляхи їх вирішення 21 2.1 Міграційний рух населення в даний час 21 2.2 Вплив держави на міграційні процеси 28 2.3 Міграційна політика України 33 Висновки 40 Список використаної літератури 42

Керування міграційними процесами

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Керування міграційними процесами 5 1.1. Суть і причини міграції 5 1.2. Види міграцій, їхня характеристика 6 1.2.1 Зовнішня 1.2.2 Внутрішня 1.3. Механізм регулювання міграційних процесів 13 1.4 Організаційно-правова система керування міграцією 17 Розділ 2. Проблеми трудової міграції в Україні і шляхи їх вирішення 21 2.1 Міграційний рух населення в даний час 21 2.2 Вплив держави на міграційні процеси 28 2.3 Міграційна політика України 33 Висновки 40 Список використаної літератури 42

Спеціальне документознавство

Вступ 2 1. Місце спеціального документознавства у структурі наукових дисциплін про документ: оцінки науковців 4 2. Зв’язки з іншими науками 10 3. Загальна характеристика дисциплін спеціального документознавства 14 Висновки 20 Використана література 22

Оптимізація використання інформаційних технологій в професійній діяльності викладачів ПТУ

Вступ 3 1. Історико-методологічні аспекти дослідження 6 1.1. Обґрунтування уточнення основного поняття 6 1.2. Історія питання, або існуючі наукові підходи до вирішення цього завдання 10 1.3. Методологія наукових досліджень 19 2. Теоретичний аналіз 25 2.1. Сутність і специфіка управління навчальним закладом та ПТУ 25 2.2. Сфери застосування інформаційних технологій в ПТУ 30 2.3. Використання інформаційних технологій в ПТУ 35 3. Праксіологічний аналіз 40 Висновок 45 Література 47

Сучасна наука як соціальний інститут.

Зміст 1. Різні підходи до визначення соціального інституту науки…………………3 2. Інституціональні цінності і норми науки…………………………………………….5 3. Наукові спільноти, типи наукових спільнот……………………………………….7 4. Наукові школи…………………………………………………………………………………….10 5. Наука і освіта………………………………………………………………………………………..11 6. Підготовка наукових кадрів………………………………………………………………..12 7. Історичні способи трансляції наукових знань…………………………………….15 8. Комп`ютерізація…………………………………………………………………………………..16 9. Наука і економіка…………………………………………………………………………………18 10. Наука і влада……………………………………………………………………………………….18 11. Державне регулювання науки…………………………………………………………….21 12. Контроль над наукою і секретність…………………………………………………..24 13. Використана література………………………………………………...25