институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Сутність соціально-психологічного клімату організації

Каталог пособий и учебных материалов | Медицина | Курсовая | Страниц: 14 | Год: 2010 | Размер: 15 кб. | Стоимость: 45 грн. | Смотреть | Купить

Сутність соціально-психологічного клімату організації


1. Соціально-психологічний клімат організації 2

2. Аналіз соціально-психологічного клімату організації 3

3. Структура соціально-психологічного клімату організації 5

Список використаної літератури 14

Cмотрите также:
Формування сприятливого психологічного клімату

План Вступ 1 1. Поняття психологічного та соціально-психологічного клімату в організації, його показники 2 2. Оптимальне управління діяльністю і соціально-психологічним кліматом 3 3. Формування сприятливого психологічного клімату 6 Висновки 11 Використана література 11

Формування сприятливого психологічного клімату

План Вступ 1 1. Поняття психологічного та соціально-психологічного клімату в організації, його показники 2 2. Оптимальне управління діяльністю і соціально-психологічним кліматом 3 3. Формування сприятливого психологічного клімату 6 Висновки 11 Використана література 11

Управління конфліктами в організації

Вступ 4 Розділ І. Управління конфліктами в системі менеджменту підприємства 9 1.1. Конфлікти в організації: поняття, сутність, структура, процес перебігу 9 1.2. Типологія конфліктів та особистостей в них 15 1.3. Формування соціально-психологічного клімату в організації як умова запобігання конфліктам в організації 22 Розділ ІІ. Особливості соціально-психологічного клімату в організації 28 2.1. Загальна характеристика підприємства "Санаторій "Україна" 28 2.2. Емпіричне дослідження особливостей соціально-психологічного клімату в колективі санаторію "Україна" 31 2.3. Розробка програми оптимізації соціально-психологічного клімату у колективі товариства 60 Розділ ІІІ. Методи виходу з конфліктних ситуацій в організації 70 3.1. Шляхи попередження та вирішення конфліктних ситуацій 70 3.2. Стратегії і тактики ведення переговорів у конфліктних ситуаціях 80 Висновки 84 Список використаної літератури 91 Додатки 97

Роль психологічного клімату в колективах організацій

План Вступ 3 1.Соціально-психологічний клімат як психологічна характеристика трудового колективу 4 1.1. Поняття соціально-психологічного клімату 4 1.2. Основні фактори формування соціально-психологічного клімату 6 2. Соціально-психологічний клімат колективу і соціальне керування 7 2.1 Взаємозв'язок соціально-психологічного клімату колективу і характеру праці 7 2.2 Відношення до праці членів колективу 10 Висновки 17 Список використаної літератури 18

Конфлікт, як інструмент розвитку організації

Вступ 3 1. Сутність і види конфліктів в організації 5 2. Джерела та причини виникнення конфліктів. Характеристика поведінки людини в конфліктній ситуації 10 3. Наслідки та способи подолання конфліктів 20 3.1. Позитивні наслідки конфліктів 20 3.2. Негативні наслідки конфліктів 22 3.3. Способи і методи подолання конфліктів в організації 24 4. Формування прийнятного соціально-психологічного клімату в організації 28 4.1. Ознаки соціально-психологічного клімату 28 4.2. Вплив групової динаміки на стабільність виробничого колективу. 29 Висновки 32 Список використаної літератури 34

Види психологічного клімату в колективах організації

Вступ 2 1. Поняття соціально-психологічного клімату в колективі 3 2. Фактори впливу на психологічний клімат колективу 8 3. Засоби поліпшення мікроклімату в колективі 11 Висновки 13 Список використаних джерел 15

Соціально-психологічний клімат колективу: методи оцінювання та напрямки вдосконалення.

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні основи дослідження соціально-психологічного комплексу організації 5 1.1 Сутність та структура соціально-психологічного клімату (СПК) і його вплив на ефективність діяльності організації 5 1.2 Моделі соціально-психологічного клімату колективу 16 1.3 Методи оцінювання СПК колективу 19 1.4 Роль керівника у формуванні СПК колективу 23 Розділ 2. Аналіз та оцінка методів СПК на прикладі охоронного підприємства Скорпіон 36 2.1 Методика вимірювання взаємовідносин в первісних колективах 36 2.2 Методика вимірювання узгодженості групових оцінок особистості і думок 41 2.3 Впровадження і використання інформаційних технологій в соціально-психологічних дослідженнях СПК 47 Розділ 3. Напрямки вдосконалення СПК в колективі охоронного підприємства Скорпіон 55 3.1 Фактори поліпшення мікроклімату в колективі 55 3.2 Застосування засобів неформального зближення колективу 59 3.3 Згуртованість і соціальний розвиток СПК колективу 65 Висновки 73 Список використаної літератури 82

Соціально-психологічні методи управління туризмом

План ВСТУП 3 1. СКЛАДОВІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ 5 1.1. Соціальна сутність туризму 7 1.2. Психологія як інструмент управління туристичним підприємством 8 2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ ТУРИЗМОМ 11 3. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ ВИВЧЕННЯ Й ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 18 3.1. Конфлікти в організації. Їхні види і методи вирішення 23 3.2. Стреси і шляхи їхнього подолання 27 4. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ СПІВРОБІТНИКІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. 29 4.1. Поняття соціально-психологічного клімату 32 4.2. Структура соціально-психологічного клімату туристичної компанії 33 4.3. Моделі соціально-психологічного клімату на туристичному підприємстві 36 4.4. Роль керівника в соціально - психологічному кліматі колективу 38 4.5. Створення сприятливого психологічного клімату в колективі 38 ВИСНОВКИ 41 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 43 Мета курсової роботи - розглянути питання управління персоналом і виробництвом, вивчення прийомів взаємодії з персоналом, поліпшення стилю управлінської діяльності на туристичному підприємстві за допомогою соціально-психологічних методів. Також розглядається місце і роль конфліктів в управлінському процесі і причини їх виникнення. Предметом курсової роботи є детальний аналіз соціальних та психологічних особливостей в управлінні туристичним підприємством. Об’єктом курсової роботи є вивчення і характеристика соціально-психологічного клімату в турфірмі. Хронологічні рамки в курсовій роботі чітко не виділяються, але мова йде про умови розвитку тур підприємств за сучасних умов. Для написання курсової роботи автором було використано наступну літературну базу: Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту – підручник для написання будь-якої роботи по менеджменту, Столяренко Л.Д. Основи психології – для висвітлення психологічних проблем в управлінні, Липсиць І.В. Секрети вмілого керівника, Козирєв В. Почни з управлінської культури, Панасюк А.Ю. Управлінське спілкування, Фатеев Н. М. Як провести соціально-психологічне дослідження в колективі та ін.

Конфлікт як засіб регуляції міжособистісних відносин

Вступ 3 1. Сутність конфліктів в організації 4 2. Управління конфліктами в організації 6 3. Позитивні наслідки конфліктів 10 4. Негативні наслідки конфліктів 13 5. Формування прийнятного соціально-психологічного клімату в організації 16 Висновок 19 Список використаної літератури 20

Механізми регуляції соціальної поведінки особистості

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 6 1.1. Досвід вивчення теми роботи у вітчизняній та зарубіжній соціальній психології 6 1.2. Орієнтири сучасних наукових підходів щодо структурних компонентів регуляції соціальної поведінки особистості 12 1.3. Особливості соціально-психологічного клімату досліджуваної організації 17 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ І 22 РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 24 2.1. Процедура та методика дослідження 24 2.2. Аналіз та обгрунтування результатів дослідження 31 2.3. Шляхи оптимізації соціально-психологічного клімату досліджуваної організації 47 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ ІІ 58 ВИСНОВКИ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 63 ДОДАТКИ 66