институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Організація обліку (на прикладі нематеріальних активів підприємства)

Каталог пособий и учебных материалов | Банкротство, санация | Курсовая | Страниц: 43 | Год: 2010 | Размер: 56 кб. | Стоимость: 100 грн. | Смотреть | Купить

Організація обліку (на прикладі нематеріальних активів підприємства)

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ. 3
Тема 3. Організація контрольного процесу. 16
ТЕМА 4 Організація аналітичного процесу. 19
ТЕМА 6. Особливості організації процесів обліку контролю та аналізу ресурсів підприємства (активів) 20
Тема 10 Організація праці персоналу зайнятого бухгалтерським обліком контролем та аналізом. 23
ТЕМА 12. Організація нормативно-правового забезпечення функціонування бухгалтерського обліку контролю та аналізу в управлінні підприємством. 29
Тема 13. Організація розвитку бухгалтерського обліку контролю та аналізу. 42
Список використаних джерел: 44

Cмотрите также:
Особливості обліку та аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності необоротних матеріальних та нематеріальних активів

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні основи обліку основних засобів та нематеріальних активів 5 1.1 Економічна суть основних засобів і нематеріальних активів та критерії віднесення їх до активів 5 1.2 Класифікація основних засобів та нематеріальних активів 11 1.3 Нормативно-правове регулювання основних засобів та нематеріальних активів 20 РОЗДІЛ 2 Сучасний стан та удосконалення організації та методики обліку основних засобів та нематеріальних активів 22 2.1 Облік основних засобів та нематеріальних активів у системі прийняття управлінських рішень 22 2.2 Організація та методика фінансового обліку основних засобів та нематеріальних активів 32 2.3 Трансформація вітчизняної практики обліку основних засобів до міжнародних стандартів 47 РОЗДІЛ 3. Організація і методика аудиту основних засобів та нематеріальних активів 58 3.1 Загальні принципи організації аудиту основних засобів та нематеріальних активів 58 3.2 Організація аудиту надходження і вибуття основних засобів та нематеріальних активів 66 3.3 Аналіз використання основних засобів та нематеріальних активів 75 ВИСНОВКИ 91 ДОДАТОК А 98 ДОДАТОК Б 100 ДОДАТОК В 102 ДОДАТОК Д 104

Облік нематеріальних активів підприємства

Вступ 3 1. Економічна сутність нематеріальних активів та їх значення у діяльності підприємства 5 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку нематеріальних активів 9 3. Стисла організаційно-економічна характеристика базового підприємства ТОВ « » 15 4. Оцінка, визнання та документування нематеріальних активів 18 5. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів на підприємстві 23 6. Відображення нематеріальних активів у звітності підприємства 28 7. Удосконалення організації обліку нематеріальних активів шляхом використання сучасних комп'ютерних технологій 30 Висновки 33 Список використаної літератури 36 Додатки 39

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

ВСТУП 3 Розділ І. Економічний зміст обліку нематеріальних активів 5 1.1. Нормативно-інструктивне та літературне забезпечення 5 1.2. Визначення основних понять обліку нематеріальних активів 6 Розділ ІІ. Методика обліку нематеріальних активів 10 2.1. Документальне оформлення господарських операцій з обліку нематеріальних активів 10 2.2. Синтетичний і аналітичний облік 14 Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення обліку нематеріальних активів через комп'ютеризацію 32 ВИСНОВКИ 36 Список використаної літератури 38 ДОДАТКИ 40

Аудит нематеріальних активів

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аудиту нематеріальних активів 5 1.1. Економічна сутність нематеріальних активів 5 1.2. Огляд нормативної та законодавчої бази з аудиту нематеріальних активів 8 Розділ 2. Методика аудиту нематеріальних активів 13 2.1. Мета та завдання аудиту нематеріальних активів 13 2.2. Джерела отримання аудиторських доказів аудиту нематеріальних активів 14 2.3. Основні методи, прийоми та процедури аудиту нематеріальних активів 15 2.4. Загальний аудиторський ризик та його складові 17 2.5. Послідовність проведення аудиту нематеріальних активів 19 Розділ 3. Організація аудиту нематеріальних активів підприємства ТОВ “Назва” 21 3.1. Техніко – економічна характеристика діяльності ТОВ “ Назва ” 21 3.2. План та програма аудиту нематеріальних активів підприємства ТОВ “ Назва ” 25 3.3. Аудит нематеріальних активів підприємства ТОВ “ Назва ” 29 Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38

Методика облікового процесу нематеріальних активів

Зміст Вступ 3 Розділ 1 Основи побудови обліку нематеріальних активів 4 1.1 Визначення та групи нематеріальних активів 4 1.2 Оцінка нематеріальних активів у бухгалтерському обліку 9 1.3 Оцінка нематеріальних активів у податковому обліку 13 Розділ 2. Методика облікового процесу нематеріальних активів 18 2.1 Документальне оформлення оприбуткування та вибуття нематеріальних активів 18 2.2 Облік амортизації нематеріальних активів у бухгалтерському обліку 21 2.3 Облік амортизації нематеріальних активів у податковому обліку 23 Розділ 3. Методика формування підсумкових показників 25 3.1 Синтетичний облік нематеріальних активів 25 3.2 Облік прибуття нематеріальних активів 28 3.3 Облік вибуття нематеріальних активів 30 Висновки 32 Список використаних джерел 35

Облік нематеріальних активів

Зміст Вступ 3 1. Економічна сутність нематеріальних активів 6 1.1 Визначення та основні поняття нематеріальних активів 6 1.2 Визнання і оцінка нематеріальних активів 11 1.3 Огляд нормативних актів 17 2. Облік нематеріальних активів 21 2.1 Загальна характеристика рахунків обліку нематеріальних активів та документування господарських операцій 21 2.2 Облік капітальних інвестицій в придбання (створення) нематеріальних активів 23 2.3 Облік вибуття та амортизації нематеріальних активів 27 Висновки та пропозиції 31 Література 36

Облік, аналіз і аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів

Вступ 2 Розділ 1. Економічна сутність амортизації основних засобів і нематеріальних активів 4 1.1. Економічна сутність амортизації основних засобів і нематеріальних активів 4 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів 13 1.3. Формування амортизаційної політики підприємства. 20 Розділ 2. Організація та методика бухгалтерського обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ Назва 36 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ „Назва”. 36 2.2. Організаційні аспекти обліку і контролю амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ „Назва”. 42 2.3. Організація обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів за допомогою комп’ютерної техніки 56 Розділ 3. Аналіз и аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ „Назва” 61 3.1. Характеристика нормативних, організаційних та методичних засад проведення економічного аналізу та аудиту амортизації основних засобів і нематеріальних активів 61 3.2. Аналіз ефективності амортизаційної політики підприємства ВАТ „Назва”, її вплив на стан основних засобів. 71 3.3. Аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів та узагальненням його результатів. 81 Висновки. 90 Список використаних джерел. 95 Додатки 101

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Вступ 3 1. Визначення, класифікація та оцінка нематеріальних активів 7 2. Організація синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів 15 3. Облік руху нематеріальних активів на підприємстві ПП „Веста” 23 4. Облік амортизації нематеріальних активів на підприємстві ПП „Веста” 25 5. Характеристика негативного гудвілу 28 Висновки та пропозиції 30 Список використаної літератури 31 Додатки 33

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 6 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ВАТ "ЮНІСТЬ" 11 3. ВИЗНАННЯ Й ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО П(С)БО 15 4. АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК НМА ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ 22 5. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИБУТТЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 24 6. ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 28 7. ПЕРЕОЦІНКА ТА ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ НМА. 32 8. ОБЛІК ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НМА 34 9. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 37 ВИСНОВОК 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42 ДОДАТКИ 44

Методика і організація обліку та аудиту нематеріальних активів (3 частина висновок)

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 2 3.1. Удосконалення нормативно-методичного регулювання обліку та аудиту нематеріальних активів 2 3.2. Особливості організації технології облікового процесу нематеріальних активів в умовах функціонування АРМ бухгалтера 26 3.3. Шляхи удосконалення організації аудиту нематеріальних активів в умовах автоматизованої системи обробки інформації 37 ВИСНОВОК 46 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 50 ДОДАТКИ 53