институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Роль і значення методу опитування у соціологічних дослідженнях його особливості та види

Каталог пособий и учебных материалов | Менеджмент антикризисный | Курсовая | Страниц: 17 | Год: 2010 | Размер: 18 кб. | Стоимость: 50 грн. | Смотреть | Купить

Роль і значення методу опитування у соціологічних дослідженнях його особливості та види

ВСТУП 3
1. Проведення опитування 4
2. Види опитування 8
ВИСНОВКИ 16
Список використаної літератури 17
Cмотрите также:
Метод соціологічного опитування

Вступ 3 1. СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ ЯК МЕТОД ЗБОРУ ПЕРВИННОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 4 2. АНКЕТУВАННЯ ЯК ПИСЬМОВИЙ ВИД СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ 7 3. ІНТЕРВ'Ю ЯК ВИД УСНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ 10 Висновки 14 Література 15 Вступ Підготовка та проведення соціологічних досліджень є комплексом теоретичних і процедурних заходів і розглядається як процес зміни певних етапів. Для вирішення завдань цих окремих етапів використовуються методи збору даних, від знання яких залежить результат дослідження. Метод соціологічного опитування виступає в цьому плані основним методом збору соціологічної інформації. Він застосовується майже під час всіх соціологічних досліджень, а особливо в тих випадках, коли джерелом необхідної інформації можуть виступати тільки люди – учасники процесів або явищ суспільного життя. В цієї роботі будуть висвітлені питання розгляду сутності методу соціологічного опитування, а також приділена увага характеристики таким видам соціологічного опитування, як анкетування та інтерв'ю. Висновки За методом соціологічного опитування стоїть велика історична традиція, в основі якої – статистичні, психологічні та тестові дослідження, які мають значний історичний стаж. За допомогою цього методу вдалося накопичити значний та унікальний науковий досвід. Метод соціологічного опитування відрізняється відносною простотою. Частіше саме йому віддається перевага в порівнянні з іншими методами отримання емпіричної інформації. В цьому зв’язку метод опитування став популярним, його часто ототожнюють з соціологічною наукою взагалі. Метод опитування є достатньо універсальним методом, що дозволяє отримувати інформацію як про об’єктивні факти соціальної дійсності, так і про суб’єктивний світ людини, його мотивах, цінностях, життєвих планах, інтересах. Метод опитування можна ефективно застосовувати при проведенні як крупномасштабних (міжнародних, загальнонаціональних) дослідженнях, так і для отримання інформації щодо малих соціальних груп. Він є зручним при кількісній обробці отриманої за його допомогою інформації.

ВИБІРКА В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

Вступ 3 Розділ 1. Місце соціологічних досліджень в соціології 7 1.1. Поняття та значення соцілогічних досліджень 7 1.2. Загальна характеристика методів соціологічних досліджень 22 Розділ 2. Поняття та особливості розробки програми вибірки соціологічного дослідження 32 2.1. Поняття програми соціологічного дослідження та її структурні компоненти 32 2.2. Функції програми соціологічного дослідження 40 2.3. Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень 46 2.4. Визначення мети і завдань соціологічного дослідження 49 Розділ 3. Вибірка у соціологічних дослідженнях 54 ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 68

Використання методу групування в соціально-економічних дослідженнях на прикладі матеріального рівня життя населення

ВСТУП 3 1. МАТЕРІАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 4 2. РОЛЬ МЕТОДУ ГРУПУВАННЯ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ МАТЕРІАЛЬНОГО РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 8 3. ВИДИ ГРУПУВАНЬ 12 4. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГРУПУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ МАТЕРІАЛЬНОГО РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 16 ВИСНОВКИ 30 ЛІТЕРАТУРА 31

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та місце соціологічних досліджень в соціології 8 1.1. Соціологічні дослідження і суспільна практика 8 1.2. Явищний та соціальний рівні аналізу соціуму. Види соціологічних досліджень 12 Розділ 2. Поняття та особливості розробки програми соціологічного дослідження 16 2.1. Поняття програми соціологічного дослідження та її структурні компоненти 16 2.2. Функції програми соціологічного дослідження 22 2.3. Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень 24 2.4. Визначення мети і завдань соціологічного дослідження 26 Розділ 3. Основні методи соціологічних досліджень 28 3.1. Поняття та загальна характеристика методів соціальних досліджень 29 3.2. Вибірка у соціологічних дослідження 33 3.3. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження 36 3.4. Метод спостереження у соціології 40 3.5. Експеримент у соціологічному дослідженні 46 3.6. Соціологічне опитування 52 3.7. Метод інтерв'ю 54 3.8. Метод експертних оцінок 57 ВИСНОВКИ 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 64

Еволюція соціологічних поглядів на наркотизм

Зміст Вступ 3 1. Еволюція соціологічних поглядів на наркотизм 6 2. Соціологічне вивчення проблеми наркотизму 17 3. Наркоманія в соціологічних дослідженнях 26 4.Тенденції та напрямки профілактики наркотизму 35 Висновки 40 Використана література 42

СПОСТЕРЕЖЕННЯ У СОЦІОЛОГІЇ

ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття соціологічних досліджень в науці соціології 6 1.1. Визначення практичної цінності соціологічних досліджень 6 1.2. Особливості розробки програми соціологічного дослідження 18 Розділ 2. Спостереження як метод збору наукової інформації 32 2.1. Поняття спостереження як методу наукових досліджень 32 2.2. Соціологічне спостереження 36 Розділ 3. Межі застосування методу спостереження в соціології 48 3.1. Переваги і недоліки методу спостереження 48 3.2. Області застосування соціологічного спостереження 50 ВИСНОВКИ 57 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 62

Методика та технологія соціальної роботи

План 1.Соціологічні теорії та методи в практиці соціальної роботи. 2 1.1. Роль соціологічних знань у соціальній роботі. 2 1.2. Особливості застосування та коротка характеристика основних соціологічних методів у практиці соціальних працівників. 4 1.3. Практична частина. 6 2. Соціальне посередництво як метод соціальної роботи. 11 2.1. Види посередницьких дій соціального працівника. 12 2.2. Значення соціального посередництва при вирішенні конфліктних ситуацій. 14 Список використаної літератури 17

Вибірка та її типи. Методи соціологічних досліджень

Вступ 3 1. Соціологічне дослідження і його види 5 1.1 Типологія соціологічних досліджень 5 1.2 Сутнісна класифікація соціологічних досліджень 9 2. Метод вибіркових спостережень 11 2.1 Вибіркове дослідження 11 2.2 Види відбору при вибірковому спостереженні 13 2.3 Помилки вибіркового відбору 19 2.4 Об'єм вибірки 34 2.5 Мала вибірка 38 Висновки 40 Список літератури 42 Додаток 1 44

Соціологічні теорії та методи в практиці соціальної роботи

1. Соціологічні теорії та методи в практиці соціальної роботи 2 1.1. Роль соціологічних знань в соціальній роботі 2 1.2. Особливості застосування та коротка характеристика основних соціологічних методів в практиці соціальних працівників 3 1.3. Практична частина 6 2. Соціальне посередництво як метод соціальної роботи 7 2.1. Види посередницьких дій соціального працівника 7 2.2. Значення соціального посередництва при вирішенні конфліктних ситуацій 9 Література 12

Соціологічні теорії та методи в практиці соціальної роботи

1. Соціологічні теорії та методи в практиці соціальної роботи 2 1.1. Роль соціологічних знань в соціальній роботі 2 1.2. Особливості застосування та коротка характеристика основних соціологічних методів в практиці соціальних працівників 3 1.3. Практична частина 6 2. Соціальне посередництво як метод соціальної роботи 7 2.1. Види посередницьких дій соціального працівника 7 2.2. Значення соціального посередництва при вирішенні конфліктних ситуацій 9 Література 12