институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Гроші та кредит

Каталог пособий и учебных материалов | Гостиничное хозяйство | Курсовая | Страниц: 13 | Год: 2010 | Размер: 68 кб. | Стоимость: 40 грн. | Смотреть | Купить

Гроші та кредит

1. Розкрити суть і структуру грошового ринку 3
2. Охарактеризуйте чинники кредитоспроможність позичальника 7
Тести 10
Список використаних джерел 14

Cмотрите также:
Еволюційний шлях розвитку форм грошей

Вступ 3 1. Повноцінні гроші 4 1.1. Товарні гроші 4 2. Металеві гроші 5 3. Монета 6 4. Білонна монета 7 2. Демонетизація золота 8 3. Неповноцінні гроші 10 3.1. Паперові гроші 11 3.2. Банківські гроші 14 3.3. Депозитні гроші 19 3.4. Електронні гроші 20 3.5. "Квазігроші" 20 Література 23

Гроші і кредит. Пропозиція та попит на гроші

План 1. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші 3 2. Попит на гроші 4 3. Пропозиція грошей 6 4. Графічний аналіз грошового ринку 7 4. 1. Грошовий ринок та інфляція 10 5. Оцінка ефективності функціонування ринку грошей на Україні 11 6. Стратегія керування пропозицією грошей 13 Список використаної літератури: 15

Сучасні форми кредиту в Україні

ПЛАН Вступ 3 1. Товарні форми кредиту 4 1.1. Комерційний кредит 4 2. Грошовий кредит 5 2.1. Банківський кредит 5 2.2. Лізинговий кредит 6 2.3. Іпотечний кредит 7 2.4. Споживчий кредит 7 2.5. Консорціумний кредит 8 2.6. Міжбанківський кредит 8 2.7. Міжгосподарський кредит 8 2.8. Державний кредит 8 2.9. Міжнародний кредит. 9 2.10. Забезпечений кредит 9 Висновок 11 Використана література: 12

Гроші та кредит

1. ПОПИТ НА ГРОШІ. ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ПОПИТУ НА ГРОШІ. ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПАРАМЕТРИ ПОПИТУ НА ГРОШІ 3 1.1. Поняття попиту на гроші 3 1.2. Цілі та мотиви формування попиту на гроші 4 1.3. Фактори, що визначають параметри попиту на гроші 8 1.4. Графічне зображення попиту на гроші 10 Література 13 2. ДОСВІД РОБОТИ ПРОВІДНИХ ФОНДОВИХ БІРЖ СВІТУ 14 2.1. Історія виникнення світових бірж 14 2.2. Класифікація фондових бірж 17 2.3. Дослідження діяльності світових бірж 19 Література 22 3. СТРАХОВІ КОМПАНІЇ: ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНА СУТЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 23 3.1. Види страхових компаній і порядок їх створення 23 3.2. Організаційна структура страхової компанії 27 3.3. Основні операції страховиків 30 Література 33

Контрольна робота Гроші і кредит

1. Сутність та види грошових реформ 3 2. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва 8 3. Банківський кредит і його значення в структурній перебудові економіки 15 Література 22

Гроші та кредит

1. Попит та пропозиція грошей рівновага на грошовому ринку 4 2. Державний кредит та його розвиток на Україні 7 3. Тестові завдання …………………………………………….…………………9 4. Практичні завдання …………………………………………………….…….14 Список використаної літератури 17

Гроші та кредит

ВСТУП 3 Теоретичні питання 4 1. Сутність грошей їх походження та функції 4 2. Банківський кредит - основна форма кредиту 9 Тестові завдання: 13 Практичні завдання: 15 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19

Грошові реформи: історія та сучасність

ВСТУП..……………………………………………………………….3 1. ГРОШОВІ РЕФОРМИ. ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТИ...................................................4 1.1 Необхідність і мета проведення грошових реформ…………….4 1.2. Класифікація грошових реформ. Методи стабілізації національної валюти. Історичний досвід………….5 1.3. Моделі грошових реформ………………………………………11 2. ГРОШОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ. ЕТАПИ, ЗНАЧЕННЯ ТА ПІДСУМКИ……………………….15 2.1 Впровадження в структуру грошового обігу купоно-карбованця……………………………………………...15 2.2. Продовження реформи. Введення гривні……………………...18 2.3 Підсумки грошової реформи…………………………………….20 2.4 Політика обмінного курсу в Україні……………………………22 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ......................................................34 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА............................................................35 1. Ukraine – recent Economic Development. IMF Staff Country Reform. October, 1997. 2. К вопросу о валютном курсе в Украине. Межведомственная украинско – немецкая рабочая група. 12.96. 3. Политика обменного курса. Огляд економіки та фінансів. Економічний департамент НБУ. 1.08.96. 4. ГІМР. Меморандум стосовно монетарної, кредитної та валютної політики в Україні.26.03.97. 5. Вісник НБУ, 3/99. 6. Антонов Н.Г., Пессель М.А.. Денежное обращение, кредит и банки. – 1995 7. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: підручник. – 1999 8. Гальчинський А.С. Теорія грошей: навчально-методичний посібник. - 1998 9. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. – 1997 10. Гроші та кредит: підручник/За ред. проф. Б.С. Івасіва. – 1999 11. Гроші, банки та кредит у схемах і коментарях/За ред. Б.Л. Луціва. – 1999 12. Гроші та кредит/ за ред. М.І. Савлука. – 1992 13. Деньги, кредит, банки. Под ред. Г.І. Кравцовой. – 1994 14. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: підручник. – 1999 15. Ющенко В., Лисицький. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. – 1998

Контрольна робота з предмету: «Гроші та кредит»

1. Характеристика основних теорій грошей 3 2. Процент за кредит, його суть, фактори зміни та роль. 19 Норма процента. Номінальна і реальна ставка проценту. 19 3. Грошова система та її елементи. 24 Список літератури 29