институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Регіональні аспекти розвитку розміщення та використання трудових ресурсів Азії

Каталог пособий и учебных материалов | Международные отношения | Реферат | Страниц: 26 | Год: 2010 | Размер: 26 кб. | Стоимость: 60 грн. | Смотреть | Купить

Регіональні аспекти розвитку розміщення та використання трудових ресурсів Азії


Вступ 2
1. Трудові ресурси як складова частина продуктивних сил Азії 4
2. Передумови формування трудоресурсного потенціалу Азії 8
3. Особливості розміщення трудових ресурсів Азії 13
4. Сучасні соціально-економічні та екологічні проблеми із зайнятістю населення та перспективи розвитку 16
5. Шляхи вирішення проблем ефективного використання трудових ресурсів Азії 21
Висновки 23
Список літератури 25
Додатки 26

Cмотрите также:
Трудові ресурси України та регіональні проблеми їх раціонального використання

ЗМІСТ ВСТУП.......................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ................5 1.1. Сутність трудових ресурсів та їх значення...........................................5 1.2. Принципи та фактори розміщення трудових ресурсів, особливості міського та сільського розселення........................................................8 РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ12 2.1. Історичні передумови розвитку трудових ресурсів України.............12 2.2. Динаміка та структура трудових ресурсів України............................15 РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ.................................................................................................................23 3.1. Проблеми зайнятості і соціального партнерства в Україні та напрямки їх подолання......................................................23 3.2. Напрямки розвитку трудових ресурсів України.................................27 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.................................................................................33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................38 ДОДАТКИ...............................................................................................................40

Проблеми розміщення і використання трудових ресурсів України

Вступ.....................................................................................................................3
1. Науково-теоретичні основи формування трудового потенціалу................5
1.1. Соціальна структура населення...........................................................5
1.2. Поняття трудових ресурсів..................................................................6
2. Трудові ресурси, їх структура та розподіл....................................................9
2.1. Стан економічної активності населення.............................................9
2.2. Показники зайнятості..........................................................................11
2.3. Динаміка використання робочої сили................................................13
3. Проблеми територіального розміщення трудових ресурсів України.............................................................................................................15
3.1. Сучасний рівень безробітності в Україні...........................................15
3.2. Регіональні особливості рівня безробіття..........................................17
3.3. Попит та пропозиція робочої сили......................................................18
4. Шляхи поліпшення використання трудових ресурсів регіону....................23
4.1. Принципи функціонування ринку робочої сили................................23
4.2. Сучасні проблеми ринку праці в Україні та перспективи їх вирішення...........................................................................................24
Висновки...............................................................................................................26
Перелік використаних джерел.............................................................................29
Додатки...................................................................................................................31

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти проблеми праці та її оплати в ринкових умовах 6 1.1. Поняття праці і характеру трудових відносин 6 1.2. Основні принципи та напрямки ефективного використання трудових ресурсів 10 1.3. Методичні підходи до вивчення використання трудових ресурсів 18 2. Аналіз використання трудових ресурсів 38 2.1. Роль оплати праці в регулюванні трудових відносин 38 2.2. Аналіз структури трудових ресурсів та використання робочого часу 44 2.3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “Друкарник” 54 2.4. Використання трудових ресурсів на підприємстві 66 3. Напрямки поліпшення використання трудових ресурсів ТОВ “Друкарник” 81 3.1. Шляхи поліпшення використання трудових ресурсів 81 3.2. Доплати за сумісництво як чинник мотивації персоналу 85 Висновки і пропозиції 92 Список використаної літератури 97 Додаток А 101 Додаток Б 104

Використання балансового методу в оцінці трудових ресурсів

Вступ …………………………………………………………………………3 1. Балансовий метод в оцінці трудових ресурсів ……………………….5 2. Розробка балансу трудових ресурсів ………………………………….6 3. Методологічні основи управління трудовими ресурсами ………...12 4. Фактори та умови розвитку трудових ресурсів в Україні………... 16 Висновки ……………………………………………………………………19 Література …………………………………………………………………..21

Використання балансового методу в оцінці трудових ресурсів

Вступ …………………………………………………………………………….3 1. Балансовий метод в оцінці трудових ресурсів ………………………….5 2. Методологічні основи управління трудовими ресурсами…………… 12 3. Фактори та умови розвитку трудових ресурсів в Україні…………… 16 Висновки ……………………………………………………………………….21 Література………………………………………………………………………23

Демографічні передумови розміщення продуктивних сил

Вступ 1. Демографічна ситуація в Україні та її регіональні особливості 2. Особливості розселення та його вплив на розвиток та розміщення продуктивних сил 3. Значення демографічних передумов у розміщені продуктивних сил а) чисельність населення країни (регіону), його динаміка, характер відтворення б) розміщення населення на території, щільність населення, форми розселення, міграції в) статевовікова структура населення, чисельність і динаміка трудових ресурсів, рівень їхньої кваліфікації г) структура зайнятості населення д) національний склад населення е) демографічна політика держави 4. Проблеми зайнятості трудових ресурсів Закарпатської області Висновки Список використаної літератури Додатки

Трудові ресурси промислового підприємства та умови їх раціонального використання

Зміст. Вступ. 3 Розділ 1.Характеристика трудових ресурсів підприємства, показники ефективності їх використання 5 1.1. Трудові ресурси підприємства як складовий елемент його виробничого потенціалу 5 1.2. Показники використання трудових ресурсів підприємства 16 Розділ 2.Загальна характеристика підприємства та аналіз використання Трудових ресурсів 42 2.1. Характеристика діяльності підприємства та оцінка основних техніко-економічних показників 42 2.2. Аналіз стану трудових ресурсів 46 Розділ 3. Заходи щодо підвищення ефективного використання трудових ресурсів 53 Висновок. 57 Список використаної літератури. 58

„Трудові ресурси України: стан, проблеми та перспективи ефективного використання”

ЗМІСТ ВСТУП І ПОНЯТТЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ, ЇХ МІСЦЕ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ 1.1. Трудові ресурси як економічна категорія 1.2. Закон України „Про трудові ресурси та зайнятість населення” ІІ ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У КРАЇНАХ З РОЗВИНУТОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ 2.1. Аналіз соціально-трудових відносин в країнах з розвинутим ринком 2.2. Соціальне партнерство між працею та капіталом в сучасних розвинутих країнах в сучасних умовах ІІІ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 3.1. Характеристика особливостей становленя та розвитку трудових ресурсів України в перехідний період 3.2. Проблеми та шляхи ефективного використання трудових ресурсів у сучасній Україні. ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ

Трудові ресурси Рівненської області та особливості їх розміщення

Вступ 3 1. Трудові ресурси як складова продуктивних сил суспільства 7 2. Структура зайнятості трудових ресурсів Рівненської області та її зміни 20 3. Трудові ресурси сфери обслуговування, у тому числі торгівлі і громадського харчування 28 4. Особливості розміщення трудових ресурсів Рівненської області 34 5. Сучасні соціальні, економічні та екологічні проблеми зайнятості населення та перспективи розвитку трудових ресурсів Рівненської області 38 Висновки 44 Література 47

Аудит ефективності використання трудових ресурсів

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади аудиту ефективності використання трудових ресурсів 5 1.1. Економічна характеристика оплати праці та її види 5 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аудиту ефективності використання трудових ресурсів 16 Розділ 2. Організація і методика аудиту ефективності використання трудових ресурсів 21 2.1. Попередня оцінка діяльності та якості звітності підприємства ТОВ “Назва” 21 2.2. Планування аудиту ефективності використання трудових ресурсів 28 2.3. Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства ТОВ “ Назва ” 31 2.4. Методика аудиту ефективності використання трудових ресурсів 36 Розділ 3. Методика аудиту фінансової звітності в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем 50 Висновки 54 Список використаної літератури 56 Додатки 58