институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Комп’ютерна технологія обліку готової продукції і її реалізація

Каталог пособий и учебных материалов | Банкротство, санация | Контрольная | Страниц: 16 | Год: 2010 | Размер: 20 кб. | Стоимость: 60 грн. | Смотреть | Купить

Комп’ютерна технологія обліку готової продукції і її реалізація

ВСТУП 2
Характеристика об’єкту комп’ютерізації 3
Інформаційна система обліку готової продукції та її реалізації 9
Характеристика вхідної інформації 10
Характеристика вихідної інформації 11
Технологія ведення обліку в умовах автоматизації 12
ВИСНОВКИ 15
ЛІТЕРАТУРА 16


Cмотрите также:
Облік готової продукції (робіт, послуг)

Вступ 3 Розділ І. Готова продукція та особливості її функціонування на підприємстві 6 1.1. Готова продукція як економічна категорія, її класифікація 6 1.3. Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку готової продукції (робіт, послуг) 11 Розділ ІІ. Бухгалтерський облік готової продукції 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „Назва” 16 2.2. Організація обліку готової продукції на підприємстві ТОВ „ Назва” 20 2.3. Документування господарських операцій з обліку наявності та реалізації готової продукції 27 2.4. Відображення в обліку операцій, пов’язаних з рухом готової продукції 31 Розділ ІІІ. Автоматизація обліку готової продукції підприємства 40 3.1. Огляд сучасних комп’ютерних технологій ведення обліку 40 3.2. Застосування комп’ютерних технологій з обліку готової пролдукції 43 Висновки 46 Список використаних джерел 49 Додатки 51

Облік готової продукції її відвантаження та результатів реалізації

1. Характеристика підприємства 3 2. Технологія обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 6 3. Характеристика первинних документів обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 13 4. Технологія синтетично і аналітичного обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 16 5. Характеристика вихідних документів обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 18 Висновки 20 Література 22 Додатки 24 Об'єктом досліджень є Товариство з обмеженою відповідальністю

Облік розрахунків підприємства з банками та іншими кредитними установами

1. Характеристика підприємства 3 2. Технологія обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 5 3. Характеристика первинних документів обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 10 4. Технологія синтетично і аналітичного обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 15 5. Характеристика вихідних документів обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 17 Висновки 19 Література 21 Додатки 23 Об'єктом досліджень є Товариство з обмеженою відповідальністю Основними напрямками діяльності підприємства є: виробництво автомобільного транспорту, капітальний ремонт транспорту

Облік готової продукції її відвантаження та результатів реалізації (на базі підприємства)

1. Характеристика підприємства 3 2. Технологія обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 5 3. Характеристика первинних документів обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 9 4. Технологія синтетично і аналітичного обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 14 5. Характеристика вихідних документів обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 15 Висновки 17 Література 19 Додатки 21

Комп’ютерна технологія обліку виконаних робіт вантажного автотранспорту

ВСТУП 2 Характеристика об’єкту автоматизації 3 Інформаційна система управління автотранспортним підприємством 4 Технологія ведення обліку в умовах автоматизації 9 ВИСНОВКИ 15 ЛІТЕРАТУРА 16

ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ

ВСТУП 3 Розділ I. Теоретичні основи обліку реалізації готової продукції, робіт, послуг. 5 1.1. Поняття, класифікація та завдання обліку реалізації готової продукції, робіт, послуг 5 1.2. Характеристика рахунків, призначених для обліку реалізації готової продукції, робіт, послуг 8 Розділ II. Облік реалізації готової продукції, робіт, послуг 11 2.1. Порядок формування первісної вартості готової продукції, робіт, послуг 11 2.2. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції 14 2.3. Організація аналітичного обліку реалізації готової продукції, робіт, послуг 17 2.4. Бухгалтерське відображення операцій, пов’язаних з реалізацією готової продукції, робіт, послуг 19 Розділ III. Автоматизація обліку реалізації готової продукції, робіт, послуг. 30 ВИСНОВКИ 35 Список використаних джерел 38 Додатки 40

Особливості оцінки та обліку наявності і руху готової продукції на підприємстві

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти обліку готової продукції, робіт, послуг 5 1.1. Економічна природа готової продукції: обліковий аспект 5 1.2. Класифікація готової продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку 15 2. Особливості визнання, оцінки та обліку наявності і руху готової продукції на підприємстві 18 2.1. Економічна характеристика діяльності ЗАТ „Случ” 18 2.2. Загальні аспекти організації обліку на підприємстві 26 2.3. Методологія обліку готової продукції, робіт, послуг 29 2.3.1. Порядок визначення первісної вартості готової продукції (робіт, послуг) 29 2.3.2. Документування операцій з руху готової продукції (робіт, послуг) 31 2.3.3. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції 33 2.3.4. Відображення інформації про готову продукцію (роботи, послуги) в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. 39 2.4. Методика проведення інвентаризації готової продукції, робіт, послуг 42 3. Пропозиції з удосконалення обліку готової продукції, робіт, послуг 48 Висновки 50 Список використаних джерел: 53

Стан та шляхи вдосконаленя обліку виробничих запасів (готової продукції)

Вступ 3 1. Огляд літератури. 5 2. Теоретичні аспекти обліку виробничих запасів (готової продукції). 7 2.1 Економічний зміст і завдання обліку виробничих запасів (готової продукції). 7 2.2 Класифікація запасів. 10 2.3 Оцінка виробничих запасів (готової продукції). 12 2.4 Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності. 14 3. Стан обліку виробничих запасів (готової продукції). 17 3.1. Первинний облік запасів. 17 3.2. Організація складського господарства і складського обліку. 17 3.3. Синтетичний і аналітичний облік запасів. 21 3.4. Інвентаризація виробничих запасів (готової продукції). 25 4. Удосконалення обліку виробничих запасів (готової продукції). 30 Висновки 40 Список літератури 42

Облік і аналіз реалізації готової продукції (робіт, послуг)

ЗМІСТ: Вступ....................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку готової продукції, робіт, послуг 1.1. Економічна сутність та трактування поняття „Готова продукція”, „роботи”, „послуги”.........................................................................................................5 1.2. Аналітичний огляд та систематизація наукових поглядів щодо обліку готової продукції (робіт, послуг).....................................................................6 1.3. Класифікація готової продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку ...............................................................................................................................23 1.4. Порівняльна характеристика національних та міжнародних стандартів з обліку готової продукції (робіт, послуг).............................................24 Висновки до 1-го розділу................................................................................ 27 Розділ 2. Організація і ведення бухгалтерського обліку готової продукції (робіт, послуг) на ТзОВ „Інтер” 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТзОВ „Інтер”...............28 2.2. Організаційні аспекти бухгалтерського обліку на ТзОВ „Інтер”.....35 2.3. Особливості обліку готової продукції (робіт, послуг) на ТзОВ „Інтер” .............................................................................................................................38 2.3.1. Порядок визначення первісної вартості готової продукції (робіт, послуг)..............................................................................................................................38 2.3.2. Документування операцій з руху готової продукції (робіт, послуг)...............................................................................................................................41 2.3.3. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції (робіт, послуг)...............................................................................................................................43 2.3.4. Інвентаризація готової продукції (робіт, послуг)............................47 2.3.5. Відображення даних про готову продукцію (роботи, послуги) в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності ..................52 2.4. Особливості обліку експортних операцій.............................................56 2.5. Особливості управлінського обліку готової продукції (робіт, послуг) ..............................................................................................................................59 Висновки до 2-го розділу ................................................................................66 Розділ 3. Організація аналізу і контролю готової продукції на ТзОВ „Інтер” 3.1. Аналіз ефективності використання готової продукції (робіт, послуг) і оцінка фінансового с тану підприємства ................................................68 3.2. Комп’ютеризація обліку готової продукції .........................................82 3.3. Організація аудиту на ТзОВ „Інтер” .....................................................86 3.4. Шляхи удосконалення обліку, аналізу і контролю ..........................96 Розділ 4. Охорона праці у ТзОВ „Інтер” 4.1. Загальні положення ..................................................................................98 4.2. Особливості охорони праці на ТзОВ „Інтер”.....................................100 Висновки та пропозиції .................................................................................106 Список літературних джерел.........................................................................110

Облік і аналіз відвантаження і реалізації готової продукції

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи поняття готова продукція 5 1.1. Зміст поняття „готова продукція”, її класифікація та порядок 5 оцінки в бухгалтерському обліку 5 1.2. Договірні відносини з приводу реалізації готової продукції 6 Розділ 2. Облік готової продукції та її реалізації 9 2.1. Нормативно-правова база, що регулює питання обліку готової продукції та її реалізації 9 2.2. Документальне оформлення наявності та руху готової продукції 13 2.3.Формування первинної вартості готової продукції та її ціни 17 2.4. Облік готової продукції та її реалізації 21 Розділ 3. Аналіз готової продукції та її реалізації 36 Висновки 52 Список використаних джерел 55