институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Основний капітал і ефективність його використання

Каталог пособий и учебных материалов | Психология гендерная | Реферат | Страниц: 32 | Год: 2010 | Размер: 76 кб. | Стоимость: 70 грн. | Смотреть | Купить

Основний капітал і ефективність його використання

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.НАУКОВІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПТІАЛУ 5
1.1.Економічна суть основного капіталу та виробничих фондів сільського господарства 5
1.2.Показники забезпеченості і економічної ефективності використання основного капіталу 14
РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ГОСПОДАРСТВА ВИРОБНИЧИМИ ФОНДАМИ І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 19
2.1.Виробничі ресурси господарства та їх використання 19
2.2.Динаміка забезпеченості і структура основного капіталу 21
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ 22
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32

Cмотрите также:
Регіональний розподіл інвестицій в основний капітал в Україні

Вступ 3 1. Теоретичні засади розподілу інвестицій в основний капітал по регіонах 5 1.1. Економічна сутність інвестицій 5 1.2. Методологічні основи вивчення регіонального розподілу інвестицій 9 1.3. Оцінка привабливості інвестицій та їх планування в регіонах 12 2. Статистичний аналіз розподілу інвестицій в основний капітал по регіонах України у 2000-2004рр. 17 2.1. Характеристика розподілу інвестицій в основний капітал 17 2.2. Аналіз структурних зрушень в розподілі інвестицій в основний капітал 24 2.3. Оцінка нерівномірності розподілу інвестицій в основний капітал 28 Висновок 37

ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ . ЙОГО ФІЗИЧНИЙ І МОРАЛЬНИЙ ЗНОС В УКРАЇНІ

Вступ РОЗДІЛ 1. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 1.1 Основний капітал: суть і структура. 1.2 Вартість основного капіталу. РОЗДІЛ 2. ЗНОС ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ. 2.1 Форми зносу основного капіталу 2.2 Використання основного капіталу в Україні. РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ 3.1 Джерела і форми відтворення основних засобів 3.2 Особливості амортизації як процесу відтворення основного капіталу в Україні. 3.3 Лізинг як перспективний спосіб відтворення та оновлення основного капіталу в Україні. ВИСНОВКИ ДОДАТКИ

Управління капіталом

Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу капіталу підприємства та ефективності його використання 5 1.1 Сутність економічної категорії “капітал” та її значення в підприємницькій діяльності 5 1.2 Основний капітал підприємства та методи аналізу його використання 11 1.3 Оборотний капітал та методика аналізу його використання 13 2. Аналіз ефективності управління капіталом ВАТ “Київський маргариновий завод” 21 2.1 Аналіз ефективності використання основного капіталу 21 2.2 Оборотні фонди підприємства та їх використання 23 2.3 Аналіз ефективності управління фінансовою діяльністю підприємства 27 3. Шляхи підвищення ефективності управління капіталом ВАТ “Київський маргариновий завод” 30 Висновки 34 Список використаної літератури 36

Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал

Вступ 3 1. Оборот капіталу. Час обороту капіталу та його визначення 5 2. Основний капітал, фізичне і моральне зношування основного капіталу. 9 3. Оборотний капітал. Прискорення обороту оборотного капіталу 17 Висновок 26 Список використаної літератури 28 Предметом курсової роботи є оборотний капітал підприємств. Метою даної роботи є розгляд теоретичних і методологічних положень, які характеризують стан основного капіталу в Україні та його відтворення.

Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі. Капітал як чинник виробництва. Рівновага на ринку капіталів. Позичковий процент і дисконтова на вартість.

1.Ефективність виробництва...................................................2 1.1Аналіз ефективності……………………………………….3 1.2.Чиники зростання ефективності виробництва..............4 2.Ефективність за Парето.........................................................9 3.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі.......11 3.1.Граничні величини та математичний метод...................................................12 4.Капітал як фактор виробництва........................................................................13 4.1.Види капіталів.....................................................................................................15 4.2.Ринок капіталів..................................................................................................15 5.Позичковий процент............................................................................................16 5.1.Функції позичкового проценту.......................................................................19 6.Дисконтована вартість.........................................................................................20 7.Список використаної літератури.......................................................................21

Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі. Капітал як чинник виробництва. Рівновага на ринку капіталів. Позичковий процент і дисконтова на вартість.

1.Ефективність виробництва...................................................2 1.1Аналіз ефективності……………………………………….3 1.2.Чиники зростання ефективності виробництва..............4 2.Ефективність за Парето.........................................................9 3.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі.......11 3.1.Граничні величини та математичний метод...................................................12 4.Капітал як фактор виробництва........................................................................13 4.1.Види капіталів.....................................................................................................15 4.2.Ринок капіталів..................................................................................................15 5.Позичковий процент............................................................................................16 5.1.Функції позичкового проценту.......................................................................19 6.Дисконтована вартість.........................................................................................20 7.Список використаної літератури.......................................................................21

Підвищення ефективності використання капіталу

ТЕМА: „Підвищення ефективності використання капіталу” РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ 2 1.1 Поняття та економічна сутність капіталу 2 1.2. Функціонування капіталу у різних сферах економіки 16 1.3. Капітал – економічна база створення і розвитку підприємства 20 1.4. Людський капітал 33 Розділ 2. Техніко-економічна характеристика ВАТ 2.1 Історія розвитку та створення ВАТ 2.2 Аналіз діяльності ВАТ 2.3 Розвиток міжнародного бізнесу 2.4 Аналіз ефективності використання оборотних коштів. 2.5 Аналіз ефективності використання основних засобів ВАТ 2.6 Управління персоналом ВАТ 2.7 Аналіз заробітної плати 2.8 Система охорони праці Розділ 3. Вибір та обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання капіталу ВАТ 3.1. Оцінка можливостей оптимізації капіталу банку 3.1.1Управління власним капіталом банку 3.1.2. Управління залученим капіталом та ефективність його використання 3.2. Шляхи покращення ефективності використання капіталу 3.2.1. Автоматизація банківської справи 3.2.2. Інвестиції в людський капітал та ефективність їх використання

Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі. Капітал як чинник виробництва. Рівновага на ринку капіталів. Позичковий процент і дисконтова на вартість.

ПЛАН. 1.Ефективність виробництва...................................................2 1.1Аналіз ефективності……………………………………….3 1.2.Чиники зростання ефективності виробництва..............4 2.Ефективність за Парето.........................................................9 3.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі.......11 3.1.Граничні величини та математичний метод...................................................12 4.Капітал як фактор виробництва........................................................................13 4.1.Види капіталів.....................................................................................................15 4.2.Ринок капіталів..................................................................................................15 5.Позичковий процент............................................................................................16 5.1.Функції позичкового проценту.......................................................................19 6.Дисконтована вартість.........................................................................................20 7.Список використаної літератури.......................................................................21

Основний капітал підприємства, ефективність його використання

ВСТУП 3 1. Загальна характеристика основного капіталу підприємства 5 2. Економічна характеристика господарства та організація його фінансової роботи 15 2.1. Економічні умови господарювання та організаційна структура капіталу 15 2.2. Ресурсний потенціал підприємства 17 2.3. Фінансові забезпечення організації, формування та відтворення основних засобів 21 3. Методи розрахунку основного капіталу підприємства 28 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38 ДОДАТКИ 40

Капітал, як економічна категорія товарного виробництва

Зміст Вступ 3 1. Перетворення грошей у капітал. Суть капіталу та теорії капіталу 5 2. Постійний і змінний, основний та оборотний капітал 13 3. Нагромадження капіталу та його соціально-економічні наслідки 20 4. Початкове нагромадження капіталу та його особливості в Україні 29 Висновки 41 Список використаної літератури 43