институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з постачальниками

Каталог пособий и учебных материалов | Банкротство, санация | Диплом | Страниц: 89 | Год: 2010 | Размер: 260 кб. | Стоимость: 375 грн. | Смотреть | Купить

Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з постачальниками

Вступ 3
Розділ 1.Основи організації обліку та аналізу розрахунків з постачальниками 6
1.1.Сутність та організація обліку розрахунків з постачальниками 6
1.2.Законодавчо – нормативне регулювання обліку та аналізу розрахунків з постачальниками 23
1.3. Методи прийоми і процедури аналізу розрахунків з постачальниками 25
Розділ 2.Організаційні та методичні аспекти обліку та аналізу розрахунків з постачальниками на приватному підприємстві „ДІД” 32
2.1.Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з вітчизняними постачальниками 32
2.2.Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з іноземними постачальниками 42
2.3. Аналіз розрахунків з постачальниками 48
Розділ 3. Напрями вдосконалення обліку та аналізу розрахунків з постачальниками 55
3.1.Автоматизація обліку розрахунків з постачальниками 55
3.2. Автоматизація аналізу розрахунків з постачальниками 68
3.3. Вдосконалення обліку та аналізу розрахунків з постачальниками 73
Висновки 76
Список літератури 79
Cмотрите также:
Методика та організація обліку аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками і замовниками + РЕЦЕНЗІЯ + АВТОРЕФЕРАТ + СТАТТЯ + ДОПОВІДЬ

ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 7 РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 7 1.1. Економічна сутність поточних зобов’язань їх класифікація 7 1.2 Огляд нормативно-законодавчої бази та спеціальної літератури 17 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства 21 РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 31 2.1. Методологія бухгалтерського обліку і фінансової звітності розрахунків з постачальниками та замовниками 31 2.2. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з постачальниками та замовниками 38 2.3. Організація обліку розрахунків з постачальниками та замовниками 44 2.4. Удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та замовниками 51 РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ 56 3.1. Інформаційна база аналізу розрахунків з постачальниками та замовниками 56 3.2. Аналіз динаміки розрахунків з постачальниками та замовниками 62 3.3. Шляхи підвищення ефективності розрахунків з постачальниками та замовниками 69 РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ 76 4.1. Методи та процедури аудиту розрахунків з постачальниками та замовниками 76 4.2. Напрямки удосконалення методів і процедур аудиту розрахунків з постачальниками та замовниками 84 ВИСНОВКИ 93 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97 ДОДАТКИ 100

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

ВСТУП. 3 1.Науково теоретична основа обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками. 4 2.Організація обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками на підприємстві. Наказ про облікову політику. 6 3.Первинний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. 14 4.Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. 16 5.Шляхи удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками. 25 Висновки і пропозиції. 30 Список використаної літератури. 32 Додатки. 34

Облік і аудит розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами

У архіві додатки і роздатковий матеріал ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, КЛІЄНТАМИ, РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ 10 1.1. Поняття та сутність розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами 10 1.2. Огляд нормативної бази і спеціалізованої літератури з обліку розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами 31 1.3. Основи бухгалтерського обліку і аудиту розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами приватного підприємства 38 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, КЛІЄНТАМИ, РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП „ххх” 48 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ПП „ххх” 48 2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства ПП „ххх” 53 2.3. Аналіз фінансового стану розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами підприємства ПП „ххх” 55 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, КЛІЄНТАМИ, РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 60 3.1. Документування розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами підприємства ПП „ххх” 60 3.2. Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами приватного підприємства 65 3.3. Аудит розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами підприємства 85 РОЗДІЛ 4. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, КЛІЄНТАМИ, РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ 96 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 103 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 106 ДОДАТКИ 112

Облік розрахунків з постачальниками

ВСТУП 2 Розділ I. Організація і основи обліку розрахунків з постачальниками 3 1.1.Огляд нормативної бази 3 1.2. Форми розрахунків на підприємствах 5 Розділ II. Облік розрахунків з постачальниками 19 2.1. Документальне оформлення розрахунків з постачальниками 19 2.2. Облік розрахунків з постачальниками 22 ВИСНОВКИ 32 Список використаної літератури 34 Додатки. 37

ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ

ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКУ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 6 1.1. Економічний зміст розрахункових операцій 6 1.2. Нормативне регулювання обліку розрахункових операцій з постачальниками і підрядчиками 11 1.3. Огляд літературних джерел 16 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 23 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 23 2.2. Організація первинного обліку з постачальниками і підрядниками 32 2.3. Організація аналітичного і синтетичного обліку 36 2.4. Розробка облікової політики з питань розрахункових операцій 40 3. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ 43 3.1. Методика проведення аудиторської перевірки 43 3.2. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками 49 3.3. Документальне оформлення аудиту 52 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 57 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 60 ДОДАТКИ 63

Методика і організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з підзвітними особами

ВСТУП 3 1. Теоретичні основи розрахунків з підзвітними особами 7 1.1. Основні поняття розрахункових операцій з підзвітними особами 7 1.2. Правові основи розрахунків з підзвітними особами 13 1.3. Організаційно економічна характеристика базового підприємства ТОВ „Торговий центр” 21 2. Методика та організація обліку розрахунків з підзвітними особами 35 2.1. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами 35 2.2. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами 44 2.3. Організація поточного контролю в розрахунках з підзвітними особами 52 2.4. Автоматизація обліку розрахунків з підзвітними особами 61 3. Методика та організація аналізу розрахунків з підзвітними особами 68 3.1. Завдання, джерела та напрямки аналізу та аудиту розрахунків з підзвітними особами 68 3.2. Методика аналізу розрахунків з підзвітними особами 77 3.3. Методика і організація аудиту розрахунків з підзвітними особами на прикладі базового підприємства 82 ВИСНОВКИ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 105 ДОДАТКИ 111-115 (+ Додатки в Екселе, первичка, звітність, аудиторський висновок) Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад розрахунків з підзвітними особами; організації первинного обліку відображення розрахунків з підзвітними особами в бухгалтерському обліку. А також розгляд методики і організації аналізу та аудиту розрахунків з підзвітними особами.

Організація обліку, аналізу і аудиту розрахунків підприємства з бюджетом за податками

ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. Основи побудови обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом 6 1.1. Економічна сутність розрахунків з бюджетом за податками як об’єкту обліку 6 1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку, аналізу та аудиту розрахунків підприємства з бюджетом за податками 12 1.3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 16 РОЗДІЛ 2. Організація обліку розрахунків з бюджетом за податками 22 2.1. Фінансовий облік операцій з розрахунками підприємства з бюджетом за податками 22 2.2. Особливості податкового обліку розрахунків за податками на прибуток 29 2.3. Особливості податкового обліку розрахунку з бюджетом за ПДВ 35 2.4. Особливості податкового обліку розрахунків з фізичними особами 47 РОЗДІЛ 3. Організація та методика аналізу з розрахунків підприємства з бюджетом за податками 55 3.1. Система показників та методи аналізу розрахунків підприємства з бюджетом за податками 55 3.2. Методика аналізу розрахунків підприємства з бюджетом за податками 61 РОЗДІЛ 4. Організація і методика аудиту розрахунків підприємства з бюджетом за податками 64 4.1. Основні концепції методики аудиту розрахунків підприємства з бюджетом за податками 64 4.2. Особливості організації і методи аудиту розрахунків підприємства за прямими податками 70 4.3. Особливості організації і методи аудиту розрахунків підприємства за непрямими податками 72 ВИСНОВКИ 74 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 78 ДОДАТКИ 82

Облік і контроль розрахунків з постачальниками і підрядчиками

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти розрахунків з постачальниками і підрядчиками 7 1.1. Економічна суть поточних зобов’язень та їх класифікація 7 1.3. Нормативно – правове регулювання контролю розрахунків з постачальниками і підрядчиками 25 1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства ЗАТ "КШВ" 30 Розділ 2. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками на підприємстві ЗАТ "КШВ" 37 2.1. Організація обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками 37 2.2. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками 44 2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками 59 2.4. Облік і розрахунки з постачальниками і підрядчиками АРМ 67 Розділ 3. Методика та організація контролю розрахунків з постачальниками і підрядчиками на підприємстві ЗАТ "КШВ" 76 3.1. Організація контролю і ревізії розрахунків з постачальниками і підрядчиками на підприємстві 76 3.2. Визначення методики вивчення і перевірки облікової документації розрахунків з постачальниками і підрядчиками 89 3.3. Проведення контролю і ревізії розрахунків з постачальниками і підрядчиками та оформлення його результатів 102 Висновки 112 Список використаної літератури 116 Додатки 122-146 (Баланс, фінрезультати) Метою дипломної роботи є дослідження організації та методики обліку та контролю розрахунків з постачальниками і підрядчиками підприємства в сучасних умовах. Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку та контролю розрахунків з постачальниками і підрядчиками підприємства. Суб'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку та контролю розрахунків з постачальниками і підрядчиками підприємства ЗАТ „КШВ”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)BO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ЗАТ „КШВ”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку та контролю розрахунків з постачальниками і підрядчиками підприємства, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки витрат на виробництво продукції підприємства. Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями.

Удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з пенсійного страхування

Вступ 3 1. Розділ: Теоретичні аспекти розрахунків з пенсійного страхування 6 1.1. Економічна сутність розрахунків з пенсійного страхування. 6 1.2. Нормативно-правова база розрахунків з пенсійного страхування. 19 1.3. Порівняльний аналіз українського та зарубіжного досвіду розрахунків з пенсійного страхування. 32 1.4. Економічна характеристика дослідного підприємства Іванківського комунального управління водного господарства. 48 2. Розділ: Організація і методика обліку розрахунків з пенсійного страхування 53 2.1. Облікова політика Іванківського комунального управління водного господарства. 53 2.2. Методика обліку розрахунків з пенсійного страхування. 62 2.3. Організація обліку розрахунків з пенсійного страхування. 73 2.4. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з пенсійного страхування 76 2.5. Порядок формування та подання звітності по розрахунках з пенсійним фондом. 79 3. Розділ: Аналіз розрахунків з пенсійного страхування 84 3.1. Завдання і джерела аналізу розрахунків з пенсійного страхування. 84 3.2. Методика аналізу розрахунків з пенсійного страхування. 89 3.3. Аналіз структури розрахунків з пенсійного страхування. 91 4. Розділ: Організація і методика аудиту розрахунків з пенсійного страхування 96 4.1. Загальні підходи до аудиту розрахунків з пенсійного страхування. 96 4.2. Цілі та завдання аудиту розрахунків з пенсійного страхування. 100 4.3. Методика аудиту розрахунків з пенсійного страхування. 102 4.4. Оформлення результатів перевірки. 115 Висновки та пропозиції 119 Список використаної літератури 124 Додатки 128

Організація обліку, контролю та аналізу розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість

ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти податкових розрахунків з бюджетом по ПДВ у системі бухгалтерського обліку 6 1.1 Сутність та значення податку на додану вартість його характеристика як об'єкта обліку, аналізу та аудиту 6 1.2 Організація розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість відповідно до чинного законодавства 11 1.3 Техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ 37 РОЗДІЛ 2 Організація обліку та контролю розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість на підприємстві 48 2.1 Організація обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість 48 2.2 Організація контролю розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість 71 2.3 Автоматизація обліку та контролю розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість 78 РОЗДІЛ 3 Організація аналізу розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість 86 3.1 Методика аналізу розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість 86 3.2 Автоматизація аналізу розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість 95 ВИСНОВКИ 103 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 109 ДОДАТКИ 114