институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Основні поняття характеристика видів транспорту

Каталог пособий и учебных материалов | Менеджмент туризма | Курсовая | Страниц: 14 | Год: 2010 | Размер: 17 кб. | Стоимость: 45 грн. | Смотреть | Купить

Основні поняття характеристика видів транспорту

1. Транспорт загальна характеристика. 2
2. Види транспорту. 6
3. Автомобільний транспорт. 12
Список використаної літератури 14

Cмотрите также:
Характеристика основних видів транспорту України

ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття транспортної інфраструктури 4 2. Характеристика основних видів транспорту України 6 2.1 Залізничний транспорт. 6 2.2 Морський транспорт. 9 2.3 Річковий транспорт 11 2.4 Автомобільний транспорт. 12 2.5 Повітряний транспорт 14 3. Трубопровідний транспорт, як особливий і специфічний вид транспорту. 16 Висновок 18 Література 19

Характеристика основних видів транспорту України

ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття транспортної інфраструктури 4 2. Характеристика основних видів транспорту України 6 2.1 Залізничний транспорт. 6 2.2 Морський транспорт. 9 2.3 Річковий транспорт 11 2.4 Автомобільний транспорт. 12 2.5 Повітряний транспорт 14 3. Трубопровідний транспорт, як особливий і специфічний вид транспорту. 16 Висновок 18 Література 19

Розвиток і розміщення автотранспортного комплексу Російської Федерації

Вступ 3 1. Сутність, значення та основні функції транспорту 5 2. Основні історичні, природні, соціально-економічні передумови розвитку та розміщення автотранспорту РФ 7 3. Рівень розвитку, сучасна структура та місце транспорту у господарському комплексі РФ 12 3.1 Переваги і недоліки основних видів транспорту 17 4. Територіальні відмінності у розвитку і розміщенні транспорту. Транспортно-економічні зв’язки 26 4.1 Географія автомобільного транспорту 27 4.2 Економічна характеристика автомобільного транспорту 29 5. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення транспорту РФ 31 Висновки 39 Список використаної літератури 40 Додаток А 42 Додаток Б 43

Взаємодія видів транспорту

Вступ 2 1. Інформаційні технології при взаємодії видів транспорту 4 2. Правила ввозу-вивозу вантажів на залізничному транспорті 7 Висновки 12 Використана література 13

Територіальні особливості розвитку автомобільного транспорту України

ЗМІСТ Вступ.............................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ ЯК ГАЛУЗЬ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ....................................................................................5 1.1. Значення автомобільного транспорту в економіці України та його характеристика.....................................................................................................5 1.2. Основні принципи, фактори розміщення підприємств автомобільного транспорту та його взаємозв’язок з іншими галузями народного господарства.........................................................................................................9 РОЗДІЛ ІІ. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ..................................................12 2.1. Соціально-економічні, історичні і демографічні передумови розвитку автомобільного транспорту України................................................................12 2.2. Аналіз сучасного стану автомобільного транспорту України.......................20 РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ...................................26 3.1. Проблеми розвитку автомобільного транспорту України..............................26 3.2. Напрямки та перспективи розвитку автомобільного транспорту в Україні.28 Висновки та пропозиції.............................................................................................32 Список використаної літератури..............................................................................35 Додатки

Контрольні питання з транспорту

1. Історія розвитку авіаційного транспорту 3 2. Історична довідка про розвиток трубопровідного транспорту 10 3. Технологія роботи вантажного транспорту 13 4. Сучасний склад промислового транспорту 22 Література 29

Організація обслуговування споживачів на транспорті (міський і пасажирський транспорт)

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи організації надання послуг міського пасажирського транспорту 5 1.1. Поняття, суть та значення послуг міського пасажирського транспорту 5 1.2. Характеристика процесу надання послуг міського пасажирського транспорту 7 1.3. Законодавче регулювання процесу надання послуг міського пасажирського транспорту 9 Розділ 2. Дослідження процесу надання послуг міського пасажирського транспорту підприємством 12 2.1. Загальна характеристика підприємства 12 2.2. Дослідження процесу надання послуг міського пасажирського транспорту підприємством 14 2.3. Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства 17 2.4. Визначення та характеристика факторів, що впливають на організацію процесу надання послуг міського пасажирського транспорту підприємством 20 Розділ 3. Розробка основних напрямків удосконалення процесу надання послуг міського пасажирського транспорту в підприємстві 21 3.1. Основні напрямки удосконалення процесу надання послуг міського пасажирського транспорту в підприємстві 21 3.2. Обґрунтування економічної доцільності запропонованих заходів 25 Висновок 31 Список використаних джерел 35

Трубопровідний транспорт України, особливості розміщення, проблеми та перспективи

ПЛАН Вступ 3 1. Законодавче забезпечення функціонування трубопровідного транспорту України 5 1.1. Законодавство про трубопровідний транспорт і його мета 5 1.2. Суб'єкти правового регулювання відносин у галузі трубопровідного транспорту 10 1.3. Основні принципи державної політики у сфері трубопровідного транспорту 11 2. Сучасний стан трубопровідного транспорту України 13 2.1. Система трубопровідного транспорту України 13 2.2. Показники діяльності трубопровідного транспорту України 19 3. Проблеми та перспективи трубопровідного комплексу України 24 Висновки 28 Список використаної літератури 30 Додатки 31 Додаток 1. Картосхема трубопровідного транспорту Європи (включаючи Україну) Додаток 2. Картосхема використання трубопровідного транспорту нафтопереробними заводами Метою даної курсової роботи дослідження сучасного стану, функціонування, проблем та перспектив українського трубопровідного транспорту. Предметом дослідження є сучасний стан, проблеми та перспективи трубопровідного транспорту України. Об’єктом дослідження є трубопровідний транспорт України. Завданнями дослідження є: - визначити законодавчі засади функціонування трубопровідного транспорту України; - дослідити розміщення основних транспортних шляхів трубопровідного транспорту; - проаналізувати обсяги транспортування різних видів паливно-енергетичних ресурсів за допомогою трубопровідного транспорту; - визначити проблеми та перспективи розвитку транспортної галузі в цілому та трубопровідного транспорту зокрема; - зробити висновки та пропозиції за результатами дослідження.

Розвиток і розміщення автомобілебудування Німеччини

Вступ 3 1. Ступінь, значення та основні функції транспорту 5 2. Основні історичні, природні, соціально-економічні передумови розвитку і розміщення транспорту території, що досліджується 10 3. Рівень розвитку, сучасна структура та місце транспорту у господарському комплексі регіону 15 4. Територіальні відмінності у розвитку і розміщенні транспорту. Транспортно-економічні зв‘язки 22 5. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення транспорту регіону 26 Висновки 28 Список використаної літератури 30

РПС Транспорту

ТРАНСПОРТ - НАЙВАЖЛИВІША ГАЛУЗЬ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. 3 РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. 4 РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. 5 МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ. 6 РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ІНШИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ. 8 ЛІТЕРАТУРА. 13