институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Функціонування американізмів в англійській мові

Каталог пособий и учебных материалов | Деонтология | Курсовая | Страниц: 5 | Год: 2010 | Размер: 13 кб. | Стоимость: 45 грн. | Смотреть | Купить

Функціонування американізмів в англійській мові

Функціонування американізмів в англійській мові 2
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 5

Cмотрите также:
Запозичення в англійській мові

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Власномовна лексика 4 1.1 Історичні передумови зародження та становлення англійської мови 4 1.2 Англійська лексика 11 1.2 Залишки кельтських мов в англійській 14 Розділ ІІ. Практична частина. Запозичення в англійській мові, асиміляція запозичень 18 2.1 Елементи ранньолатинської мови 19 2.2 Запозичення зі скандинавських мов 21 2.3 Запозичення з романських мов. Норманське завоювання 22 2.4 Елементи грецької мови 26 2.5 Запозичення з інших германських мов 28 2.6 Лексичні запозичення з часів раннього Відродження 30 2.7 Слов’янські запозичення в англійській мові 32 2.8 Асиміляція запозичень 34 Висновки 39 Список використаної літератури 40

Запозичення в англійській мові

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Власномовна лексика 4 1.1 Історичні передумови зародження та становлення англійської мови 4 1.2 Англійська лексика 11 1.2 Залишки кельтських мов в англійській 14 Розділ ІІ. Практична частина. Запозичення в англійській мові, асиміляція запозичень 18 2.1 Елементи ранньолатинської мови 19 2.2 Запозичення зі скандинавських мов 21 2.3 Запозичення з романських мов. Норманське завоювання 22 2.4 Елементи грецької мови 26 2.5 Запозичення з інших германських мов 28 2.6 Лексичні запозичення з часів раннього Відродження 30 2.7 Слов’янські запозичення в англійській мові 32 2.8 Асиміляція запозичень 34 Висновки 39 Список використаної літератури 40

Особливості структурної побудови та функціонування антропонімів та топонімів в англійській мові

Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Антропоніми та їх загальні властивості 7 1.1. Антропоніми 7 1.2. Прізвиська 14 РОЗДІЛ 2. Топоніми та їх специфіка в англійській мові 23 2.1. Загальна характеристика топонімів 23 2.2. Назви вулиць 29 2.3.Назви будинків 32 2.4. Проблеми передачі та перекладу антропонімів та топонімів з англійської мови на українську 34 Висновки 42 Список використаних джерел 46

Порівняльне вивчення особливостей словотвору таких мов як англійська та українська

ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. Словотвір 1.1. Будова слова в українській та англійській мовах ........... 1.2. Основні способи словотвору в українській та англійській мовах 4 РОЗДІЛ 2. Прислівник як частина мови 2.1. Способи словотвору прислівника в українській мові …… 2.2. Шляхи творення прислівників в англійській мові ………. 2.3.Спільне та відмінне у словотворі прислівника в англійській та українській мовах 13 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23

"Нові слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові."

План. ВСТУП 3 ОСНОВНА ЧАСТИНА. 5 Розділ І. Неологізми. Способи творення неологізмів у сучасній англійській мові. § 1. Фонологічні неологізми. § 2. Запозичення. § 3. Синтаксичні неологізми. Способи творення синтаксичних неологізмів. Розділ ІІ. Науково-технічний прогрес та місце неологізмів у ньому. ВИСНОВОК. 30 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА. 32 ДОДАТОК №1. . 34

Словянские элементы в современном англ. Языке

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Власномовна лексика 4 1.1 Англійська лексика 4 1.2 Залишки кельтських мов в англійській 7 Розділ ІІ. Запозичення в англійській мові 10 2.1 Елементи ранньолатинської мови 11 2.2 Запозичення зі скандинавських мов 13 2.3 Запозичення з романських мов. Норманське завоювання 14 2.4 Елементи грецької мови 18 2.5 Запозичення з інших германських мов 20 2.6 Лексичні запозичення з часів раннього Відродження. Слов’янські запозичення в англійській мові 22 Розділ ІІІ. Асиміляція запозичень 26 3.1 Фонетична асиміляція 26 3.2 Граматична асиміляція 27 3.3 Лексична асиміляція 29 Висновки 31 Список використаної літератури 32

Словянские элементы в современном англ. Языке

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Власномовна лексика 4 1.1 Англійська лексика 4 1.2 Залишки кельтських мов в англійській 7 Розділ ІІ. Запозичення в англійській мові 10 2.1 Елементи ранньолатинської мови 11 2.2 Запозичення зі скандинавських мов 13 2.3 Запозичення з романських мов. Норманське завоювання 14 2.4 Елементи грецької мови 18 2.5 Запозичення з інших германських мов 20 2.6 Лексичні запозичення з часів раннього Відродження. Слов’янські запозичення в англійській мові 22 Розділ ІІІ. Асиміляція запозичень 26 3.1 Фонетична асиміляція 26 3.2 Граматична асиміляція 27 3.3 Лексична асиміляція 29 Висновки 31 Список використаної літератури 32

Формування англійської лексики

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Власномовна лексика 4 1.1 Формування англійської лексики 4 1.2 Залишки кельтських мов в англійській 7 Розділ ІІ. Запозичення в англійській мові 10 2.1 Елементи ранньолатинської мови 11 2.2 Запозичення зі скандинавських мов 13 2.3 Запозичення з романських мов. Норманське завоювання 14 2.4 Елементи грецької мови 18 2.5 Запозичення з інших германських мов 20 2.6 Лексичні запозичення з часів раннього Відродження 22 2.7 Слов’янські запозичення в англійській мові 24 Розділ ІІІ. Асиміляція запозичень 26 3.1 Фонетична асиміляція 26 3.2 Граматична асиміляція 27 3.3 Лексична асиміляція 29 Висновки 31 Список використаної літератури 32

Формування англійської лексики

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Власномовна лексика 4 1.1 Формування англійської лексики 4 1.2 Залишки кельтських мов в англійській 7 Розділ ІІ. Запозичення в англійській мові 10 2.1 Елементи ранньолатинської мови 11 2.2 Запозичення зі скандинавських мов 13 2.3 Запозичення з романських мов. Норманське завоювання 14 2.4 Елементи грецької мови 18 2.5 Запозичення з інших германських мов 20 2.6 Лексичні запозичення з часів раннього Відродження 22 2.7 Слов’янські запозичення в англійській мові 24 Розділ ІІІ. Асиміляція запозичень 26 3.1 Фонетична асиміляція 26 3.2 Граматична асиміляція 27 3.3 Лексична асиміляція 29 Висновки 31 Список використаної літератури 32

Порівняльний аналіз іменника та його граматичних категорій в англійській та українській мовах

ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМЕННИКА 5 1.1. Загальна характеристика іменника в англійській мові 5 1.1.1. Граматичне значення іменника. 5 1.1.2. Синтаксичні функції іменників 15 1.1.3. Проблема артикля 16 1.1.4. Польова структура іменника в англійській мові 21 1.2. Загальна характеристика іменника в українській мові 22 1.2.1. Лексико-граматичні категорії іменника 23 1.2.2. Категорія числа 27 1.2.3. Категорія відмінка іменника 30 1.2.4. Поняття про відміни і групи іменників української мови 33 1.2.5. Синтаксичні функції іменника 35 1.3. Морфологічні категорії іменника в англійській та українській мовах 36 2. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМЕННИКІВ 41 2.1. Порівняльна характеристика категорії роду 41 2.2. Порівняльна характеристика категорії числа 44 2.3. Порівняльна характеристика категорії відмінку 48 2.4. Порівняльна характеристика категорії означеності/неозначенності 53 3. ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ІМЕННИКА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 56 3.1. Генералізація шляхом застосування англійського іменника широкої семантики thing. 56 3.2. Переклад іменникових словосполучень. 59 3.3. Заміна віддієслівного іменника на дієслівну форму. 60 3.4. Вилучення абстрактних віддієслівних іменників. 61 3.5. Вживання абсолютної форми присвійного відмінка англійського іменника (абсолютного генітива) замість українського іменникового словосполучення. 63 3.6. Особливості вживання форм числа в англійському мовленні 63 ВИСНОВКИ 73 СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 76 ДОДАТОК 81