институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Звіт про виробничу практику (на прикладі АСТ «Вексель»)

Каталог пособий и учебных материалов | Право | Универсальная | Страниц: 39 | Год: 2010 | Размер: 55 кб. | Стоимость: 100 грн. | Смотреть | Купить

Звіт про виробничу практику (на прикладі АСТ «Вексель»)

Вступ 3
1.Характеристика страхової компанії 4
2.Аналіз страхової діяльності підприємства 10
3.Аналіз конкурентної позиції підприємства на ринку страхових послуг 23
Розрахунок показників для побудови матриці БКГ 26
4.Обґрунтування альтернативних стратегій для страхової компанії 29
Висновки 35
Список використаної літератури 38
Cмотрите также:
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ

Зміст 1.Загальна характеристика банку................................................................. 2. Організаційна та управлінська структура банку.................................. 3.Характеристика зовнішнього середовища .......................................... 4.Характеристика внутрішнього середовища........................................ 5.Характеристика ефективності роботи банку...................................... 6.Характеристика виробництва............................................................. 7. Зовнішньоеко¬номічна діяльність банку............................................... 8.Організація управління персоналом....................................................... 9.Застосування інноваційних технологій ...............................................

Звіт про виробничу практику («Півде?нно-За?хідна залізни?ця» )

ВСТУП 3 1. Загальна характеристика підприємства 4 2. Аналіз матеріально-технічної бази і ресурсного забезпечення 8 3 Планування (прогнозування) виробничої діяльності 9 4. Мотивація та організація оплати праці на підприємстві 15 5. Валові витрати та ціни на продукцію та послуги підприємства 17 6. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності 21 7. Взаємовідносини підприємства із зовнішнім середовищем 23 Висновки, пропозиції 25 Список використаних джерел 27 ДОДАТКИ 28

Психокорекційна практика

Зміст 1. Докорекційно-психодіагностичний етап 2 2. Настановчий етап 7 3. Власне психокорекційний етап – основний етап 9 4. Оцінка ефективності психокорекційної роботи 13 5. Щоденник студента – практиканта 15 6. Сценарій психокорекційного заняття 16 7. Загальний звіт про практику 16 Список використаних джерел 24 Додатки 27

Вексель

Вступ 1. Вексель. Його суть, історичний генезис та правова основа обігу 2. Види векселів. Їх сфера та умови обігу 3. Вексельний обіг в Україні. Його особливості та перспективи розвидку Висновки ЛІТЕРАТУРА

Вексель.

План Вступ 1. Вексель. Його суть, історичний генезис та правова основа обігу 2. Види векселів. Їх сфера та умови обігу 3. Вексельний обіг в Україні. Його особливості та перспективи розвидку Висновки Література

"Вексель и особенности его применения в инвестиционной деятельности"

СОДЕРЖАНИЕ Стр. ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАЦИЙ С ВЕКСЕЛЯМИ В РОССИИ 5 1.1. Сущность и назначение векселя 5 1.2. Вексель как инструмент рынка 16 1.3 Состояние и перспективы развития вексельного рынка в Российской Федерации 30 ГЛАВА 2. ВЕКСЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ООО "АГРОИНТЕЛ") 39 2.1. Операции с векселями 39 2.2. Риски по операциям с векселями 54 2.3. Пути совершенствования операций с векселями. (показать экономическую эффективность от использования операций с векселями; как усовершенствовать 67 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 85 ПРИЛОЖЕНИЯ 89

"Вексель и особенности его применения в инвестиционной деятельности"

СОДЕРЖАНИЕ Стр. ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАЦИЙ С ВЕКСЕЛЯМИ В РОССИИ 5 1.1. Сущность и назначение векселя 5 1.2. Вексель как инструмент рынка 16 1.3 Состояние и перспективы развития вексельного рынка в Российской Федерации 30 ГЛАВА 2. ВЕКСЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ООО "АГРОИНТЕЛ") 39 2.1. Операции с векселями 39 2.2. Риски по операциям с векселями 54 2.3. Пути совершенствования операций с векселями. (показать экономическую эффективность от использования операций с векселями; как усовершенствовать 67 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 85 ПРИЛОЖЕНИЯ 89

Прибутковий податок з громадян, його правова регламентація

ЗМІСТ 1. Загальні положення про податок з доходів фізичних осіб 3 2. Нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету 6 3. Відповідальність за порушення податкового законодавства 11 Ситуаційне завдання 14 Ректор університету дав розпорядження своєму бухгалтеру 3 січня оплатити витрати на виробничу практику студентів за статтею 4 кошторису і підписав видатковий розпис. Касир університету, який подав чек у кредитну установу, де був відкритий рахунок, одержав відповідь, що кошти видані не будуть, оскільки невірно оформлені документи. Які порушення були допущені? Література 16

Звіт про фінансові результати

Зміст АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 3 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 5 1. Баланс 5 2. Звіт про фінансові результати 6 3. Звіт про власний капітал 7 4. Звіт про рух грошових коштів 9 5. Ризик ліквідності (Таблиця строків активів та пасивів) 11 Додаткова інформація 14 РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 19

Звіт про навчальну практику із спеціальності «Фінанси»

Вступ 1. Результати ознайомлення з підприємством, його історія та характеристика (виробниче під-во) 2. Майно і власність підприємства. 3. Організаційна структура управління підприємством. 4. Форми фінансової звітності підприємства. 5. Основні фінансові показники діяльності підприємства Висновки Список використаних джерел Додатки