институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Управління рекламою на підприємстві (+ доповідь+резенція+роздатковий матеріал)

Каталог пособий и учебных материалов | Международная экономика | Диплом | Страниц: 130 | Год: 2010 | Размер: 194 кб. | Стоимость: 475 грн. | Смотреть | Купить

Управління рекламою на підприємстві (+ доповідь+резенція+роздатковий матеріал)

Вступ 3
Розділ 1.Теоретичні основи планування та організації рекламної кампанії 6
1.1 Місце та роль реклами у маркетинговому комплексі 6
1.2.Основні етапи планування рекламної кампанії на підприємстві 18
1.3.Ефективність рекламної кампанії та основні підходи до її оцінки 30
Розділ 2.Аналіз кампанії на прикладі ТОВ „СТ-Стиль” 40
2.1.Характеристика підприємства 40
2.2.Методика планування та оцінки ефективності рекламної кампанії в ТОВ „СТ-Стиль” 52
2.3.Організація рекламної кампанії 61
Розділ 3.Шляхи підвищення ефективності процесу планування рекламної діяльності та розробка заходів по підвищенню її ефективності 75
3.1.Напрямки вдосконалення процесу планування 75
3.2.Розробка пропозицій по підвищенню ефективності рекламної кампанії 95
Розділ 4.Охорона праці на підприємстві 100
Висновки 106
Список літератури 110
Додатки
Cмотрите также:
Доповідь та роздатковий матеріал для захисту дипломної роботи на тему: „Управління бізнесом”

Доповідь та роздатковий матеріал для захисту дипломної роботи на тему: „Управління бізнесом”

Особливості обліку і аналізу прибутку, та його використання в акціонерних товариствах (доповідь до дипломної роботи + роздатковий матеріал)

Тема дипломної роботи 1 Актуальність обраної теми 1 Перший розділ 2 Другий розділ 4 Третій розділ 5 Наукова новизна одержаних результатів. 8 Практичне значення одержаних результатів дослідження. 8 Роздатковий матеріал (окремим файлом)

Доповідь до дипломної роботи на тему "Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки" + роздатковий матеріал

Доповідь до дипломної роботи на тему "Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки" + роздатковий матеріал

Облік, оцінка та аналіз незавершеного виробництва на підприємстві (+ доповідь, + роздатковий матеріал)

Вступ 2 РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади обліку та аудиту незавершеного виробництва на підприємствах України 6 1.1. Порядок обліку незавершеного виробництва на підприємстві 6 1.2. Методика проведення аудиту незавершеного виробництва на підприємстві 45 РОЗДІЛ 2. Методологія та організація обліку та аудиту незавершеного виробництва ТОВ «Ніса» 80 2.1. Організація обліку незавершеного виробництва на підприємстві 80 2.2. Порядок проведення аудиту незавершеного виробництва на підприємстві 84 РОЗДІЛ 3. Аналіз незавершеного виробництва ТОВ «Ніса» 91 3.1. Методологія та організація аналізу незавершеного виробництва підприємства 91 3.2. Факторний аналіз незавершеного виробництва 96 3.3. Використання результатів аналізу незавершеного виробництва в управління виробничим процесом на підприємстві 99 ВИСНОВКИ 103 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 105 ДОДАТКИ 108

Управління процесами банківського кредитування (+ рецензія, реферат, доповідь, роздатковий матеріал)

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти банківського кредитування 6 1.1. Сутність кредитних операцій та їх необхідність 6 1.2. Класифікація кредитів комерційних банків 11 1.3. Етапи процесу банківського кредитування 22 РОЗДІЛ 2. Аналіз управління процесом банківського кредитування на прикладі АКБ „Укргазбанк” 33 2.1. Аналіз кредитного портфеля 33 2.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника і її роль в прийнятті рішень про надання кредиту 47 2.3. Моніторинг позики 58 2.4. Кредитна політика банку 65 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення управління процесом банківського кредитування 76 3.1. Способи мінімізація кредитних ризиків 76 3.2. Вдосконалення управління процесом банківського кредитування 86 Висновки 90 Список використаної літератури 93 Додатки 97

Шляхи покращення використання основних фондів на підприємстві + ДОПОВІДЬ + РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Роль основних фондів у діяльності підприємства 6 РОЗДІЛ 2.Показники ефективності використання основних фондів 21 РОЗДІЛ 3.Аналіз використання основних фондів підприємства за 2006-2009 р.р. 32 3.1.Техніко-економічна характеристика підприємства 32 3.2.Забезпеченість та рух основних фондів 57 3.3.Оцінка ефективності використання 64 РОЗДІЛ 4.Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів на підприємстві 65 4.1.Прогнозування потреби підприємства в основних засобах 65 4.2.Обґрунтування вибору форми відтворення основних засобів та їх джерела 68 4.3.Обґрунтування проекту придбання нового обладнання 73 ВИСНОВКИ 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94 ДОДАТКИ 104

Організація і оплата праці на малому підприємстві особливості, стан, шляхи вдосконалення + Реферат + Рецензія + Анотація +Доповідь +Роздатковий матеріал

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1 Заробітна плата, її сутність та роль в сучасних умовах 6 1.2 Форми та системи оплати праці в торгівлі 13 1.3 Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази організації оплати праці в малому бізнесі 20 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «АГРОФІРМА «ЗАРОСЯНСЬКА» 27 2.1 Загальна характеристика діяльності ТОВ «Агрофірма «Заросянська» 27 2.2 Оцінка забезпеченості підприємства ТОВ «Агрофірма «Заросянська» трудовими ресурсами та аналіз продуктивності праці 42 2.3 Стан нормування праці на підприємстві та аналіз використання робочого часу 57 2.4 Аналіз організації оплати праці 70 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 83 3.1 Удосконалення основних елементів оплати праці та запровадження сучасних систем оплати праці на підприємстві 83 3.2 Ефективність впровадження ефективної гнучкої тарифної системи оплати праці на підприємстві ТОВ «Агрофірма «Заросянська» 95 ВИСНОВКИ 109 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 114 ДОДАТКИ 119

Аналіз фінансового стану підприємства (+ доповідь +роздатковий матеріал)

Вступ 3 Розділ 1.Теоретико - методологічні основи оцінки фінансового стану підприємства 6 1.1.Економічний зміст фінансового стану підприємства 6 1.2.Класифікація методів аналізу фінансового стану підприємства 14 1.3.Система показників оцінки фінансового стану підприємств 26 Розділ 2. Оцінка фінансового стану підприємства ТОВ „Власко” 36 2.1.Техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ „Власко” 36 2.2.Аналіз фінансового забезпечення та ефективності використання фінансових ресурсів підприємства 44 2.3.Оцінка платоспроможності та оборотності капіталу підприємства 50 Розділ 3.Напрями покращання фінансового стану підприємства в контексті впровадження проектного планування 62 3.1.Впровадження проекту виробництва нового виду продукції 62 3.2.Впровадження проекту управління витратами збуту та виробництва на підприємстві 72 Висновки 86 Список літератури 91 Додатки 95

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМТСВ

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Управління фінансовими результатами підприємства: його механізми 6 1.2. Управління джерелами формування прибутку 16 1.3. Використання фінансових результатів підприємств 24 Висновки до розділу І 34 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОВ «Назва» 35 2.1. Оцінка обсягів та структури прибутку ТОВ «Назва» 35 2.2. Аналіз управління формуванням прибутку ТОВ «Назва» 47 2.3.Оцінка управління розподілом та використанням прибутку ТОВ «Назва» 58 Висновки до розділу ІІ 65 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОВ «Назва» 67 3.1. Оптимізація обсягів та структури прибутку 67 3.2. Удосконалення управління формуванням прибутку 77 3.3.Удосконалення управління використанням прибутку 84 Висновки до розділу ІІІ 91 ВИСНОВКИ 93 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 97 ДОДАТКИ 104 Доповідь АНОТАЦІЯ Роздатковий матеріал