институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Виробничій потенціал підприємства і організація його використання

Каталог пособий и учебных материалов | Психология возрастная | Реферат | Страниц: 61 | Год: 2010 | Размер: 136 кб. | Стоимость: 125 грн. | Смотреть | Купить

Виробничій потенціал підприємства і організація його використання


Вступ 3
Розділ 1.Сутність виробничого потенціалу та основи організації виробничої структури на підприємстві 5
1.1.Сутність виробничого потенціалу 5
1.2.Поняття виробничої системи 9
1.3.Принципи побудови види та тенденції розвитку виробничих структур підприємства 13
Розділ 2.Аналіз виробничого потенціалу підприємства ВАТ „Цукропроммеханізація” 23
2.1.Загальна економічна характеристика досліджуваного підприємства 23
2.2.Дослідження виробничої структури та потенціалу ВАТ „Цукропроммеханізація” 26
Розділ 3.Пропозиції щодо удосконалення виробничого потенціалу на досліджуваному підприємстві 39
3.1.Процес раціоналізації виробничого потенціалу 39
3.2.Заходи щодо підвищення ефективності управління виробничим потенціалом на ВАТ „Цукропроммеханізація” 44
Висновки 56
Список використаної літератури 58
Додатки 61

Cмотрите также:
Звіт з практики на СПД

1. Підприємство як суб'єкт господарювання 2 2. Трудовий потенціал підприємства і ефективність його використання 4 3. Виробничий потенціал підприємства і ефективність його використання 6 4. Планування діяльності підприємства 14 5. Продукція підприємства СПД Назва 18 6. Витрати виробництва і обігу СПД Назва 19 7. Фінансові наслідки роботи підприємства 21 Список використаних джерел 23 ДОДАТКИ 25 Вступ 2 Заходи по охороні праці, які використовуються на СПД Назва 4 Висновки 11 Список використаних джерел 12

Організація управління виробничими процесами

Вступ 3 1. Автоматизовані форми ведення обліку у виробничій діяльності, їх види та особливості 4 2. Інформаційна діяльність у виробничій сфері 10 Висновки 12 Література 13

Основний капітал підприємства, ефективність його використання

ВСТУП 3 1. Загальна характеристика основного капіталу підприємства 5 2. Економічна характеристика господарства та організація його фінансової роботи 15 2.1. Економічні умови господарювання та організаційна структура капіталу 15 2.2. Ресурсний потенціал підприємства 17 2.3. Фінансові забезпечення організації, формування та відтворення основних засобів 21 3. Методи розрахунку основного капіталу підприємства 28 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38 ДОДАТКИ 40

Оцінка та засоби підвищення ефективності формування й використання трудового потенціалу

Дипломна робота містить 15 таблиць, 4 рисунки, список літератури з 42 найменувань, роздаточний матеріал 5 сторінок, реферат, доклад 6 сторінок Зміст: ВСТУП 4 1. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 6 1.1. Трудовий потенціал на сучасному ринку 6 1.2. Методологія управління трудовим потенціалом на підприємстві 14 1.3.Напрямки підвищення ефективності формування і використання трудового потенціалу. 23 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 36 2.1. Характеристика підприємства і його виробничо-господарської діяльності 36 2.2. Склад і використання трудового потенціалу підприємства 43 3. ОЦІНКА ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 57 3.1. Оцінка трудового потенціалу і напрямки підвищення його ефективності. 57 3.2. Підвищення кваліфікації – важливий напрямок покращання використання трудового потенціалу 61 3.3. Підвищення ефективності мотивації та стимулювання персоналу підприємства. 66 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95

Потенціал підприємства формування та оцінювання

1. Сучасні тенденції реформування економіки України та перебудови промислового комплексу держави 3 2. Виробничі ресурси підприємства, ефективність їх використання , вплив на потенціал та розвиток підприємства 6 Література 11

Потенціал підприємства

Вступ 3 1. Потенціал підприємства та його види 4 2. Поняття та сутність стратегічного потенціалу підприємства 7 3. Ефективне управління стратегічним потенціалом підприємства 12 4. Гнучкість потенціалу підприємства 15 Висновки 19 Список використаних джерел 20

Трудовий потенціал підприємства

Вступ 3 1. Теоретико-методологічні засади трудового потенціалу підприємства 5 1.1. Сутнісно-змістовна характеристика трудового потенціалу 5 1.2. Особливості формування і використання трудового потенціалу підприємства 11 1.3. Методика оцінки і ефективності використання трудового потенціалу 17 2. Аналітична оцінка об’єкту дослідження 35 2.1. Загальна характеристика підприємства та основні його техніко-економічні показники діяльності. 35 2.2. Оцінка ефективності формування та використання трудових ресурсів підприємства. 50 3. Обгрунтування проекту щодо формування та використання трудового потенціалу підприємства 59 3.1. Проектні рішення щодо формування кадрового потенціалу 59 3.2. Заходи підвищення ефективнсті використання кадрів. 85 3.3. Оцінка очікуємих результатів 94 Висновки 105 Список використаної літератури 113

Ресурси, що містять потенціал підприємства

1. Ресурси, що містять потенціал підприємства 3 2. Енерговіддача як показник використання рівня виробничого потенціалу 7 Література 15

Економічний потенціал України і я

Вступ 3 1. Економічний потенціал країни та його складові 3 2. Економічний потенціал та конкурентоспроможність України 9 3. Економічний потенціал та ринок праці 19 4. “Самсунг”, як це починалось 26 Висновки 28 Література 30

Ресурсній потенціал підприємства та методи визначення його ефективності

ПЛАН Вступ 1. Підприємство в умовах ринкової економіки. 1.1 Поняття підприємства, мета, напрямки діяльності та правові основи функціонування підприємств. 1.2 Класифікація підприємств. 2. Ресурсний потенціал підприємства 2.1 Характеристика трудових ресурсів 2.2 Виробничі фонди підприємства 2.3 Нематеріальні ресурси та активи підприємства 2.4 Фінансові ресурси підприємства 3. Результати й ефективність діяльності підприємства 3.1 Продукція підприємства, її якість 3.2 Показники ефективності роботи підприємства. Розрахункова частина Висновок Використана література Додатки