институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Аудит операцій підприємства

Каталог пособий и учебных материалов | Архитектура | Реферат | Страниц: 30 | Год: 2010 | Размер: 30 кб. | Стоимость: 100 грн. | Смотреть | Купить

Аудит операцій підприємства

1. Розробити лист пропозицію та лист зобов язання.
2. Скласти договір на проведення аудиту з аудиторською фірмою Практик .
3. Скласти програму та план аудиторської перевірки на підприємстві недержавної форми власності Назарія .
4. Скласти робочі документи аудитора що підтверджують перевірку документального оформлення відображених в обліку операцій.
5. Скласти аудиторський висновок по результатам перевірки.
Cмотрите также:
Аудит активів та зобов’язань підприємства

1.Аудит активів підприємства 3 1. Аудит операцій з коштами в касі 2. Аудит операцій на рахунках у банку 3. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі 4. Аудит розрахунків із підзвітними особами 5. Аудит основних засобів 6. Аудит нематеріальних активів 7. Аудит матеріальних цінностей 8. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП) 9. Аудит розрахунків із покупцями та замовниками 10. Аудит розрахунків за претензіями 11. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків 2.Аудит зобов’язань підприємства 12 Література 17

Аудит активів

Вступ..............................................................................................................3
1. Аудит операцій з коштами в касі............................................................4
2. Аудит операцій на рахунках у банку......................................................8
3. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі................11
4. Аудит розрахунків із підзвітними особами..........................................13
5. Аудит основних засобів..........................................................................16
6. Аудит нематеріальних активів...............................................................19
7. Аудит матеріальних цінностей...............................................................21
8. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП).................................................................................25
9. Аудит розрахунків із покупцями та замовниками................................26
10. Аудит розрахунків за претензіями.......................................................27
11. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків..................28
Висновок.......................................................................................................29
Використана література...............................................................................30

Аудит у комерційному банку

Зміст Вступ 3 1. Організація завдання та джерела інформації аудиту в банках 5 2. Аудит доходів та витрат банку 8 3. Аудит активних операцій банку 10 3.1 Аудит кредитних операцій 10 3.2 Аудит операцій с цінними паперами 10 3.3 Аудит безготівкових розрахунків 12 3.4 Аудит каси банку 13 4. Аудит пасивних операцій банку 14 4.1 Аудит статуного капіталу банку 14 5. Особливості організації внтурішнього аудиту в комерційному банку 15 Висновки 24 Література 25 Додаток А 27 Додаток Б 30 Додаток В 31

Аудит розрахункових операцій

Вступ 3 Розділ І. Сутність та особливості аудиту розрахункових операцій 5 1.1. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками 5 1.2. Аудит розрахунків за податками і платежами 6 1.3. Аудит розрахунків з оплати праці і за соціальним страхуванням 7 Розділ ІІ. Орієнтовні питання які варто розглянути при аудиті 10 2.1. Розрахунків з постачальниками і підрядниками 10 2.2. Розрахунків за податками і платежами 12 2.3. Розрахунків з оплати праці і за соціальним страхуванням 15 Розділ ІІІ. Аудит розрахункових операцій на підприємстві ТОВ “Назва” 17 3.1. Послідовність аудиту розрахункових операцій підприємства ТОВ “ Назва” 17 3.2. Перевірка організації системи внутрішнього контролю підприємства ТОВ “ Назва ” 23 3.3. Аудит розрахунких операцій підприємства ТОВ “ Назва ” 28 Висновки та пропозиції 38 Список використаної літератури 42 Додатки 44 Завдання 1. Поясніть основні відмінності між зовнішнім (незалежним) і внутрішнім аудитом. Інформацію занесіть у таблицю Ознака Зовнішній аудит Внутрішній аудит

"Організація та методика аудиту"

План 1. Внутрішній та зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення операцій із готівкою 3 2. Аудит готівково-розрахункових операцій 7 3. Аудит балансу підприємства 17 Список використаної літератури 27

АУДИТ ОПЕРАЦІЙ

1. АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З КОШТАМИ В КАСІ. 3 2. ОСОБЛИВОСТІ АУДИТА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 8 3 АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ. 9 ЛІТЕРАТУРА 13

АУДИТ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

ВСТУП 3 Розділ 1. Грошові кошти, як основа аудиту касових операцій 5 1.1. Сутність грошових коштів 5 1.2. Нормативне регулювання касових операцій 8 Розділ 2. Аудит касових операцій 11 2.1. Методика аудиту касових операцій ТОВ "Фенікс" 11 2.2. Аудит касових операцій на ТОВ "Фенікс" 22 Розділ 3. Удосконалення обліку касових операцій як основа покращення проведення аудиту 28 ВИСНОВКИ 33 Список використаної літератури 37 ДОДАТКИ 41

Аудит кредитних операцій

Вступ. 1 1. Аналіз дебіторської заборгованості. 3 1.1. Бухгалтерське визначення загальної суми дебіторської заборгованості. 3 1.2. Складові кредиту споживачам. 5 2. Бухгалтерський облік грошових коштів, розрахунків і банківських кредитів. 6 3. Аудит коштів на розрахунковому рахунку 9 3.1. Аудит розрахункових операцій. 9 3.2. Порядок проведення аудиту розрахунків. 11 3.3. Аудит розрахунків заборгованності по претензіях і конфліктних боргах. 14 4. Аудит кредитних операцій. 18 Висновок. 20 Список використаної літератури. 21

АУДИТ ОПЕРАЦІЙ НА БАНКІВСЬКИХ РАХУНКАХ ПІДПРИЄМСТВА

ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку операцій за розрахунковим, валютним та іншими рахунками у банку 5 Розділ 2. Аудит обліку грошових коштів на поточному та інших рахунках у банку 11 Розділ 3. Аудит банківських та кредитних операцій на банківських рахунках 18 ВИСНОВКИ 26 Список використаної літератури 29

Аудит розрахунково-касових операцій

ПЛАН ВИСНОВОК 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКУ 1.1 Сутність та види аудиту 1.2 Юридичне регулювання аудиту розрахунково-касових операцій 1.3 Порядок проведення внутрішньобанківського аудиту та оформлення результатів перевірки 2 ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ 2.1 Аудит каси й касових операцій 2.2 Аудит розрахункових операції 2.3 Аудит операцій на рахунках у банку 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3.1 Професійна етика аудитора 3.2 Способи підвищення якості банківського аудита ВИСНОВОК