институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Медичний огляд

Каталог пособий и учебных материалов | Литература | Курсовая | Страниц: 14 | Год: 2010 | Размер: 14 кб. | Стоимость: 40 грн. | Смотреть | Купить

Медичний огляд

1. Основні поняття про медичний огляд 3
Список використаних джерел 14
Cмотрите также:
Управління якістю та конкурентоспроможністю медичних послуг у лікувально-профілактичних закладах

Вступ 3 1. Проблеми та перспективи зростання якості медичних послуг в умовах переходу до ринку 6 1.1. Проблеми державного управління якістю медичної допомоги в Україні та світі 6 1.2. Дослідження ефективності державного контролю якості медичної допомоги 9 1.3. Доступна і якісна медична допомога – нова парадигма розвитку державної політики України в галузі охорони здоров’я 14 2. Аналіз якості медичних послуг та конкурентоспроможності ЗАТ «Медичний центр «Назва» 19 2.1. Загальні відомості про підприємство 19 2.2. Стан компанії на ринку платних медичних послуг 22 2.3. Аналіз конкурентоспроможності ЗАТ «Медичний центр «Назва» 27 3. Напрямки вдосконалення діяльності ЗАТ «Медичний центр «Назва» 31 3.1. Управління фінансовим забезпеченням лікувальних установ. 31 3.2. Приватні клініки у сучасній системі медичних послуг 40 3.3. Напрями вдосконалення конкурентоспроможності медичних послуг ЗАТ «Медичний центр «Назва» 48 Висновки 54 Література 57 Додаток. Фінансова звітність МЦ «Назва» 61-66

Удосконалення комунікацій медичної установи

Вступ 3 1. Маркетингові методи діяльності медичних установ 6 1.1. Маркетингові функції підприємства у ринковому середовищі 6 1.2. Маркетинговий менеджмент медичної установи 10 1.3. Обов’язкове медичне страхування як напрям реформування галузі на ринкових засадах 12 2. ЗАТ «Медичний центр» як приклад успішної приватної медичної установи 16 2.1. Загальні відомості про підприємство 16 2.2. Стан компанії на ринку платних медичних послуг 21 2.3. Аналіз маркетингової діяльності ЗАТ «Медичний центр» 25 3. Напрямки вдосконалення маркетингової діяльності ЗАТ «Медичний центр» 29 3.1. Приватні клініки у сучасній системі медичних послуг 29 3.2. Роль та місце приватних медичних послуг у наданні медичної допомоги населенню 31 3.3. Напрямки вдосконалення маркетингової діяльності ЗАТ «Медичний центр» 37 Висновки 41 Література 44 Додаток 48-51 Мета роботи полягає в узагальненні методичних та прикладних основ по вдосконаленню функцій та методів маркетингового менеджменту в недержавних медичних структурах, які створюються на принципах господарювання та впровадження інтерактивних маркетингових стратегій на ринку медичних послуг. Предметом дослідження є організаційно-управлінські відносини, що виникають в маркетинговій діяльності медичних установ в процесі планування та просування послуг на ринок. Об'єктом дослідження є маркетингова діяльність медичних установ та організації з різноманітними формами власності, зокрема ЗАТ «Медичний центр».

Застосування прийому конкретизації при перекладі текстів з медицини

ВСТУП …………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 1.1. Визначення поняття „трансформація“. Її основні види ……..5 1.2. Конкретизація – один з типів лексико-семантичних замін ….7 РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ МЕДИЧНОГО ТЕКСТУ ЯК РІЗНОВИДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 2.1. Англомовний медичний дискурс та його характеристика …..13 2.2. Медичний текст і особливості його перекладу ………………15 2.3. Конкретизація як метод досягнення адекватності у практиці медичного перекладу …………………………………………..20 ВИСНОВКИ …………………………………………………………………...26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………………...28 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ……………………..31

Судова медицина як наука. Судово-медична експертиза, судово-медичний експерт, лікар-експерт

ПЛАН 1. Судова медицина як наука. Судово-медична експертиза, судово-медичний експерт, лікар-експерт. 3 2. Порушення інстинкту самозбереження. 15 Задача: 19 Література 24

Медичний та фармацевтичний менеджмент

1. Види і форми медичного фармацевтичного бізнесу 3 2. Основи законодавства України "Про охорону здоров'я" 7 3. Механізм трансформації стратегічних завдань медичної фармацевтичної організації в індивідуальні цілі працівників 14 Література 18

Медичний та фармацевтичний менеджмент

1. Види і форми медичного і фармацевтичного бізнесу 3 2. Основи законодавства України про охорону здоров’я 9 3. Механізм трансформації стратегічних завдань медичної та фармацевтичної організації в індивідуальнії цілі працівників 13 Література 17

Поле здоровья: спосіб життя, довкілля. Спадковість, медичний захист

ЗМІСТ Вступ 3 1. Екологія та урбоекологія 5 2. Екологія людини 9 3. Внутрішнє середовище людини і здоров’я 13 Висновки 17 Література. 19

Медичний фармацевтичний менеджмент

Зміст 1. Загальна характеристика діяльності стоматологічного відділення поліклініки №3. 3 2. Аналіз психологічних аспектів стоматологічного відділення поліклініки №3. 10 3. Оцінка стану етики взаємовідносин в колективі стоматологічного відділення 19 Висновки 27 Список використаної літератури 29

Економіка праці і соціально економічні відносини

1. Огляд літературних джерел з проблеми формування та розвитку трудового потенціалу України 3 2. Огляд літературних джерел щодо проблеми визначення об’єктивних передумов виникнення чинників розвитку соціального партнерства 7 3. Огляд літературних джерел і аналіз зарубіжного досвіду регулювання відносин у сфері зайнятості та оцінка можливості його використання в Україні 12 Список використаної літератури 21

Мета та завдання диспансерних обстежень

План Вступ 3 Мета та завдання диспансерних обстежень 4 Проведення диспансерних обстежень 5 Медичний диспансерний контроль за дітьми, підлітками, юнаками і дівчатами у масовому спорті 7 Висновок 14 Список використаної літератури 15