институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Інформаційні системи і технології

Каталог пособий и учебных материалов | Деньги и кредит | Курсовая | Страниц: 18 | Год: 2010 | Размер: 73 кб. | Стоимость: 60 грн. | Смотреть | Купить

Інформаційні системи і технології

1. Що таке типова конфігурація системи „1С: Предприятие 7.7”? Які дії може здійснювати користувач щодо типової конфігурації? 3
2. З якою метою використовується апаратний ключ захисту в системі „1С: Предприятие 7.7”? 3
3. В яких режимах роботи системи „1С: Предприятие 7.7” можна внести зміни до ознак аналітичного обліку рахунків у планах рахунків ? 4
4. Що означає в системі „1С: Предприятие 7.7” те що деякий реквізит довідника є періодичним? 4
5. Що означає в системі „1С: Предприятие 7.7” термін „підпорядковані документи”? Навести приклад використання такої можливості 4
6. Які можливості для пошуку в журналі проводок надає система „1С: Предприятие 7.7”? 5
7. Як у системі „1С: Предприятие 7.7” додаються нові форми „регламентованих звітів”? 6
8. Які основні можливості надає режим запуску „Конфігуратор” системи „1С: Предприятие 7.7”? 8
9. Що таке метадані в системі „1С: Предприятие 7.7”? Навести приклади 8
11. Які можливості надає користувачеві Excel для введення в таблицю нумерації елементів? 9
12. Як можна у Excel дати ім’я створеному списку? 9
13. Як за допомогою вікна „форми даних” Excel можна відібрати зі списку всі записи де прізвища починаються з літери „К”? 10
14. Як можна забезпечити в Excel можливість повернутися після багатьох різних дій сортування до первісного порядку записів у списку? 10
15. Як в Excel можна роздрукувати тільки ту частину записів списку яка задовольняє певним обмеженням? 10
16. Наведіть приклад критерію Excel з обчислювальними елементарними умовами 10
17. Які можливості обробки відібраних за допомогою „автофільтра” даних надає користувачеві Excel? 11
18. Наведіть приклад використання в обліковій задачі фінансової функції ППЛАТ () стандартної бібліотеки Excel 11
19. Що означає повідомлення про циклічні посилання („циклические ссылки”) у формулі Excel? 12
20. Охарактеризувати можливості „диспетчера сценаріїв” Excel 13
21. Які додаткові можливості обробки даних пропонує „пакет аналізу” Excel? 13
22. Продемонструвати на конкретному прикладі задачі обліку організації інформації у вигляді кількох зв’язаних таблиць бази даних 14
23. Як створюється „первинний ключ” таблиці даних системи Access? 15
24. Як видаляються дані з таблиць системи Access? 16
25. У чому полягає процес створення „запиту” за допомогою „конструктора запитів” Access? 16
26. Як можна внести зміни в існуючий „запит” у системі Access? 16
27. Як згрупувати дані та підбити підсумки у „звітах” Access? 16
28. Які основні механізми „експорту” та „імпорту” даних забезпечує система Access? 17

Cмотрите также:
Інформаційні системи і технології на підприємстві

1. Інформаційні системи і технології на підприємстві 2. Комп’ютерні форми обліку 3. Способи та порядок побудови таблиць Список використаних джерел

. Впровадження інформаційних технологій в архівну справу: сучасний стан та перспективи

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Інформаційні технології на сучасному етапі 6 1.1. Поняття інформаційної технології 6 1.2. Сучасні технічні засоби, що використовуються для автоматизації інформаційно-управлінської діяльності 7 1.3. Інформаційні системи 10 1.4. Інформаційні технології в освіті 13 Розділ 2. Впровадження інформаційних технологій в архівну справу: сучасний стан та перспективи 15 2.1. Законодавче обґрунтування необхідності інформатизації архівної справи 15 2.2. Інформаційні технології в архівній справі. Сучасний стан і перспективи 19 Висновки 30 Список використаної літератури 32

Інформаційні системи та технології на підприємстві

Вступ 3 1. Інформаційні технології в сучасній фінансовій установі 4 2. Методологія використання інформаційних технологій 12 3. Оцінка потреб організації в автоматизації управління 15 4. Стратегія розвитку автоматизованих інформаційних систем в організації 21 Висновок 32 Література 34 Додатки 35

Інформаційні системи

1. Інформаційні технології як інноваційна політика розвитку туристських фірм 3 2. Українські і закордонні авівакомпанії та їхня взаємодія на українському туристькому ринку. 12 Література 18

Інформаційні системи: Інформаційні технології та інформаційні системи: сутність, методи використання у фінансово-економічній діяльності

Вступ 4 1. Створення інформаційних технологій у фінансово-економічній діяльності 5 2. Особливості організації фінансових інформаційних систем та технологій 10 Висновки 16 Література 17

Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті

1. Глобальні інформаційні системи. 3 2. Організація технології вирішення завдань податкового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік основних фондів і нематеріальних активів. 8 3. Організація носіїв аудиторського процесу в умовах використання ЕОМ. 11 Список використаної літератури 15

Сучасні інформаційні технології в управлінні готелями (взагалі)

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ 6 1.1. Інформаційні технології в готельному господарстві 6 1.2. Новітні технології як чинник підвищення ефективності управління готельним підприємством 10 1.3. Інформаційні системи і мережі у структурі світового готельного господарства 15 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 22 2.1. Інформаційний центр та інформаційні потоки в системі управління готелем 22 2.2. Введення у готельний бізнес нових інформаційних технологій 27 2.3. Системи бронювання місць в готелях 32 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 37 3.1. Переваги впровадження в діяльність готелю систем автоматизації управлінської діяльності 37 3.2. Впровадження програм автоматизації діяльності готелів України 38 3.3. Розрахунок сумарних витрат на комплексну автоматизацію діяльності готелів України 43 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49 ДОДАТКИ 53

Програми та інші документи ООН, ЮНЕСКО у сфері комунікацій

Вступ. 2 1. Комунікаційні та інформаційні технології. 3 2. Велика програма V “Комунікація і інформація”. 4 3. Інформаційні і комунікаційні технології в сфері освіти. 7 4. Декларація про основні принципи, що стосуються внеску засобів масової інформації в зміцнення світу і міжнародного взаєморозуміння, у розвиток прав людини й у боротьбу проти расизму й апартеїду і підбурювання до війни. 8 5. Проект ЮНЕСКО по підтримці корінних народів – інформаційні і комунікаційні технології для межкультурного діалогу 9 Висновки 10

Інформаційні технології та системи: сутність, методи використання у фінасово-економічній діяльності

Інформаційні технології та системи: сутність, методи використання у фінасово-економічній діяльності 1 Список використаної літератури 7

Інформаційні системи

1. Загальні принципи побудови та організації пакета прикладних програм 3 2. Завдання: описати та привести структурну схему типового пакету для бухгалтерських задач 4 Література 7 1. Гайсарян С.С. Объектно-ориентированные технологии проектирования прикладных программных систем. М:ЦИТ, 2001 2. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи.. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с. 3. Иванисько В. Автоматизация бухгалтерского учета.// Журнал “КОМПЬЮТЕРЫ + ПРОГРАММЫ” №3, 2001 г. 4. Рогач I. Ф., Денисова О. О., Каранфілов М. С. Тематика практичних і лабораторних робіт та завдання до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в банківській справі». — К.: КНЕУ, 1998.