институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Економічні кризи: сутність причини та еволюція їхнього погляду

Каталог пособий и учебных материалов | Психология возрастная | Реферат | Страниц: 40 | Год: 2010 | Размер: 196 кб. | Стоимость: 60 грн. | Смотреть | Купить

Економічні кризи: сутність причини та еволюція їхнього погляду

Вступ 3
1. Економічна криза як фаза циклічного розвитку ринкової економіки 5
1.1. Принципи та суть економічної кризи 5
1.2. Види економічних криз 10
2. Особливості економічної кризи в Україні 13
2.1. Причини виникнення кризи в Україні і її параметри 13
2.2. Наслідки кризи для економіки України 16
3. Антикризові заходи держави 22
3.1. Бюджетно-податкові інструменти 22
3.2. Грошово-кредитні інструменти 27
3.3. Інвестиційна політика 30
Висновки і пропозиції 33
Список використаної літератури 36
Додатки 40
Cмотрите также:
Еккономічні кризи: сутність, причини та еволюція їхнього прояву

ВСТУП 3 1. ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ: СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 5 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ В УКРАЇНІ 17 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 22 4. ОСНОВНІ ФАКТОРИ СТАБІЛІЗАЦІЇЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 31 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43 ДОДАТКИ 45

Економічні кризи: сутність, причини та еволюція їх прояву

План Вступ .....................................................................................................................3 1. Сутність та причини виникнення економічних криз. Кейнсіанська та монетаристська теорія криз.............................................................................5 2. Економічні цикли, їх класифікація. Фази економічного циклу ................11 3. Економічні кризи в Україні: їх особливості, наслідки та фактори стабілізації ......................................................................................................16 Висновки та пропозиції .....................................................................................33 Список використаної літератури ......................................................................36 Додатки

Економічні кризи

План 1. Сутність економічного циклу та його структура. 3 2. Причини постійних криз та капіталізму. 6 3. Типи економічних циклів. 8 4. Причини економічної кризи в Україні у 90 роках ХХ ст. 11 4. Антициклічне регулювання. 15 Висновки 16

Економічні кризи

План 1. Сутність економічного циклу та його структура. 3 2. Причини постійних криз та капіталізму. 6 3. Типи економічних циклів. 8 4. Причини економічної кризи в Україні у 90 роках ХХ ст. 11 4. Антициклічне регулювання. 15 Висновки 16

Особливості економічної кризи в Україні

Вступ 3 1. Характеристика економічної кризи як фази циклу 5 1.1. Суть і види економічної кризи 5 1.2. Причини виникнення економічної кризи 7 2. Особливості економічної кризи в Україні 14 2.1. Економічні реформи України для виходу з кризи 14 2.2.Шляхи виходу з кризи недовиробництва в Україні 22 Висновки 27 Список літератури 30

Економічні кризи в умовах глобалізації

ВСТУП 3 1. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 4 1.1. Циклічність як об’єктивна закономірність економічного розвитку 4 1.2. Історія середніх і малих циклів 6 1.3. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва 11 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 14 2.1. Криза світового господарства як криза нової економіки 14 2.2. Причини кризи світової економіки 18 2.3. Перебіг економічної кризи 22 2.4. Наслідки економічної кризи 28 ВИСНОВКИ 31 ЛІТЕРАТУРА 32 Мета дослідження: з’ясувати сутнісні характеристики кризових явищ та ступінь їхнього реального впливу на трансформаційні процеси країн. Об’єктом дослідження є процес функціонування кризових явищ в умовах глобалізації.. Предмет дослідження – кризовість як закономірне явище процесу економічного розвитку країни.

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ

ВСТУП 1. НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД. 1.1 Макроекономічні показники. 1.2 Криза і доходи громадян. 1.3 Рівень життя населення 2. ПРИЧИНИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 2.1 Історичні причини виникнення кризи 2.2 Політичні та законодавчі причини кризи 2.3 Демографічний фактор. 3 ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Економічна криза в Україні, причини, наслідки і шляхи виходу

Вступ 3 1. Кризовий стан економіки України: загальна характеристика, основні причини 5 1.1 Загальна характеристика 5 1.2 Аналіз причин кризового стану 8 2. Наслідки економічної кризи в Україні 19 2.1 Економічні 19 2.2 Соціальні та політичні 23 3. Шляхи подолання кризових явищ в економіці України 26 3.1 Політичні заходи щодо подолання кризи 26 3.2 Соціальні заходи щодо подолання кризи 30 3.3 Економічні заходи щодо подолання кризи 35 Висновки 40 Список літератури 42

Сутність і причини циклічного характеру відтворення

Зміст Вступ 3 1.Сутність і типи економічного зростання 4 2.Сутність НТР та її вплив на економічне зростання 10 3.Економічні кризи та їх причини 13 4. Закон циклічного розвитку економіки . Теорії циклів 17 Висновки 19 Словник економічних термінів та категорій 20 Перелік літератури 21

Ознаки трансформаційної кризи в економіці України

Зміст Вступ 3 1. Поняття трансформаційної кризи в економіці 4 1.1 Зміни в умовах трансформації економічної системи 4 1.2 Сутність економічної кризи 8 1.3 Детермінанти економічної кризи 13 2. Особливості трансформаційної кризи в Україні 17 2.1 Причини та наслідки виникнення криз в економіці 17 2.2 Основні ознаки трансформаційної кризи в економіці України 20 3. Шляхи подолання економічної кризи 29 Висновки 37 Література 39