институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Використання вправ для формування іншомовної (англійської) компетенції учнів у монологічному мовленні

Каталог пособий и учебных материалов | Деонтология | Реферат | Страниц: 35 | Год: 2010 | Размер: 45 кб. | Стоимость: 175 грн. | Смотреть | Купить

Використання вправ для формування іншомовної (англійської) компетенції учнів у монологічному мовленні

Вступ 3
Розділ І. Психолого-педагогічні особливості навчання монологічному мовленню 6
1.1 Сутність поняття «монологічне мовлення» 6
1.2 Психолого-педагогічний аспект навчання монологічному мовленню 10
Розділ ІІ. Методика формування навичок монологічного мовлення 13
2.1 Навчання монологічному мовленню 13
2.2 Етапи навчання монологічному мовленню 15
2.3 Система вправ для навчання монологічному мовленню 18
Висновки 23
Список використаної літератури 26
Додаток 1. Вправи та мотодолгічні прийоми для навчання монологічному мовленню 28
Додаток 2. Робота з прикладом монологічного мовлення 32

Cмотрите также:
Психолого-педагогічні основи впровадження проблемного підходу у навчанні лексики

Вступ Розділ I Психолого-педагогічні основи впровадження проблемного підходу у навчанні лексики 1.1. Проблемне навчання як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів 1.2. Вікові особливості учнів старшого етапу середньої школи 1.3. Психологічна характеристика лексичної компетенції Висновки до розділу I Розділ II Методика застосування проблемного навчання у формуванні лексичної компетенції учнів на уроках англійської мови 2.1. Критерії відбору лексики для вивчення у загальноосвітній школі 2.2. Етапи формування лексичної компетенції 2.3. Методика формування лексичної компетенції учнів старших класів на основі застосування проблемного підходу 2.4. Експериментальна перевірка ефективності запропонованої методики Висновки до розділу II Загальні висновки Бібліографія

Постанова вимови під час вивчення англійської мови

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Навчання фонетичного матеріалу (формування фонетичної компетенції) учнів на уроках іноземної мови 5 1.1. Фонетичний мінімум при навчанні іноземної мови 5 1.2. Вимоги до вимови учнів 5 1.3. Навчання звуків іноземної мови 8 1.4. Навчання інтонації іноземної мови 11 Розділ 2. Постанова вимови під час вивчення англійської мови 17 2.1. Використання лінгафонного встаткування при навчанні вимови на уроках англійської мови 17 2.2. До навчання інтонації усного непідготовленого монологічного мовлення 25 Висновки 35 Резюме 37 Список використаної літератури 38

К В К - один з найефективніших видів розвитку інтересу учнів до вивчення англійської мови

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Нова серія навчально-методичних комплексів як один із варіантів розвитку інтересу учнів середніх класів до вивчення англійської мови 5 1.1. English through Communication (для початкового та середнього ступенів середньої загальноосвітньої школи) 5 1.2. Полілог з казковим сюжетом як основний навчальний текст підручника "English through Communication" для 5-го класу середньої школи 12 1.3. Система ігрових вправ у підручнику English through Communication для 5-го класу середньої школи 20 Розділ 2. К В К - один з найефективніших видів розвитку інтересу учнів до вивчення англійської мови 28 2.1. Урок-КВК "Who Knows English Proverbs Best?" 28 2.2. КВК у старших класах середньої школи 31 Резюме 38 Список використаної літератури 39

Вірши та пісні на уроках іноземної мови

Вступ 3 Розділ 1. Навчання іншомовного усного мовлення школярів молодшого віку на базі різножанрових музичних тел 5 1.1. Природа мотивації та вплив пісні на підвищення продуктивності іншомовної мовленнєвої діяльності у школярів 5 1.2. Ефективність використання різних музичних жанрів на уроці англійської мови 10 Розділ 2. Пісня та вірш як один із прийомів навчання іноземній мові 15 2.1. Вірші та римування на уроці англійської мови 15 2.2 Пісня на уроці англійської мови 25 Висновок 32 Список використаної літератури 34 Додатки 35

Використання картинки в процесі навчання англійській мові в середній школі ( 5-11 класи)

ВСТУП 3 Розділ 1. Використання наочних посібників на уроці англ мови, їх класифікація та функції, переваги та недоліки картинок 5 1.1. Наочні посібники засіб навчання. 5 1.2. Область застосування наочних посібників 11 1.3. Використання картинок на уроках англійської мови. 15 Розділ 2. Практичне застосування картинок на уроках англійської мови. 22 2.1. Приклад уроку англійської мови у другому класі 22 2.2. Приклади вправ з картинками. 27 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35 Мета дослідження: виявити найбільш ефективні вправи із застосуванням картинок при формуванні лексико-граматичних навиків. При виконанні роботи нами були досліджені роботи провідних фахівців в питанні використання наочних посібників, зокрема картинок для вивчення англійської мови

Класифікація загальнорозвиваючих вправ

Зміст Вступ 3 1. Класифікація загальнорозвиваючих вправ 4 2. Вихідні положення рук, ніг, тулуба 5 3. Використання вправ з предметами та музичного супровіду 7 4. Методика запису загальнорозвиваючих вправ 8 5. Навчання та засвоєння загальнорозвиваючих вправ 10 Висновок 12 Список літератури 13

Класифікація загальнорозвиваючих вправ

Зміст Вступ 3 1. Класифікація загальнорозвиваючих вправ 4 2. Вихідні положення рук, ніг, тулуба 5 3. Використання вправ з предметами та музичного супровіду 7 4. Методика запису загальнорозвиваючих вправ 8 5. Навчання та засвоєння загальнорозвиваючих вправ 10 Висновок 12 Список літератури 13

Використання дидактичних ігор і вправ як засобу формування сенсорної культури дошкільнят

Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СЕНСОРНОЇ КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ВПРАВ 7 1.1 Проблема формування сенсорної культури дошкільників в психолого-педагогічній літературі 7 1.2 Вплив дидактичних ігор і вправ на формування сенсорної культури дітей дошкільного віку 13 1.3 Методичні аспекти використання дидактичних ігор як засобу формування сенсорної культури дошкільників 19 Висновки до першого розділу 24 РОЗДІЛ ІІ. РОБОТА ВИХОВАТЕЛЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ СИСТЕМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР І ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СЕНСОРНОЇ КУЛЬТУРИ В МОЛОДШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 25 2.1 Визначення рівня сенсорного розвитку дітей молодшого дошкільного віку 25 2.2 Рекомендації щодо використання дидактичних ігор та вправ для формування сенсорної культури дітей молодшого дошкільного віку 30 Висновки до другого розділу 45 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49

Структура уроку іноземної мови (англійської)

Вступ. 2 1. Урок, як основна форма організації навчання. 3 1.1. Особливості уроку та його структури, як форми організації навчання. 3 1.2. Вимоги до уроку іноземної мови. 6 1.2.1. Мовленнєва спрямованість уроку іноземної мови. 6 1.2.2. Комплексність уроку іноземної мови. 7 1.2.3. Іноземна мова - мета і засіб навчання. 8 1.2.4. Висока активність розумово-мовленевої діяльності учнів. 8 1.2.5. Різноманітність форм роботи учнів. 9 1.2.6. Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності. 10 2. Типи та структура уроків англійської мови. 12 2.1. Критерії класифікації уроків англійської мови. 12 2.2. Дидактико-методичні моделі уроків англійської мови. 15 2.3. Аналіз уроку англійської мови. 18 3. Практична частина. 24 Висновок. 31 Література. 32

Лінгвістичні особливості документів розпорядчого типу

Зміст Вступ 1.Характеристика основних видів розпорядчих документів. 2 1.1. Накази. 3 1.2. Витяг з наказу. 5 1.3. Вказівка. 6 1.4. Ухвала. 7 1.5. Розпорядження 8 1.6. Вказівка. 9 1.7. Ухвала. 9 1.8. Розпорядження 10 2. Лексичні, граматичні та синтаксичні особливості ділових паперів 11 2.1.Явище синонімії у діловому мовленні 11 2.2. Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні 12 2.3. Особливості використання числівників у діловому мовленні. 15 2.4. Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні 20 2.5. Особливості використання прийменників у діловому мовленні 24 2.6. Синтаксичні особливості професійних текстів 28 Висновок 30 Література 30