институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці

Каталог пособий и учебных материалов | Деньги и кредит | Курсовая | Страниц: 13 | Год: 2010 | Размер: 20 кб. | Стоимость: 60 грн. | Смотреть | Купить

Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕГРОВАНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (ІКІС ПФУ) 2
ПОСТАНОВКА АЛГОРИТМ І ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ „АНАЛІЗ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ” 8
Характеристика задачі. 8
Вихідна інформація. 10
ЛІТЕРАТУРА 13

Cмотрите также:
Система матеріального стимулювання праці в управлінні персоналом на прикладі ВАТ "Завод "Металіст"

ЗМІСТ Вступ 3 1 Теоретичні аспекти формування системи заробітної плати в управлінні персоналом підприємства 5 1.1 Система матеріального стимулювання праці в управлінні персоналом 5 1.2.Форми матеріального стимулювання праці 7 1.3 Принципи матеріального стимулювання персоналу 12 2 Аналіз ситеми матеріального стимулювання в управлінні персоналом підприємства "Чернігівський завод "Металіст" 17 2.1 Коротка техніко-економічна характеристика заводу 17 2.2 Аналіз кількісного і якісного складу кадрів і їх відповідність потребам підприємства 21 2.3 Система матеріального стимулювання праці, діюча на підприємстві. 26 3 Основні напрями вдосконалення системи матеріального стимулювання підприємства. 28 Висновки 34 Список літератури 35

Система матеріального стимулювання праці в управлінні персоналом на прикладі ВАТ "Завод "Металіст"

ЗМІСТ Вступ 3 1 Теоретичні аспекти формування системи заробітної плати в управлінні персоналом підприємства 5 1.1 Система матеріального стимулювання праці в управлінні персоналом 5 1.2.Форми матеріального стимулювання праці 7 1.3 Принципи матеріального стимулювання персоналу 12 2 Аналіз ситеми матеріального стимулювання в управлінні персоналом підприємства "Чернігівський завод "Металіст" 17 2.1 Коротка техніко-економічна характеристика заводу 17 2.2 Аналіз кількісного і якісного складу кадрів і їх відповідність потребам підприємства 21 2.3 Система матеріального стимулювання праці, діюча на підприємстві. 26 3 Основні напрями вдосконалення системи матеріального стимулювання підприємства. 28 Висновки 34 Список літератури 35

Інформаційні системи та управління маркетинговими каналами

Вступ 3 Інформаційні системи та управління маркетинговими каналами 4 1. Необхідність автоматизації інформаційних процесів і сучасні тенденції використання обчислювальної техніки в управлінні маркетингом 4 2. Маркетингові інформаційні системи. 7 3. Інформаційні системи в управлінні маркетинговими каналами 10 4. Система електронної комерції 12 Висновки 15 Література 16

Основні напрямки удосконалення управління персоналом організації

Вступ 3 Розділ 1. Концепція управління персоналом на підприємстві 5 1.1 Управління персоналом в системі сучасного менеджменту 5 1.2 Аналіз основних підходів до управління персоналом 9 1.3 Організаційний контекст управління персоналом 20 Розділ 2. Аналіз системи управління персоналом ЗАТ „Сталкер Компані” 33 2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 33 2.2 Стратегії управління персоналом підприємства 46 2.3 Методи управління персоналом підприємства 51 Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління персоналом ЗАТ „Сталкер Компані” 60 3.1 Сучасні тенденції в організації праці і управлінні персоналом організації 60 3.2 Аналіз можливості застосування передового досвіду в управлінні персоналом на ЗАТ „Сталкер Компані” 69 3.3 Пропозиції щодо покращення системи управління персоналом ЗАТ „Сталкер Компані” 73 Висновок 78 Список використаної літератури 81 Додатки 83

Удосконалення системи управління персоналом підприємства

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Поняття та значення менеджменту в управлінні персоналом підприємства 6 1.2. Основні методи управління персоналом 16 1.3. Ефективність управління персоналом 32 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ „КОМ-ТРЕЙД” 42 2.1. Загальна характеристика підприємства 42 2.2. Аналіз організації управління персоналом 60 2.3. Дослідження ефективності використання трудового потенціалу підприємства 70 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 78 3.1. Удосконалення системи управління персоналом 78 3.2. Заходи стимулювання праці працівників 86 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА РПАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 98 4.1. Огляд нормативі по охороні праці меблевого виробництва 98 4.2. Пожежна безпека на підприємстві 106 4.3. Виробничий травматизм 111 ВИСНОВКИ 114 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 119

Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління персоналу

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти концепції управління персоналом 6 1.1. Управління персоналом як особливий вид управлінської діяльності 6 1.2. Принципи побудови і завдання концепції управління персоналом 13 Розділ 2. Аналіз еволюції розвитку основних підходів до управління персоналом 16 2.1. Становлення та розвиток поглядів на управління людьми 16 2.2. Формування наукових поглядів на управління людськими ресурсами 17 2.3. Розвиток вітчизняних підходів до управління персоналом 20 2.4. Розвиток сучасних теорій в управлінні персоналом 22 Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління персоналом 26 3.1 Сучасні тенденції в управлінні персоналом організації 26 3.2 Аналіз можливості застосування передового досвіду в управлінні персоналом 28 Висновки 32 Список використаної літератури 34

Інформаційні системи та їхня роль в управлінні

Зміст Вступ 3 Інформаційні системи та їхня роль в управлінні. 4 Висновки 16 Список використаних джерел 18

Інформаційні системи та їхня роль в управлінні

Зміст Вступ 3 Інформаційні системи та їхня роль в управлінні. 4 Висновки 16 Список використаних джерел 18

Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою

Зміст 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою 3 2. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій. Постановка задачі з обліку банківських операцій 7 Література 12

Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою

Зміст 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою 3 2. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій. Постановка задачі з обліку банківських операцій 7 Література 12