институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Зачіска спецпризначення на основі 50-х років на довгому волоссі (на основі історії розробити сучасний варіант)

Каталог пособий и учебных материалов | Дидактика | Диплом | Страниц: 54 | Год: 2010 | Размер: 1396 кб. | Стоимость: 225 грн. | Смотреть | Купить

Зачіска спецпризначення на основі 50-х років на довгому волоссі (на основі історії розробити сучасний варіант)


Вступ 2
1. Творча частина 4
1.1. Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках 4
1.2. Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 11
1.3. Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи сучасного напрямку моди і типу обличчя 18
2. Технологічна частина 23
2.1. Технологічна послідовність виготовлення постижного виробу 23
2.2. Визначення початкових даних для виконання розробленої зачіски. Розробка технологічної послідовності виконання зачіски 29
2.3. Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно-косметичних засобів інструментів та обладнання необхідних для виконання зачіски 36
Висновок 42
Додатки 44
Література 54

Cмотрите также:
Зачіска спецпризначення на основі первісного ладу. (На основі історії розробити сучасний варіант)

Вступ 2 1. Творча частина 5 1.1. Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках 5 1.2. Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 12 1.3. Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи сучасного напрямку моди і типу обличчя 17 2. Технологічна частина 21 2.1. Технологічна послідовність виготовлення тресу 21 2.2. Визначення початкових даних для виконання розробленої зачіски. Розробка технологічної послідовності виконання зачіски 23 2.3. Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно-косметичних засобів інструментів та обладнання необхідних для виконання зачіски 28 Висновок 33 Додатки 37 Література 48

Жіноча зачіска спеціального призначення з середньої довжини волосся на основі моди зачісок 60х років 20 століття. Передбачити два варіанти перечісу. Виконати пастижний виріб. (На основі історії розробити сучасний варіант)

Вступ 2 1. Творча частина 5 1.1. Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках 5 1.2. Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 11 1.3. Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи сучасного напрямку моди і типу обличчя 17 2. Техногічна частина 23 2.1. Технологічна послідовність виготовлення постижного виробу 23 2.2. Визначення початкових даних для виконання розробленої зачіски. Розробка технологічної послідовності виконання зачіски 26 2.3. Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно-косметичних засобів інструментів та обладнання необхідних для виконання зачіски 33 Висновок 41 Додатки 44 Література 50

Діагностика емоційно-особистісної сфери дитини

Вступ 3 Розділ І. Теоретичне обґрунтування досліджуваної теми 6 1. Емоції. Природа емоцій 6 Розділ ІІ. Емпіричне дослідження емоційно особистісної сфери дітей 7 2.1. Дослідження емоційної сфери дітей за методикою «Неіснуюча тварина» 7 2.1. Аналіз отриманих результатів на основі діагностичного дослідження емоційної сфери дітей шкільного віку 10 (На основі даних діагностування порівняли відмінності психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку (6 – 10 років) та шкільного віку (11 – 16 років)) Висновки 14 Список використаної літератури: 15

Гроші та кредит Варіант 15

1. Необхідність і методи стабілізації валюти 3 Задача 1 8 На основі даних таблиці 1 визначити: 1. Чому дорівнює М1? 2. Як зміниться М1, якщо: - зміниться МВ; - зміниться CR; - зміниться HR. 3. На скільки треба змінити МВ, щоб збільшити М1? Як треба змінити HR, щоб збільшити М1? Задача 2 11 Розрахувати ціну облігації за формулою: де І - річна сплата процента або купона; М - сума погашення облігації (номінальна вартість); Кd — ставка процента у вигляді десяткового дробу; п — кількість років до погашення. Дані для розв'язання задачі наведеш в табл. 2. Таблиця 2 Вихідні дані Показник Значення (варіант 15) Номінальна вартість, грн. 700 Відсотковий дохід, % 26 Кількість років до погашення 3 Ставка відсотка, % 30 Список використаної літератури 12

Контролінг

Теоретичне питання: 3 Сутність, особливості та різновиди калькулювання за замовленням 3 Задача. Варіант 8 9 На основі даних Таблиці здійснити аналіз беззбитковості , маржинальний аналіз, аналіз чутливості прибутку, розрахувавши такі показники: Задача. Варіант 12 13 На основі даних Таблиці здійснити аналіз беззбитковості , маржинальний аналіз, аналіз чутливості прибутку, розрахувавши такі показники: 1. Точка беззбитковості у натуральному та грошовому виразі;. Література 16

Контрольна робота з історії психології

1. Теоретичні питання з історії психології……………………………………….. 3 1.1. Емпіричні напрямки у психології Іспанії 3 1.2. Феноменологія духу Гегеля. 7 1.3. Психологічна думка епохи Еллінізму. 10 2. Основі поняття в психології. 13 3. Тестові питання для дослідження комунікативних властивостей особистості. 18 4. Схеми взаємовідношень понять. 20 Література 24

Економіка праці контрольна робота

План 1. Регулювання доходів населення 3 2. Поняття соціального захисту та його основні напрямки в сфері праці 6 Задача 12 На основі даних, наведених в таблиці 1, обчислити коефіцієнт необхідного обороту, коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт прийому та вибуття кадрів. На основі проведених розрахунків зробити висновки про плинність кадрів на підприємстві. Розробити заходи щодо її запобігання. Таблиця 1. Показники Чисельність, чол. Варіант 1 Варіант 2 На початок року за списком числилося 248 245 Прийнято - всього 62 60 В тому числі: - За направленнями з навчальних закладів 13 15 - Переведено з інших підприємств 12 17 - За організованим набором 17 12 - Інші прийняті підприємством 20 16 Переведено в робітники з інших категорій персоналу 4 3 Вибуло - всього 59 57 В тому числі: - Переведено з інших підприємств 6 7 - Вибуло в зв'язку з призовом на військову службу, виходом на пенсію, переходом на навчання та з інших причин 20 19 - Вибуло в зв'язку з закінченням строку договору 10 9 - Вибуло за власним бажанням 16 12 - Звільнено за прогул і інші порушення трудової дисципліни 7 10 Переведено з робітників в інші категорії персоналу 3 2 Числилося за списком на кінець звітного року 252 247 Середньоспискова чисельність робочих 250 246 Список використаної літератури 15

Профілактика конфліктів на основі розстановки кадрів за найменш конфліктними парами

Профілактика між особових конфліктів на основі інтертипних відносин соціоніки. Інтертипні відносини соціотипів та їх характеристика. Профілактика конфліктів на основі розстановки кадрів за найменш конфліктними парами. Квадри та їх характеристика. Поняття соціону Л и т е р а т у р а

Контрольна з історії педагогіки

1.Чому Ян Каменський являється засновником педагогічної науки 2 2.В чьому полягає антропологічне вивчення людини в спадщіні К.Д. Ушинського (психологічні основи Ушинського (на основі твору "Людина як предмет виховання" досвід антропологічного дослідження)) 2 3.Гуманістичні ідеї Василя Олекс. Сухомлинського (на основі роботи "Сердце віддаю дітям") 3 4.Особливості роботи братських шкіл на Києво-Могилянської академії (що вас вразило яке психолога в організації навчання в ціх закладах) 4 5.Нові педагогічні погляди течії у сучасній зарубіжній педагогіки М.Монтесорі 5 6.Особливості підходів до виховання особистості у спадщіні Сухомлинського 6 Використана література. 8

Стратегічний менеджмент

1. Особливості процесу стратегічного управління організацією 3 2. Практичне завдання «Базова стратегія Premier International LTD. » 13 3. Тести з дисципліни “Стратегічний менеджмент” 17 1. Виберіть неправильну відповідь. Конкурентна перевага підприємства на основі якості товару забезпечується наданням споживачеві підвищеної цінності за рахунок: 2. Виберіть неправильну відповідь. Конкурентна перевага підприємства на основі низьких витрат забезпечується за рахунок: 3. Виберіть неправильну відповідь. Конкурентна перевага підприємства на основі ключової компетенції забезпечується за рахунок: 4. Стратегія, що використовує конкурентну перевагу на основі якості товару називається: 5. Стратегія, що використовує конкурентну перевагу на основі низьких витрат називається: 6. Стратегія, що використовує конкурентну перевагу на основі ключової компетенції називається: 7. Наявність конкурентної переваги на основі якості товару надає підприємству: 8. Виберіть неправильну відповідь. Наявність конкурентної переваги на основі низьких витрат надає підприємству:…. … 54. Виберіть неправильну відповідь. Стратегія підприємства – "мешканця ринкового сегменту" використовує спеціалізацію, що ґрунтується на.. Список літератури 24