институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Аудит доходу підприємства

Каталог пособий и учебных материалов | Архитектура | Курсовая | Страниц: 14 | Год: 2010 | Размер: 23 кб. | Стоимость: 45 грн. | Смотреть | Купить

Аудит доходу підприємства

Аудит доходу підприємства 3
Список використаних джерел: 15

Cмотрите также:
Аудит активів та зобов’язань підприємства

1.Аудит активів підприємства 3 1. Аудит операцій з коштами в касі 2. Аудит операцій на рахунках у банку 3. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі 4. Аудит розрахунків із підзвітними особами 5. Аудит основних засобів 6. Аудит нематеріальних активів 7. Аудит матеріальних цінностей 8. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП) 9. Аудит розрахунків із покупцями та замовниками 10. Аудит розрахунків за претензіями 11. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків 2.Аудит зобов’язань підприємства 12 Література 17

Формування і розподіл доходу на підприємстві

Вступ 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ДОХОДУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Економічна сутність та значення доходу в ринкових умовах 5 1.2. Джерела формування доходу підприємства 9 1.3. Розподіл і використання доходу підприємства 13 РОЗДІЛ ІІ. Формування та розподіл доходу на ПП «Назва» 17 2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 17 2.2. Джерела формування доходу ПП «Назва» 21 2.3 Аналіз розподілу і використання доходу 29 РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ І РЕЗЕРВИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 32 3.1. Резерви збільшення доходу підприємства 32 3.2. Пропозиції що до покращення фінансових результатів діяльності ПП «Назва» 38 Висновки 41 Список використаної літератури 43 ДОДАТКИ 47-53 Звітність

Основні напрями підвищення прибутку й доходу трудового колективу

Вступ 3 1. Методи планування прибутку й доходу трудового колективу 5 1.1. Поняття прибутку і доходу підприємства 5 1.2. Роль доходу підприємства у формуванні його прибутку 7 1.3. Напрями збільшення прибутковості підприємства 9 2. Аналіз створення і використання прибутку й доходу трудового колективу у ВАТ «Луцький автомобільний завод» 15 2.1. Загальні відомості про підприємство 15 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності 17 2.3. Роль нерозподіленого прибутку у розвитку підприємства 25 3. Напрями вдосконалення прибутковості підприємства 28 3.1. Фінансування інвестиційної програми підприємства 28 Висновки 35 Література 39

Аудит прибутку, доходу

Аудит прибутку, доходу Література

Аудит прибутку, доходу

Аудит прибутку, доходу Література

ФОРМУВАННЯ ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ 3 РОЗДІЛ 1.ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Грошові надходження та інші позареалізаційні доходи 6 1. 2. Формування валового і чистого доходу 8 1.3. Сутність та види прибутку 10 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "СТАНДАРТ" 17 2.1. Загальна характеристика об’єкту дослідження ТОВ "Стандарт" 17 2.2. Аналіз фінансових результатів підприємства 19 РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ СТОСОВНО ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОТРИМАННЯ ДОХОДУ 23 Висновки 36 ЛІТЕРАТУРА 38

Аудит власного капіталу підприємства та ефективності його використання

ВСТУП 3 1 Поняття завдання джерела та методика проведення аудиту складових власного капіталу 5 2. Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 10 3. Аудит власного капіталу на прикладі досліджуваного підприємства 22 3.1. Аудит статутного капіталу підприємства 22 3.2 Аудит пайового капіталу 26 3.3 Аудит додаткового капіталу 28 3.4. Аудит резервного капіталу 28 3.5. Аудит нерозподіленого прибутку 29 3.6. Аудит вилученого капіталу 30 3.7. Аудит неоплаченого капіталу 30 3.8 Особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі 33 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 40

Аудит активів

Вступ..............................................................................................................3
1. Аудит операцій з коштами в касі............................................................4
2. Аудит операцій на рахунках у банку......................................................8
3. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі................11
4. Аудит розрахунків із підзвітними особами..........................................13
5. Аудит основних засобів..........................................................................16
6. Аудит нематеріальних активів...............................................................19
7. Аудит матеріальних цінностей...............................................................21
8. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП).................................................................................25
9. Аудит розрахунків із покупцями та замовниками................................26
10. Аудит розрахунків за претензіями.......................................................27
11. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків..................28
Висновок.......................................................................................................29
Використана література...............................................................................30

Фінанси підприємства (практика)

2. Практична частина 2.1. По даним підприємства визначити оподаткований прибуток і податок на прибуток зха два останні роки. Проаналізувати склад валового доходу, скоригованого доходу, валових витрат і амортизаційних відрахувань.

Аудит

1. Аудит балансу підприємства 3 2. Аудит форм фінансової звітності на підприємстві 5 3. Планування аудиторської перевірки фінансового стану підприємства 10 4. Порядок складання аудиторського висновку при аудиті фінансового стану підприємства 15 Список використаної літератури 21