институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами підприємства + ДОПОВІДЬ + РЕЦЕНЗІЯ + РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

Каталог пособий и учебных материалов | Архитектура | Диплом | Страниц: 93 | Год: 2010 | Размер: 117 кб. | Стоимость: 475 грн. | Смотреть | Купить

Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами підприємства + ДОПОВІДЬ + РЕЦЕНЗІЯ + РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

Вступ 3
Розділ 1.Загальна побудова обліку грошових коштів 5
1.1.Сутність грошових коштів як економічної категорії та об’єкту обліку 5
1.2.Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку грошових коштів 16
Розділ 2. Бухгалтерський облік грошових коштів 24
2.1. Первинний облік грошових коштів 24
2.2. Облік готівкових коштів 30
2.3. Облік безготівкових коштів 33
2.4. Облік грошових документів 42
2.5. Інвентаризація грошових коштів та відображення її результатів в обліку 48
Розділ 3. Аналіз грошових коштів 51
3.1. Мета завдання та методи аналізу грошових коштів 51
3.2. Аналіз структури і динаміки грошових коштів підприємства 63
3.3. Аналіз грошових потоків на основі Звіту про рух грошових коштів 68
Висновки 71
Список використаних джерел 73
Додатки 78

Cмотрите также:
Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Основи побудови обліку грошових коштів в системі управління активами підприємства 6 1.1. Поняття та економічна сутність грошових коштів як об’єктів обліку та аналізу 6 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку та аналізу грошових коштів підприємства 14 РОЗДІЛ 2. Облік грошових коштів підприємства 22 2.1. Документування обліку грошових коштів підприємства 22 2.2. Облік грошових коштів на синтетичних та аналітичних рахунках 30 2.2.1. Облік грошових коштів в касі 30 2.2.2. Облік грошових коштів на рахунках банку 40 2.2.3. Облік інших грошових коштів 46 2.3. Характеристика Звіту про рух грошових коштів 51 2.4. Особливості обліку грошових коштів підприємства в умовах використання комп'ютерної техніки 57 РОЗДІЛ 3. Методика аналізу грошових коштів підприємства 63 3.1. Система показників, інформаційна база та основні методи аналізу грошових коштів підприємства 63 3.2. Аналіз руху грошових коштів підприємства за видами діяльності 68 3.3. Аналіз оборотності грошових коштів підприємства 81 ВИСНОВКИ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 90 ДОДАТКИ 96

Облік і аналіз грошових активів в системі управління підприємством

Вступ 4 1. Основи побудови обліку грошових активів підприємства в сучасних умовах господарювання 7 1.1. Економічна сутність грошових активів підприємства 7 1.2. Склад та класифікація грошових активів підприємства 10 1.3. Огляд нормативних документів та спеціальної літератури з обліку грошових активів 13 2. Бухгалтерський облік грошових активів підприємства 18 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 18 2.2. Облік касових операцій на підприємстві 22 2.2. Облік операцій на розрахунковому рахунку в банку 31 3. Аналіз грошових активів підприємства 44 3.1. Система показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу 44 3.2. Аналіз структури та динаміки грошових активів підприємства 58 3.3. Оцінка ефективності управління грошовими активами та аналіз звіту про рух грошових коштів 62 Висновки 67 Література 72 Додатки 75

Аналіз управління грошовими активами підприємства "БМВ-Імпекс"

План Вступ........................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи управління грошовими активами.........................5 1.1. Управління грошовими потоками підприємства................................5 1.2. Аналіз руху грошових коштів.............................................................14 Розділ 2. Аналіз управління грошовими активами підприємства "БМВ-Імпекс"........................................................................................................20 2.1. Організаційна характеристика підприємства....................................20 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства...........................................22 2.3. Аналіз руху грошових активів............................................................26 Розділ 3. Шляхи покращення управління грошовими активами підприємства.........................................................................................................29 Висновки................................................................................................................34 Список використаної літератури.........................................................................37 Додатки

Облік грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства

Вступ 3 1. Сутність та класифікація грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства 5 2. Економічно-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 10 3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства 22 4. Облік грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві 27 5. Документальне оформлення грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій. Складання звітності про рух грошових коштів 50 6. Облік грошових коштів і короткострокових інвестицій в умовах застосування інформаційних технологій 54 Висновки і пропозиції 58 Список використаних джерел 62 Додатки 65

Облік грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства

Вступ 3 1. Сутність та класифікація грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства 5 2. Економічно-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 10 3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства 22 4. Облік грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві 27 5. Документальне оформлення грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій. Складання звітності про рух грошових коштів 50 6. Облік грошових коштів і короткострокових інвестицій в умовах застосування інформаційних технологій 54 Висновки і пропозиції 58 Список використаних джерел 62 Додатки 65

Управління активами підприємства (+ анотація + реферат + рецензія)

Вступ 3 Розділ 1.Теоретичні основи управління активами підприємства 5 1.1.Активи як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація 5 1.2.Завдання управління активами підприємства 17 1.3.Методичні підходи до оцінки ефективності управління активами 20 Розділ 2.Аналіз політики управління активами підприємства 29 2.1.Аналіз складу та структури активів ТОВ ГАРАНТ АВТОТЕХНІК-2 29 2.2.Оцінка ліквідності активів ТОВ ГАРАНТ АВТОТЕХНІК-2 43 2.3.Оцінювання ефективності управління активами підприємства ТОВ ГАРАНТ АВТОТЕХНІК-2 50 Розділ 3.Шляхи покращення управління активами підприємства 60 3.1.Політика управління активами підприємства: сутність та етапи розробки 60 3.2.Нормування та оптимізація активів підприємства 70 Висновки 85 Список використаної літератури 92 Додатки 97

Облік виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства

Вступ 3 1.Економічна сутність та значення обліку виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства 5 2.Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 9 3.Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства обліку виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства 12 4.Документування операцій на підприємстві 14 5.Синтетичний та аналітичний облік операцій обліку виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства 19 6.Відображення операцій у звітності підприємства обліку виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства 42 7.Удосконалення обліку 45 Висновки 52 Список літератури 54 Додатки 58

Організація обліку грошових коштів на підприємстві

Зміст Вступ 3 Розділ 1. . Теоретичні основи обліку грошових коштів 5 1.1 Поняття грошових коштів та їх еквівалентів 5 1.2 Законодавчо - нормативна база, що регулює облік грошових коштів 11 Розділ 2. Організація обліку грошових коштів на підприємстві 15 2.1 Облік грошових коштів в касі підприємства 15 2.2 Облік грошових коштів на поточних рахунках підприємства 28 2.3 Облік інших грошових коштів 35 Висновки 37 Список використаних джерел..................................................................................42

Фінансовий аналіз грошових активів підприємства ВАТ „Вінницька обласна друкарня”

План Вступ.......................................................................................................................3 Розділ 1. Сутність управління грошовими активами підприємства.................5 1.1. Важливість ефективного управління грошовими активами підприємства................................................................................................5 1.2. Діагностика стану підприємства на основі оцінки потоку коштів..10 Розділ 2. Фінансовий аналіз грошових активів підприємства ВАТ „Вінницька обласна друкарня”...................................................................14 2.1. Загальна характеристика підприємства.............................................14 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства...........................................17 2.3. Дослідження руху грошових активів підприємства.........................21 Розділ 3. Шляхи покращення управління грошовими активами підприємства..........................................................................................................25 Висновки................................................................................................................30 Список використаної літератури.........................................................................32 Додатки