институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Зародження приватної преси в Україні

Каталог пособий и учебных материалов | Гражданская оборона | Реферат | Страниц: 45 | Год: 2010 | Размер: 47 кб. | Стоимость: 175 грн. | Смотреть | Купить

Зародження приватної преси в Україні

АНОТАЦІЯ 2
Вступ 3
РОЗДІЛ І. Українська приватна преса. 7
1.1. Друковані періодичні видання як зародки журналістської проофесії. 7
1.2. Історія укрїнської преси. 11
1.3. Зародження приватної преси в Україні. 25
РОЗДІЛ ІІ. Сучасний періодичних видань недержавного типу. 33
2.1. Загальна характеристика сучасних періодичних друкованих видань в тому числі приатних. 33
2.2. Переваги та недоліки приватних друкованих ЗМІ. 37
Висновки 41
Список використаної літератури 43

Cмотрите также:
Етичні проблеми роботи журналіста в зарубіжній пресі

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Огляд досліджень у галузі етики преси 7 1.1. Актуальність проблем етики та моралі журналістики 7 1.2. Теоретичний доробок сучасних дослідників з проблем журналістської етики 10 1.3. Свобода преси, свобода журналістської діяльності та свобода журналістської творчості 21 РОЗДІЛ 2. Професійна етика журналіста 25 2.1. Значення етичних цінностей та свободи і відповідальності журналіста для формування його професійної етики 25 2.2. Форми реалізації етичних принципів в роботі журналіста 31 2.3. Етична проблема співвідношення цілей та засобів діяльності в роботі журналіста 37 РОЗДІЛ 3. Етика преси в демократичних державах та в Україні 40 3.1. Джерела етики преси 40 3.2. Міжнародні принципи етики преси 42 3.3. Етика преси в державах із розвиненою демократією. 50 3.4. Становище преси в сучасній Україні 54 ВИСНОВКИ 74 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 80

Правове регулювання права приватної власності в Україні

ВСТУП 3 1. ВЛАСНІСТЬ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ 5 2. ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 13 2.1. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ У ГРОМАДЯН 13 2.2. ОБ'ЄКТИ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН 18 2.3. ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 26 3. ПИТАННЯ МЕЖ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 30 ВИСНОВКИ 37 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 39

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

ВСТУП 3 Розділ 1. Загальні положення права власності 6 1.1. Поняття власності і права власності. Види права власності 6 1.2. Зміст права власності 25 1.3. Здійснення права власності 29 1.4. Право господарського відання і право оперативного управління як засоби здійснення права власності 32 Розділ 2. Набуття і припинення права приватної власності 36 2.1. Поняття та загальні положення набуття права приватної власності 36 2.2. Первісні (первинні) способи набуття права приватної власності 40 2.3. Вторинні (похідні) способи набуття права приватної власності 49 2.4. Припинення права приватної власності 51 Розділ 3. Характеристика окремих об'єктів права приватної власності 61 3.1. Особливості права приватної власності на землю (земельну ділянку) 61 3.2. Право приватної власності на житло 69 Розділ 4. Захист права приватної власності 80 4.1. Загальні положення захисту права приватної власності в Україні 80 4.2. Судова практика у справах за позовами про захист права приватної власності 96 ВИСНОВКИ 105 Список використаної літератури 108

Аналіз принципів та форм обмеження права приватної власності

Вступ______________________________________________________________ 3 Розділ І. Теоретичне обґрунтування сутності та функціонування права власності в Україні 1.1. Загальна характеристика права власності та її форми. Особливості права приватної власності.______________________________________ 5 1.2. Право власності та економічна система_________________________ 9 1.3. Приватна власність через призму приватизації_________________ 12 Розділ ІІ. Аналіз принципів та форм обмеження права приватної власності 2.1. Правові засади обмеження права приватної власності____________ 17 2.2. Класифікація обмежень приватної власності____________________ 20 2.3. Суспільні обмеження_________________________________________ 22 2.4. Самообмеження приватної власності___________________________ 23 Висновки______________________________________________________ 25 Література_____________________________________________________ 27

Історія становлення періодичних видань в Україні

ЗМІСТ Вступ 3 1. Зародки періодичних видань 5 2. Розвиток періодичних видань 1850-1914 рр. 11 3. Українська преса в роки національно-визвольних змагань і побудови Української держави (1917–1920 рр.) 23 4. Початки комуністичної та офіційної совєтської преси на українських землях 26 Висновок 31 Список використаної літератури 33 Мета і основні завдання дослідження полягають у вивченні і узагальненні історичного досвіду національного відродження української нації та її боротьби за утворення незалежної Української держави через призму української преси, обґрунтуванні ролі преси в суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних процесах, з'ясуванні особливостей зародження і розвитку української національно-патріотичної преси. Для реалізації поставленої мети ми визначили такі головні завдання: – з'ясувати специфіку умов у яких зародились і почали функціонувати українські періодичні видання; – визначити та охарактеризувати основні періоди становлення та розвитку національно-патріотичної журналістики; – висвітлити проблематику та тематичний зміст, роботу авторських колективів, специфіку функціонування україномовних пресових видань; – розкрити значення україномовної преси на процеси розвитку національного руху, її вплив на українську інтелігенцію та інші соціальні верстви населення.

Право приватної власності фізичних осіб

Вступ 4 Розділ 1. Поняття права приватної власності 7 1.1. Поняття права власності 7 1.2. Сутність права приватної власності фізичної особи 9 1.3. Історичні витоки права приватної власності фізичної особи 19 Висновки до 1 розділу 22 Розділ 2. Характеристика інститутів права приватної власності в основних правових системах світу 25 2.1. Право приватної власності в римському праві 25 2.2. Право приватної власності фізичної особи в країнах романо-германської правової сім‘ї 39 2.3. Право приватної власності фізичної особи в країнах англо-американської правової сім‘ї 48 Висновки до 2 розділу 58 Розділ 3. Право приватної власності фізичної особи в цивільному праві України 60 3.1. Загальна характеристика права приватної власності фізичної особи за законодавством України 60 3.2. Проблеми реалізації та захисту права приватної власності фізичної особи в Україні 68 Висновки до 3 розділу 81 Висновки по роботі 84 Перелік посилань 89 Список використаних джерел 92

Правове регулювання права приватної власності

Вступ 3 1. Значення права приватної власності 3 2. Суб’єкти та об’єкти права приватної власності 4 3. Документи про право приватної власності 7 4. Набуття і реалізація громадянами права приватної власності 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14

Приватна власність: природа виникнення еволюція розвитку

Вступ 2 1. Сутність приватної власності як соціально-економічної категорії 3 2. Виникнення приватної власності та її розвиток 10 3. Загальні тенденції розвитку приватної власності в світі і в Україні на сучасному етапі 25 Висновки 29 Список використаних джерел 31

Право приватної власності

Вступ Розділ 1. Загальні положення право приватної власності Розділ 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян Розділ 3. Здійснення громадянами права приватної власності Розділ 4. Аналіз основних проблем права приватної власності в економіці України Висновки Список використаної літератури

Право приватної власності

Вступ 1. Загальні положення право приватної власності 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян 3. Здійснення громадянами права приватної власності Висновок Використана література