институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Шляхи підвищення ефективності використання персоналу підприємства

Каталог пособий и учебных материалов | Психология гендерная | Диплом | Страниц: 73 | Год: 2010 | Размер: 807 кб. | Стоимость: 175 грн. | Смотреть | Купить

Шляхи підвищення ефективності використання персоналу підприємства

Вступ 3
Розділ 1.Теоретичні аспекти ефективності використання персоналу 6
1.1.Сутність поняття персонал підприємства його склад і структура 6
1.2.Методичні підходи до ефективності використання персоналу 10
1.3.Чинники підвищення ефективності використання персоналу 10
Висновки до розділу 1 17
Розділ 2.Аналіз працюючого персоналу на підприємстві 18
2.1.Загальні відомості про підприємство 18
2.2.Хараткеристика персоналу підприємства 30
2.3.Оцінка ефективності роботи персоналу підприємства 36
Висновки до розділу 2 44
Розділ 3.Шляхи підвищення ефективності використання персоналу підприємства 45
3.1.Програми заходів щодо покращення використання капіталу (проблеми на підприємстві) 45
3.2.Економічне обґрунтування заходу щодо покращення ефективності використання персоналу 50
Висновки до розділу 3 53
Висновки 53
Список літератури 56
Додатки 60

Cмотрите также:
Шляхи підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства туристської сфери

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 5 1.1. Значення трудових ресурсів в діяльності підприємства 5 1.2. Структура персоналу підприємства 9 1.3. Показники ефективності використання трудового потенціалу 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОТЕЛЮ „САЛЮТ" 16 2.1.Склад і динаміка персоналу підприємства. 16 2.2. Оцінка інтенсивності використання трудових ресурсів 17 2.3. Аналіз рентабельності персоналу 20 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 24 3.1. Організація праці як умова підвищення її ефективності 24 3.2. Конструювання моделі системи мотивації та управління персоналом готелю "Салют" 26 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34 Додатки 36

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ 2 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Сутність ефективності, її види та значення підвищення в сучасних умовах 5 1.2. Методологічні основи і критерії оцінювання ефективності підприємства 11 1.3. Показники ефективності діяльності підприємства та резерви її підвищення 20 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ „КИЇВСЬКИЙ ГОДИННИКОВИЙ ЗАВОД” 33 2.1.Загальна характеристика підприємства як суб’єкта підприємницької діяльності 33 2.2. Оцінка ефективності використання персоналу 38 2.3.Оцінка ефективності використання капіталу підприємства 43 2.4.Аналіз ефективності фінансової діяльності 51 3. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 58 3.1. Шляхи підвищення ефективності використання виробничих потужностей підприємства 58 3.2. Шляхи збільшення прибутковості підприємства 66 3.3. Підвищення ефективності фінансової діяльності 73 Висновки 83 Список використаних джерел 88 ДОДАТКИ 92

Оцінка діяльності персоналу організації у сучасних умовах

ВСТУП 2 1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 5 1.1.Сутність і основні методи оцінки персоналу в організації. Іноземний досвід у сфері оцінки ефективності персоналу 5 1.2.Ціль, структура і основні методи атестації персоналу як складової частини процесу оцінки персоналу 21 2.ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В ТОВ „УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА” 25 2.1.Загальна характеристика підприємства 25 2.2.Аналіз використання методів оцінки персоналу 34 2.3.Аналіз використання методик всебічної оцінки персоналу для заміщення вакантних посад 39 3.ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В ТОВ „УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА” 43 3.1.Удосконалення шляхів системи оцінки персоналу 43 3.2.Впровадження системи атестації персоналу 48 3.3.Новації в системі комплексної оцінки персоналу та шляхи оптимізації механізмів комплексної оцінки персоналу 52 3.4.Використання досвіду розвинутих країн для підвищення якості оцінки персоналу 57 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 63 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 70 ДОДАТКИ 75

Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві

Вступ 3 1. Роль ефективності праці та її складових у підвищенні ефективності діяльності підприємства 6 2. Оцінка стану ефективності праці персоналу торгового підприємства за 2003-2004 рр. 11 2.1. Аналіз динаміки чисельності персоналу підприємства 11 2.2. Аналіз методів оплати праці, спрямованих на стимулювання продуктивності праці 14 2.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та факторів, які на неї впливають 19 3. Пошук шляхів підвищення стимулювання і ефективності праці працівників 24 Висновки 36 Список використаної літератури 38

Ефективність використання робочої сили на підприємстві

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 5 1.1. Значення трудових ресурсів в діяльності підприємства 5 1.2. Структура робочої сили підприємства 6 1.3. Показники ефективності використання трудових ресурсів 9 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ТОВ „ІМПЕДАНС” 16 2.1.Організаційно-економічна характеристика підприємства 16 2.2.Склад і динаміка робочої сили підприємства. 19 2.3. Оцінка інтенсивності використання робочої сили 20 2.4. Аналіз рентабельності персоналу 24 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 29 3.1. Організація праці як умова підвищення її ефективності 29 3.2. Конструювання моделі системи мотивації та управління персоналом ТОВ „Імпеданс” 34 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44 Додатки 47

Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства

Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 1.1 Дослідження теоретичних підходів до визначення основних засобів підприємства 5 1.2 Методичні підходи до розрахунку показників ефективності використання основних засобів підприємства 12 1.3 Проблеми ефективного використання основних засобів підприємства 18 2. Аналіз і оцінка ефективності використання основних фондів ТОВ «...» 20 2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 20 2.2 Аналіз складу і структури основних фондів ТОВ «...» 22 2.3 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства 29 3. Шляхи підвищення ефективності використанні основних фондів ТОВ «...» 31 Висновки 38 Література 40 Додатки 44

Системне управління процесами мотивації персоналу організація його ефективності

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 1.1. Сутність, функції, чинники та етапи мотивації 1.2. Форми мотивації трудової діяльності 1.3 Нормативно-правове забезпечення мотивації праці 1.4 Висвітлення теоретичних аспектів системного управління процесами мотивації персоналу в літературних джерелах 1.5. Зарубіжний досвід управління процесами мотивації персоналу РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ МОТИВАЦІЇ В УМОВАХ ВАТ „ГРАНІТ” 2.1 Характеристика організаційно-економічних умов та ефективності діяльності підприємства 2.2 Склад і характеристика персоналу підприємства 2.3. Існуючі форми та рівень оплати праці на підприємстві 2.4. Методи нематеріальної мотивації персоналу на підприємстві 2.5 Оцінка ефективності використання персоналу підприємства Розділ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У ВАТ „ГРАНІТ” 3.1 Перспективні напрямки вдосконалення системи мотивації на підприємстві 3.2 Шляхи підвищення ефективності управління процесами мотивації на підприємстві ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Система мотивації роботи маркетингового персоналу підприємства

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Мотивація в системі оцінювання ефективності роботи служби маркетингу підприємства 6 1.1. Маркетинг як стимулюючий чинник ефективного розвитку підприємства 6 1.2. Мотивація персоналу як складова ефективності маркетингової діяльності підприємства 12 1.3. Специфіка діяльності маркетингового персоналу на вітчизняному ринку мобільного зв’язку 26 РОЗДІЛ 2. Аналіз і оцінювання системи мотивації роботи маркетингового персоналу "..." 33 2.1. Маркетингові характеристики виробничо-господарської діяльності підприємства 33 2.2. Оцінювання ефективності маркетингової служби підприємства 40 2.3. Діагностика системи мотивації роботи маркетингового персоналу в «...» 51 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення ефективності маркетингової діяльності підприємства 75 3.1. Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності за рахунок впровадження системи мотивації персоналу служби маркетингу підприємства 75 3.2. Особливості застосування мотивуючого оцінювання ефективності роботи маркетингового персоналу 82 3.3. Економічна доцільність запропонованих заходів 89 ВИСНОВКИ 91 ЛІТЕРАТУРА 94 Додаток А. Перелік нормативно-правових документів, які використовуються в організації менеджменту персоналу компанії 98

Система мотивації роботи маркетингового персоналу підприємства

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Мотивація в системі оцінювання ефективності роботи служби маркетингу підприємства 6 1.1. Маркетинг як стимулюючий чинник ефективного розвитку підприємства 6 1.2. Мотивація персоналу як складова ефективності маркетингової діяльності підприємства 12 1.3. Специфіка діяльності маркетингового персоналу на вітчизняному ринку мобільного зв’язку 26 РОЗДІЛ 2. Аналіз і оцінювання системи мотивації роботи маркетингового персоналу ... 33 2.1. Маркетингові характеристики виробничо-господарської діяльності підприємства 33 2.2. Оцінювання ефективності маркетингової служби підприємства 40 2.3. Діагностика системи мотивації роботи маркетингового персоналу в ... 51 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення ефективності маркетингової діяльності підприємства 75 3.1. Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності за рахунок впровадження системи мотивації персоналу служби маркетингу підприємства 75 3.2. Особливості застосування мотивуючого оцінювання ефективності роботи маркетингового персоналу 82 3.3. Економічна доцільність запропонованих заходів 89 ВИСНОВКИ 91 ЛІТЕРАТУРА 94 Додаток А. Перелік нормативно-правових документів, які використовуються в організації менеджменту персоналу компанії ... 98

Обґрунтування проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства

ВСТУП 3 Розділ І. Теоретико-методичні аспекти обґрунтування заходів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства 6 1.1. Сутність, різновиди та ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства 6 1.2. Методи оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів фірми 17 1.3. Основні напрями підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів суб’єкта господарювання 25 Розділ ІІ. Аналітична оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ “ ” 32 2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності 32 2.2. Аналіз показників підприємницької діяльності товариства 38 2.3. Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів фірми 46 Розділ ІІІ. Обґрунтування проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 56 3.1. Основні заходи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ “ ” 56 3.2. Економічне обґрунтування проектних рішень підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві 61 3.3. Прогнозна оцінка ефективності реалізації проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 67 ВИСНОВКИ 74 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 78