институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Контрольна з господарського права

Каталог пособий и учебных материалов | Хозяйственное право | Контрольная | Страниц: 8 | Год: 2009 | Размер: 9 кб. | Стоимость: 50 грн. | Смотреть | Купить

Контрольна з господарського права

1. За результатами діяльності акціонерного товариства за рік було отримано 400 тисяч гривень чистого прибутку. Яким чином він має бути використаний, якщо:
- розмір резервного фонду товариства сформований лише наполовину і становить 100 тисяч;
- статутом товариства передбачено щорічні відрахування до фондів: матеріального заохочення (в розмірі 5% чистого прибутку), інноваційного (в розмірі 15% чистого прибутку) ?
а) Яка частина прибутку може бути використана на виплату дивідендів? б) Який порядок виплати дивідендів? Обґрунтуйте свою відповідь посилаючись на конкретні нормативно-правові акти.

2. Напишіть претензію від імені ТОВ «Лаворо» до Південно-Західної залізниці щодо невиконання договору перевезення.
Cмотрите также:
Поняття господарського права

План: Вступ 1. Поняття господарського права 1.1. Предмет регулювання господарського права 1.2. Суб’єкти господарського права 1.3. Методи господарського права 2. Проблеми формування законодавства про підприємництво в Україні 2.1. Проблеми становлення господарського права 2.2. Проблеми співвідношення Господарського і Цивільного кодексів 3. Напрями державного регулювання і підтримки підприємництва Висновки

Метод господарського права

Вступ 3 Розділ 1. Поняття господарського права та його методу 5 1.1. Поняття господарського права та сфера його застосування 5 1.2. Поняття методу господарського права 14 Розділ 2. Загальні та спеціальні методи господарського права 21 2.1. Загально-правові методи господарського права 21 2.2. Спеціальні методи господарського права 25 Висновки 27 Список джерел 29

Джерела господарського процесуального права

Вступ 2 Розділ І. Господарське процесуальне право та загальна характеристика його джерел 4 Розділ ІІ. Джерела господарського процесуального права 11 2.1 Конституція України як джерело господарського процесуального права 11 2.2 Господарський процесуальний кодекс як джерело господарського процесуального права 18 2.3 Закони постанови укази та інші джерела господарського процесуального права 25 Висновки 33 Список використаних джерел 36

Методи господарського права та їх характеристика

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика методів господарського права 5 1.1. Поняття господарського права 5 1.2. Поняття методу господарського права 11 Розділ 2. Характеристика окремих методів господарського права 14 2.1. Особливості методів господарського права 14 2.2. Методи державного регулювання у сфері економіки 16 Розділ 3. Реформування методів державного регулювання економікою 23 Висновки 34 Список використаних джерел 37

Суть, зміст та значення господарського права

Вступ 3 1. Поняття та значення господарського права 4 2. Предмет регулювання господарського права та його методи 7 3. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види 10 4. Джерела господарського права: поняття, види 14 Висновки 21 Бібліографія 23

Статусні характеристики господарського права

План Вступ 3 1. Предмет господарського права 6 2. Норми господарського права та господарські правовідносини 10 3. Методи господарського права 19 4. Статус господарського права як галузі права 21 Висновок 26 Список використаної літератури 29 Мета дослідження. Метою даної роботи є комплексне дослідження теоретичних положень загальної частини господарського права. Об’єкт дослідження. Об’єктом даної роботи є статусні характеристики господарського права, а саме: предмет, норми, методи господарського права, визначення змісту господарських правовідносин. Предмет дослідження. Предметом дослідження є теоретичні погляди різних вчених в галузі господарського права, які стосуються предмету, норм, методів господарського права, визначення змісту господарських правовідносин. Літературна база. В даній роботі будуть використовуватися більшою мірою навчальна та наукова література таких акторів, як В. С. Щербина, Л.А. Жук, Знаменский Г. Л., Шавкун В.І. та ін., а також нормативна література (Конституція України, Господарський кодекс України, закони України).

Поняття та ознаки суб’єкта господарського права. Види суб’єктів господарського права

1. Поняття та ознаки суб’єкта господарського права 3 2. Види суб’єктів господарського права 5 3. Завдання, права та обов’язки суб’єктів господарського права 8 Задача 13 Список використаної літератури 15

Контрольна робота з господарського права

1. Принципи підприємницької діяльності 2. Правова основа, поняття та ознаки господарського договору

Предмет господарського права. Господарські правовідносини. Методи господарського права. Господарське законодавство

1. Предмет господарського права. Господарські правовідносини. Методи господарського права. Господарське законодавство. 2. Поняття про юридичний статус акціонерного товариства 3. Цінні папери. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» 4. Договір на капітальне будівництво 5. Задача:

Удосконалення господарського права

1. Прийняття Господарського кодексу як одна з центральних задач господарського права 3 2. Реформування в галузі регулювання виробничих відносин 7 3. Проблеми систематизації законодавства України про підприємництво 11 4. Недоліки Закону України “Про господарські товариства”: 19 Список використаної літератури 20