институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Тема: Варіант №6

Каталог пособий и учебных материалов | Разное | Контрольная | Страниц: 9 | Год: 2009 | Размер: 11 кб. | Стоимость: 40 грн. | Смотреть | Купить

Варіант №6

1.Визначити поняття «соціальне страхування»:
а) комбінація програми пенсійних заощаджень, програми страхування та програми перерозподілу національного доходу;
б) система економічних відносин, за допомогою якої формуються та використовуються фонди грошових коштів для матеріального забезпечення непрацездатних;
в) комплекс законодавчо закріплених соціальних норм, що гарантує держава окремим верствам населення, а також за певних економічних умов - усім членам суспільства
2. Стратегія переходу до багаторівневої системи пенсійного забезпечення у Латвії передбачає:
а) обов’язковий вид страхування для осіб віком до 30 років, добровільний – для осіб віком 30 -50 років;
б) обов’язковий вид страхування для нових учасників;
в) обов’язковий вид страхування для тих, кому до виходу на пенсію залишилося понад 20 років
3. Державне регулювання та нагляд за цільовими використанням коштів Пенсійного фонду здійснюють:
а) Національний банк України і Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
б) центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальні органи та Рахункова палата;
в) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
4. Строк повноважень членів правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й втратами, зумовленими народженням та похованням становить:
а) чотири роки;
б) шість років;
в) вісім років;
5. Медичне страхування або страхування здоров’я в Україні за характером наданої медичної допомоги поділяється на:
а) добровільне;
б) обов’язкове;
в) добровільне та обов’язкове;
6. Страхування від нещасного випадку на виробництві здійснюється у формі:
а) особовій;
б) безособовий;
7. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – це:
а) система соціальних заходів, яка передбачає сприйняття, підтримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності;
б) система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обстав новин та видання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
в) державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування підпорядковані центральним, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, юридичні особи, створені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку, фізичних осіб.
8. Система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавці та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення - це:
а) перший рівень системи пенсійного забезпечення в України;
б) другий рівень системи пенсійного забезпечення в Україні;
в) третій рівень системи пенсійного забезпечення в України.
9. Засновником корпоративного пенсійного фонду можуть бути:
а) профспілки або їх об’єднання чи інші уповноважені наймами працівниками органи(представники);
б) юридична особа - роботодавець або декілька юридичних осіб - роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці – платники;
в) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідно юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;
г) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування( фінансовий податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.
10. Саморегулівна організація адміністраторів недержавних пенсійних фондів – це:
а) страховик, який отримав ліцензію на страхування життя;
б) неприбуткова організація (непідприємницьке товариство), що створюється з метою встановлення професійних стандартів діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, захисту та представлення інтересів своїх членів, а також учасників недержавних пенсійних фондів;
в) недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа – роботодавець або декілька юридичних осіб – роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці – платники. Учасниками цього фонду можуть бути виключно фізичні особи, які перебувають(перебували) у трудових відносинах з роботодавцями – засновниками та роботодавцями - платниками цього Фонду.
Cмотрите также:
Контрольна робота з дисципліни «економіка і організація інноваційної діяльності»

ПЛАН 1. Життєвий цикл інновації. 3 2. Методи управління вибором інноваційних стратегій. 3 3. Задача. 13 Є три варіанти технологій виготовлення виробів. За даними таблиці розрахувати найефективніший варіант. Показники 1 варіант 2 варіант 3 варіант Інвестиції, тис. грн. 370 400 340 Витрати на виготовлення одного виробу, грн. 4,80 4,60 4,90 Річний обсяг виробництва, тис. шт. 75 110 80 Список використаної літератури 15

Кримінальне право. Задачі. Варіант № 1

Варіант № 1 3 Задача 2. 5 Завдання 3. 7 Список літератури 10

Філософія

Варіант №8. Плідні та неплідні організації особистості. 2 Варіант № 43: Новеліс: магічний ідеалізм. 7 Список використаної літератури 10

Контрольна з економічного аналізу. ВАРІАНТ 4

ЗАВДАННЯ. ВАРІАНТ 4 3. Визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (див. табл. 2). Статті балансу Варіант 4 Активи 0 І. Необоротні активи, 1650 усього П. Оборотні активи, усього ? В т, ч. запаси 840 Дебіторська заборгованість 490 ... Виконання завдання. 2 Література. 8

Право інтелектуальної власності (Варіант 3)

Варіант ІІІ 2 3. Поняття ознаки і види знаків для товарів і послуг 2 Задача 5 Список використаних джерел 7

Контрольна економічний аналіз. Варіант 3

ЗМІСТ Завдання. Варіант 3 2 3. Визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (див. табл. 2). Таблиця 2. Статті балансу Варіант 3 Активи 0 І. Необоротні активи, 10900 усього 0 П. Оборотні активи, усього ? В т, ч. запаси 7200 Дебіторська заборгованість 400 .... Виконання завдання. 2 Література. 8

Трудове право (варіант 3)

Варіант 3. Підстави та порядок припинення трудового договору 2 Задача 1 9 Задача 2 10 Список використаних джерел 12

КОНТРОЛЬНА БУХОБЛІК

1. СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК 3 2. ВІДОБРАЖЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 ЗАДАЧИ 13 Задача 1.Варіант №1. Задача 2. Варіант №4 Задача 3. ЛІТЕРАТУРА 24

Фінанси зарубіжних корпорацій

План Фінансові посередники і їх роль у економіці зарубіжних країн 3 Задача 1. (Варіант 1) 7 Задача 2. (Варіант 2) 11 Література 15

Право інтелектуальної власності (Варіант 1)

Варіант І 2 1. Особисті немайнові права авторів творів науки літератури і мистецтва 2 2. Поняття зазначення походження товарів 5 3. Поняття і ознаки комерційної таємниці 8 Задача 10 Список використаних джерел 13