институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Організація обліку та методика аудиту розрахунків з оплати праці

Каталог пособий и учебных материалов | Бухгалтерский учет | Диплом | Страниц: 140 | Год: 2009 | Размер: 1822 кб. | Стоимость: 200 грн. | Смотреть | Купить

Організація обліку та методика аудиту розрахунків з оплати праці

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти та економічна сутність оплати праці 7
1.1. Економічна суть оплати праці 7
1.2. Форми, системи та фонд оплати праці 9
1.3. Завдання обліку праці та її оплати 30
1.4. Огляд нормативно-правової бази по темі дослідження 33
1.5. Коротка характеристика підприємства ТОВ «Назва» 37
Розділ 2. Організація обліку розрахунків по оплаті праці 40
2.1. Особливості організації обліку заробітної плати 40
2.2. Первинний облік оплати праці 41
2.3. Аналітичний та синтетичний облік оплати праці 43
2.4. Автоматизація бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці 54
Розділ 3. Аналіз розрахунків з оплати праці 81
3.1. Аналіз формування та використання фонду оплати праці 81
3.2. Аналіз динаміки показників оплати праці 89
3.3. Аналіз стану розрахунків з оплати праці 91
Розділ 4. Організація та методика аудиту розрахунків з оплати праці 98
4.1. Методика та організація проведення аудиту розрахунків з оплати праці 98
4.2. Аудит обліку за розрахунками з оплати праці 109
4.2.1. Організація і методика аудиту нарахування оплати праці на підприємстві 109
4.2.2. Організація і методика розрахунків з працівниками по оплаті праці 121
4.3. Узагальнення результатів проведення аудиторської перевірки 123
Висновки та пропозиції 126
Список використаних джерел 131
Додатки 140

Cмотрите также:
Облік, аналіз та аудит розрахунків з оплати праці

Анотація 2 Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні положення та економічна сутність оплати праці 6 1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ... та оцінка фінансового стану 6 1.2. Економічна суть оплати праці 17 1.3. Огляд нормативно-правової бази по темі дослідження 25 Розділ 2. Облік розрахунків з оплати праці 40 2.1. Первинний облік оплати праці 40 2.2. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з оплати праці 43 2.3. Автоматизація розрахунків з оплати праці 55 Розділ 3. Аналіз розрахунків з оплати праці 63 3.1. Завдання, джерела та методика аудиту розрахунків з оплати праці 63 3.2. Аналіз розрахунків з оплати праці на підприємстві 65 Розділ 4. Організація та методика аудиту розрахунків з оплати праці 72 4.1. Організація аудиту розрахунків з оплати праці 72 4.2. Методика проведення аудиту розрахунків з оплати праці 80 4.3. Узагальнення результатів проведення аудиторської перевірки 86 Висновки і пропозиції 90 Список використаних джерел 93 Додатки 9

Організація і методика аудиту розрахунків по оплаті праці

ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні основи організації методики аудиту оплати праці 6 1.1. Суть, зміст та принципи організації аудиту оплати праці 6 1.2. Нормативно-правове регулювання організації і метод аудиту розрахунків з оплати праці 11 Розділ 2. Орган проведення аудиту розрахунків з оплати праці 18 2.1. Складання плану і програми 18 2.2. Складення договору на аудит 20 2.3. Порядок оформлення результатів аудиту 22 Розділ 3. Методика проведення аудиту розрахунків з оплати праці 28 3.1. Методика і методи проведення аудиту нарахування заробітної плати 28 3.2. Аудит відрахувань із заробітної плати 33 3.3. Удосконалення проведення аудиту розрахунків за соціальним страхуванням 34 ВИСНОВКИ 40 Список використаної літератури 42 ДОДАТКИ 44

Організація та методика обліку, аналізу та аудиту оплати праці

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 6 1.1. Сутність оплати праці, як обліково-аналітична категорія 6 1.2. Форми та види оплати праці на підприємствах 10 1.3. Критичний огляд джерельної бази з питань методології та організації обліку і звітності, економічного аналізу та аудиту оплати праці 18 РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ 22 2.1. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку і звітності оплати праці 22 2.2. Методологія бухгалтерського обліку і звітності оплати праці 25 2.3. Гармонізація та стандартизація обліку і звітності оплати праці 44 2.4. Напрями удосконалення методології та організації обліку та звітності оплати праці 49 РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ОПЛАТИ ПРАЦІ 54 3.1. Інформаційне забезпечення та методи економічного аналізу оплати праці 54 3.2. Факторний аналіз оплати праці 59 3.3. Використання результатів економічного аналізу оплати праці в управлінні підприємством 64 РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 71 4.1. Методи та процедури аудиту оплати праці 71 4.2. Шляхи удосконалення аудиту оплати праці 77 4.3. Методи і моделі прийняття рішень на основі аудиту оплати праці 85 ВИСНОВКИ 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95 ДОДАТКИ 104-111

Теоритичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту заробітної плати

Зміст Вступ 7 1.Теоритичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту заробітної плати 12 1.1.Економічний зміст оплати праці і завдання її обліку, аналізу, аудиту; 12 1.2. Види, форми і системи оплати праці 17 1.3 Техніко-економічна характеристика підприємства 27 2. Питання обліку особового складу працівників та їх оплати праці 37 2.1. Нормативно-законодавча база, що регулює розрахунки з оплати праці 37 2.2. Облік особового складу працівників 45 2.3. Первинний облік використання робочого часу та оплати праці 48 2.4. Фонд оплати праці та його облік 53 2.4 Облік заробітної плати 68 3. Контроль і аудит розрахунків з оплати праці.....................................................77 3.1. Мета і завдання аудиту розрахунків з оплати праці.......................................77 3.2 Методика аудиту розрахунків з оплати праці...................................................80 4. Аналіз розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності їх використання 88 4.1. Аналіз використання фонду робочого часу 88 4.2. Аналіз оплати праці 94 4.3. Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці і оплати праці 103 4.4 Пропозиції, щодо вдосконалення обліку аудиту і аналізу розрахунків з оплати праці 106 Висновки 114 Список використаних джерел 120 Додатки.....................................................................................................................128

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 7 1.1. Економічна сутність заробітної плати 7 1.2. Організація обліку заробітної плати на підприємстві 10 1.3. Організація розрахунків за заробітною платою за допомогою банківських платіжних карток 16 1.4. Міжнародний досвід обліку заробітної плати 21 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 26 2.1. Економічна характеристика підприємства ЗАТ “Медтехсервіс” 26 2.2. Облік нарахування заробітної плати 34 2.3. Особливості нарахування та обліку допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 38 2.4. Облік нарахування відпусток 52 2.5. Систематизація обліку заробітної плати за допомогою прикладних бухгалтерських програм 61 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 67 3.1. Загальні положення аналізу заробітної плати 67 3.2. Оцінка загального обсягу та складу фонду оплати праці 68 3.3. Оцінка ефективності використання коштів на оплату праці 72 РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 80 4.1. Джерела отримання аудиторських доказів при проведенні аудиту витрат на оплату праці 80 4.2. Методика процесу аудиторської перевірки по заробітній платі 82 4.3. Методика аудиту розрахунків з оплати праці 89 4.4. Заключні процедури проведення аудиту та складання аудиторського висновку 92 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 95 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 100

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 7 1.1. Економічна сутність заробітної плати 7 1.2. Організація обліку заробітної плати на підприємстві 10 1.3. Міжнародний досвід обліку заробітної плати 16 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 20 2.1. Економічна характеристика підприємства ЗАТ “Медтехсервіс” 20 2.2. Облік нарахування заробітної плати 28 2.3. Особливості нарахування та обліку допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 32 2.4. Облік нарахування відпусток 46 2.5. Систематизація обліку заробітної плати за допомогою прикладних бухгалтерських програм 55 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 61 3.1. Загальні положення аналізу заробітної плати 61 3.2. Оцінка загального обсягу та складу фонду оплати праці 62 3.3. Оцінка ефективності використання коштів на оплату праці 66 РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 74 4.1. Джерела отримання аудиторських доказів при проведенні аудиту витрат на оплату праці 74 4.2. Методика процесу аудиторської перевірки по заробітній платі 76 4.3. Методика аудиту розрахунків з оплати праці 83 4.4. Заключні процедури проведення аудиту та складання аудиторського висновку 86 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 89 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 94

Бухгалтерський облік оплати праці на підприємстві

Зміст Вступ 3 Розділ І. Теоретично-методологічні основи обліку, аналізу та аудиту 7 1.1 Економічна сутність заробітної плати як об’єкта обліку і аудиту в системі аудиту 7 1.2 Форми і системи оплати праці 12 1.3 Огляд нормативної та спеціальної літератури з питань обліку і аудиту оплати праці 23 Розділ ІІ. Бухгалтерський облік оплати праці на підприємстві 31 2.1. Документування відпрацьованого часу 31 2.2. Облік нарахування заробітної плати 39 2.3. Облік нарахувань на фонд оплати праці 43 2.5. Облік інших розрахунків з працівниками 65 2.6. Урахування інформації про заробітну плату у регістрах бухгалтерського обліку і звітності 69 Розділ ІІІ. Методика внутрішнього аудиту 71 3.1 Мета та завдання внутрішнього аудиту 71 3.2 Організація внутрішнього аудиту заробітної плати 75 3.3 Методика внутрішнього аудиту заробітної плати 78 Висновки та пропозиції 86 Список використаних джерел 91 Додатки

Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці

ВСТУП 3 Розділ 1. Економічна характеристика витрат на оплату праці, їх місце в сучасних умовах господарювання 8 1.1. Сутність заробітної плати 8 1.2. Форми та системи оплати праці 17 1.3. Значення та завдання обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці в умовах ринкової економіки 39 Розділ 2. Організація обліку розрахунків з оплати праці 46 2.1. Організація оплати праці на підприємствах України 46 2.2. Документальне оформлення обліку праці, нарахування заробітної плати та утримань 49 2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за заробітною платою 60 2.4. Автоматизація обліку розрахунків з оплати праці 66 Розділ 3. Аналіз фонду оплати праці, середньої заробітної плати на ТОВ "Автоклас" 73 3.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 73 3.2. Аналіз фонду оплати праці на підприємстві 79 Розділ 4. Аудит та контроль витрат на оплату праці та резерви їх зниження 82 4.1. Завдання та методика проведення аудиту розрахунків з оплати праці 84 4.2. Джерела, порядок та послідовність проведення контролю на ТОВ "Автоклас" 92 4.3. Контроль витрат на оплату праці та резерви їх зниження 97 ВИСНОВКИ 108 Список використаної ЛІТЕРАТУРИ 114 ДОДАТКИ 122

Організація обліку аналізу та аудиту операцій з використанням праці та її оплати

ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти організації обліку операцій з оплати праці 7 1.1 Економічний зміст праці та її оплати 7 1.2 Аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 18 1.3 Організаційно-економічна характеристика підприємства 20 РОЗДІЛ 2 Організація обліку використання та оплати праці 27 2.1 Організація обліку та документування господарських операцій з обліку оплати праці 27 2.2 Фінансовий облік витрат на оплату праці 33 2.3 Управлінський облік з оплати праці 52 2.4 Податковий облік операцій з використанням праці та її оплати 58 2.5. Відображення інформації про заробітну плату у звітності підприємства 69 РОЗДІЛ 3 Організація аналізу оплати праці 74 3.1 Завдання методи та інформаційна база аналізу використання оплати праці 74 3.2. Аналіз структури і динаміки заробітної плати на підприємстві 79 3.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 83 РОЗДІЛ 4 Організація аудиту використання праці та її оплати 91 4.1 Основні концепції зовнішнього аудиту використання праці та її оплати 91 4.2 Організація і методика зовнішнього аудиту оплати праці 93 4.3 Внутрішній аудит операцій з використання праці та її оплати 100 ВИСНОВКИ 107 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110 ДОДАТКИ 117

Аудит розрахунків з оплати праці

Сутність та завдання аудиту розрахунків з оплати праці 3 Організація і методика аудиту з розрахунків оплати праці 4 Список використаних джерел: 15