институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Управління готельним бізнесом і туристичною індустрією

Каталог пособий и учебных материалов | Туризм | Контрольная | Страниц: 25 | Год: 2009 | Размер: 41 кб. | Стоимость: 80 грн. | Смотреть | Купить

Управління готельним бізнесом і туристичною індустрією

1. Функції та принципи управління готельним бізнесом і туризмом 3
2. Порядок створення готельних закладів і туристичних фірм. 12
3. На прикладі конкретної фірми проаналізуйте взаємовідносини її з клієнтами 20
Література 24
Cмотрите также:
Управління готельним бізнесом і туристичною діяльністю

1. Підприємства, що надають послуги з розміщення туристів 4 2. Фірми-посередники в туристичному бізнесі 7 3. Скласти схему управління туристичною галуззю України 14 Список використаних джерел: 16

Управління готельним бізнесом і тур діяльністю

ВСТУП 3 1. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ І ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 4 2. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 10 3. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ПЕРСПЕКТИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ АБО ГОТЕЛЮ ТА МЕТОДИ І СТИЛЬ РОБОТИ КЕРІВНИЦТВА 13 ВИСНОВОК 19 ЛІТЕРАТУРА 21

Управління готельним бізнесом і туристичною діяльністю

1. Організація проведення ділових нарад і переговорів. 3 2. Управління процесами праці в туризмі та готельному господарстві. 11 3. На прикладі конкретного готелю або турфірми проведіть аналіз результатів їх діяльності. 21 Список використаних джерел 24

Управління туристичною інфраструктурою АР Крим (бакалавр)

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ 6 1.1. Суть і складові туристичної інфраструктури регіону 6 1.2. Органи управління туристичною інфраструктурою регіону 15 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРИМУ 23 2.1. Загальна характеристика управління туристичною інфраструктурою Криму 23 2.2. Процес управління туристичною інфраструктурою Криму 33 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ АРК 42 3.1. Недоліки управління туристичною інфраструктурою 42 3.2. Напрями вдосконалення процесами управління туристичною інфраструктурою 49 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 62

Стратегічне управління та шляхи удосконалення стратегій на прикладі туристичної фірми

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні та нормативно-правові основи формування системи управління туристичним бізнесом в Україні 5 1.1. Сутність, головні відмінності туризму від інших видів послуг та особливості його розвитку в Україні 5 1.2. Державне регулювання сфери туристичних послуг 12 1.3. Вихідні моменти системи управління організаціями індустрії туризму 17 РОЗДІЛ 2. Аналіз стану управління туристичною фірмою на прикладі ЗАТ ТФ “...” 25 2.1. Загальна характеристика особливостей розвитку ринку туристичних послуг в Україні 25 2.2. Аналіз результативності функціонування ЗАТ ТФ “...” 35 2.3. Аналіз особливостей стратегічного положення фірми та його ринкового оточення 57 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення системи стратегічного управління туристичною фірмою 62 3.1. Сучасні методи стратегічного управління туристичним бізнесом та визначення стратегічних альтернатив 62 3.2. Пропозиції щодо реалізації стратегії ЗАТ ТФ “...” 78 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 96

Організація і управління бізнесом на прикладі створення медичного закладу

Вступ 3 1. Сутність організації і управління бізнесом 6 1.1. Специфіка управління бізнесом на сучасному етапі 6 1.2. Концептуальні підходи до управління організацією 12 1.3. Складові системи управління бізнесом 22 2. Аналіз організації і управління бізнесом (на прикладі створення офтальмологічного центра «Погляд») 41 2.1. Діагностика зовнішнього середовища організації 41 2.2. Аналіз макро- і мікросередовища організації, SWOT – аналіз 49 2.3. Розробка цілей і структури організації Офтальмологічний центр «Погляд» 58 3. Ефективність уведеної системи стратегічного управління 68 3.1. Стратегічний набір підприємства і технологія розробки функціональної стратегії 68 3.2. Контроль і труднощі реалізації стратегії 75 3.3. Шляхи подолання труднощів, удосконалення організації і управління бізнесом 87 Висновки 96 Список використаної літератури 100

управління готельним бізнесом та тур діяльністю

1. Міжнародні контракти в туристичному та готельному бізнесі: особливості укладення та реалізації 3 2. Турагенти й туроператори на вітчизняному ринку 6 3. Проаналізувати адміністративні витрати в сучасному готелі. 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

Організація управління готельним комплексом (турфірмою)

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ 5 1.1. Характеристика основних елементів побудови організаційної структури управління готельним комплексом 5 1.2. Прогресивні чинники підвищення ефективності управління готельним підприємством 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ГОТЕЛЬ «Назва» 12 2.1. Коротка характеристика об’єкта дослідження 12 2.2. Характеристика системи управління готелем «Назва». Статут готелю 13 2.3. Функції окремих підрозділів готелю в системі управління готелем 15 2.4. Оцінка системи управління ВАТ «Готель «Назва» та її елементів. Штатний склад і підпорядкованість персоналу 19 РОЗДІЛ 3. РЕЗЕРВИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЕМ «Назва» 23 3.1. Комплекс заходів щодо вдосконалення системи управління готелем 23 3.2. Впровадження автоматизованої системи управління готелем 27 3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів 28 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34 ДОДАТКИ 36 Організаційна структура управління Організаційна структура управління після вдосконалення

Управління бізнесом

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти управління бізнесом в сучасних умовах 5 1.1. Методологічні аспекти управління бізнесом в сучасних умовах 5 1.2. Бізнес-планування як основа ефективного управління бізнесом вітчизняних підприємств 15 1.3. Методичні підходи та інструментарій бізнес-планування 21 Висновки до розділу 1 40 2. Дослідження особливостей управління бізнесом в галузі автосервісу 43 2.1. Характеристика техніко-економічного стану базового підприємства 43 2.2. Структура ТОВ "..." та організація управління бізнесом в ньому 49 2.3. Аналіз фінансово-господарського стану та ефективності управління бізнесом в ТОВ „...” 56 Висновки до розділу 2 65 3. Обґрунтування напрямків вдосконалення управління бізнесом ТОВ "Автотехнікс" 67 3.1. Розробка перспективних напрямків ведення бізнесу 67 3.2. Розробка шляхів вдосконалення системи управління бізнесом 72 3.2. Аналіз ефективності запропонованих заходів 79 Загальні висновки та пропозиції 84 Список використаної літератури 89 Додатки 95 Додаток А. Основні показники діяльності підприємства в 2004-2006 рр. 96 Додаток Б. Методика розрахунку показників фінансового стану 98 Додаток В. Проект створення відділу дистрибуції моторних мастил 102

Управління бізнесом

1. Поняття та функції управління 3 2. Система функціонування управління бізнесом 6 3. Державне регулювання підприємницької діяльності 11 Список літератури 16