институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Законодавче визначення видів та форм страхування в Україні

Каталог пособий и учебных материалов | Страхование | Контрольная | Страниц: 20 | Год: 2003 | Размер: 32 кб. | Стоимость: 35 грн. | Смотреть | Купить

Законодавче визначення видів та форм страхування в Україні

ВСТУП 3
Страхування – економічна категорія 3
Юридична специфіка страхування 3
ФОРМИ ТА ВИДИ СТРАХУВАННЯ 4
Обов”язкове страхування 5
Майнове страхування 7
Особисте страхування пасажирів та водіїв 8
Страхування певних категорій осіб 9
Добровільне страхування 9
Страхування майна 10
Морське страхування 11
Страхування домашнього майна 11
Страхування транспортних засобів 12
Страхування будівель, що належать громадянам 13
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ 14
ВИСНОВКИ 19
ЛІТЕРАТУРА 20

Cмотрите также:
Законодавче визначення видів та форм страхування в Україні

1. ВСТУП 3 2. ФОРМИ ТА ВИДИ СТРАХУВАННЯ 5 2.1. Обов”язкове страхування 5 2.2. Добровільне страхування 10 4. ВИСНОВКИ 16 5. ЛІТЕРАТУРА 19

Особисте страхування і його місце в системі страхового захисту громадян

Вступ 3 1. Економічна необхідність і розвиток особистого страхування 4 2. Характеристика форм та видів особистого страхування 5 3. Сучасний стан та напрями удосконалення особистого страхування в Україні 7 Висновок 18 Список використаної літератури 20

Особисте страхування і його місце в системі страхового захисту громадян

Вступ 3 1. Економічна необхідність. Розвиток особистого страхування. 5 2. Характеристика форм та видів особистого страхування. 8 3. Сучасний стан та напрями удосконалення особистого страхування в Україні 24 Висновок 29 Список використаної літератури 31

Законодавче забезпечення страхової діяльності в Україні

Вступ 3 1. Система законодавства щодо регулювання страхової діяльності 4 2. Порядок реєстрації страховиків 5 3. Реалізація державної політики у сфері страхування 5 4. Законодавче регулювання державного нагляду за страховою діяльністю в Україні 7 5. Законодавче регулювання ліцензування страхової діяльності 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14

Медичне страхування в Україні, сучасний стан та перспективи розвитку

Вступ 4 1. Обов’язкове медичне страхування 5 2. Добровільне медичне страхування 10 3. Стан медичного страхування в Україні 17 Висновки 20 Список використаної літератури 21 Метою даної роботи є формування навичок та вмінь розкриття змісту питання. Завданням роботи є розкриття змісту та форм медичного страхування. Актуальність роботи зумовлена незадовільним станом медичного страхування в Україні. Об'єктом медичного страхування є життя і здоров'я громадян. Мета його проведення полягає в забезпеченні громадянам у разі виникнення страхового випадку можливості одержання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів і фінансування профілактичних заходів. В роботі проведено аналіз можливих форм медичного страхування, стан медичного страхування в Україні та сформульовано висновки. При написанні роботи було використано матеріали таких авторів, як: Бідний В.Г., Залєтов О.М., Турбина К.Е. та інших.

Страхування від нещасних випадків в Україні, його розвиток

Вступ 3 1 Сутність і значення страхування від нещасних випадків 5 1.1 Історія виникнення страхування як страхування від нещасних випадків 5 1.2 Класифікація видів страхування від нещасних випадків 10 1.3 Місце та роль страхування від нещасних випадків у суспільстві 15 2 Сучасний стан та розвиток страхування від нещасних випадків в Україні 20 2.1 Аналіз правової бази на основі сучасного законодавства 20 2.2 Оцінка надходжень за договорами страхування від нещасних випадків 25 2.3 Оцінка страхових виплат за нещасними випадками 29 Висновки і пропозиції 38 Список використаних джерел 39

Майнове страхування в умовах ринку (на прикладі провідних страхових компаній України)

Глава 2. Характеристика і аналіз діючих в Україні основних видів майнового страхування на прикладі найбільш поширених видів майнового страхування, що пропонують провідні страхові компанії 3 2.1 Загальний стан майнового страхування 3 2.2. Аналіз найбільш поширених видів майнового страхування в Україні 14 2.2.1. Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 14 2.2.2.Страхування майна юридичних осіб 22 2.2.3 Страхування майна фізичних осіб 29 2.2.4. Страхування фінансових ризиків 32 Глава З. Удосконалення системи майнового страхування в Україні 46 3.1. Досвід зарубіжних країн в розвитку системи майнового страхування 46 3.2 Недоліки діючої системи майнового страхування в Україні та шляхи її вдосконалення. 61 Висновки 73 Література 78 Додаток 1. Баланс УСК « » станом на 01.01.07 р. 83 Додаток 2. Звіт про фінансові результати за 2006 р. 85 Додаток 3. Звіт про рух грошових коштів за 2006 р. 87 Додаток 4. Фінансова звітність ЗАТ «СК « » за 2007 р. 90 Додаток 5. Фінансова звітність ЗАТ «УСК « » за 2007 р. 96 Додаток 6. Фінансова звітність ВАТ «УСК « » за 2007 р. 101 Додаток 7. Зведена таблиця фінансових показників ВАТ “ “ ” 105 Додаток 8. Зведена таблиця фінансових показників страхових компаній за 2007 р. 106

Страхування життя

Вступ 3 1. Страхування життя та його місце в галузі особистого страхування 4 2. Характеристика основних видів страхування життя 5 3. Зарубіжний досвід страхування життя та перспективи його впровадження в Україні 9 Висновки 16 Список використаної літератури 17

Страхування як економічна категорія.Страхування від нещасних випадків

Завдання 1. Страхування як економічна категорія. Ознаки, які характеризують специфічність категорії страхування. Функції страхування 3 Завдання 2. 7 Необхідність і значення страхування від нещасних випадків. Обов’язкове страхування від нещасних випадків в Україні. Особливості та характеристика окремих видів страхування 7 Завдання 3. 14 Література 15

Страхування від нещасних випадків

Вступ 3 1. Необхідність і значення страхування від нещасних випадків 4 2. Обов’язкове страхування від нещасних випадків в Україні. Особливості та характеристика окремих видів страхування. 6 3. Добровільне індивідуальне і колективне страхування від нещасних випадків 10 Висновок 18 Список використаної літератури 19