институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Аналіз системи охорони праці на підприємстві

Каталог пособий и учебных материалов | Охрана труда | Контрольная | Страниц: 10 | Год: 2008 | Размер: 129 кб. | Стоимость: 50 грн. | Смотреть | Купить

Аналіз системи охорони праці на підприємстві

Вступ 3
1. Основні засади організації охорони праці на підприємстві 4
2. Організація управління охороною праці 6
3. Стан охорони праці на підприємстві та дотримання правил пожежної безпеки 13
Висновки 19
Список використаної літератури 22

Cмотрите также:
Аналіз системи охорони праці на підприємстві

1. Нормативно-правова база охорони праці 3 2. Організаційна структура управління охороною праці 5 3. Аналіз і оцінювання стану охорони праці 12 4. Планування і стимулювання заходів з охорони праці 13 Список використаної літератури 14

Охорона праці на підприємстві

Вступ 3 1. Система управління охороною праці на підприємстві (тов. «Спец торг») 4 1.1 Правове забезпечення системи охорони праці 4 1.2 Організація служби охорони праці на підприємстві 6 2. Охорона праці у відділі 9 2.1 Характеристика робочого місця відділу 9 2.2 Шкідливі умови праці 10 3. Розробка рекомендацій по покращенню умов праці відділу 14 Висновки 16 Список використаної літератури 17

Аналіз та розробка заходів з охорони праці для конкретного робочого місця на підприємстві

ВСТУП 3 1. Вибір робочого місця спеціаліста 5 2. Аналіз розумів праці на обраному робочому місці 5 3. Розробка конкретних заходів з охорони праці що покращують умови праці на даному робочому місці 7 4. Заходи з пожежної безпеки в приміщені 8 5. Відображення питань з охорони праці в колективному договорі підприємства 11 6. Планування робіт з охорони праці на даному підприємстві 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

Основи охорони праці

1. Заходи щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК 3 2. Складові системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві або закладі сфери туризму 7 Перелік літератури 14

Управління товарним асортиментом на ТОВ фірма "Криггер"

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Суть та значення управління товарним асортиментом в ТОВ фірмі “Криггер” 1.1. Товарна політика, її структура та місце в діяльності підприємства 1.2. Управління товарним асортиментом 1.3. Сучасний стан ринку металопластикових конструкцій Розділ 2. Сучасний рівень управління товарним асортиментом на підприємстві 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ фірма “Криггер”. 2.3. Аналіз якості продукції підприємства 2.4. Аналіз та оцінка системи управління товарним асортиментом підприємства Розділ 3. Удосконалення управління товарним асортиментом підприємства 3.1. Сучасний стан ринку столярних та металопластикових виробів 3.2 Оптимізація товарного асортименту 3.3. Економічний ефект від впровадження запропонованих заходів Висновки Розділ 4. Охорона праці на ТОВ фірма “Криггер” 4.1. Організація охорони праці на підприємстві 4.2 Аналіз стану охорони праці на підприємстві 4.3 Аналіз умов праці на підприємстві 4.4 Заходи охорони праці на підприємстві Перелік використаної літератури

Охорона праці

Зміст Служба охорони праці 2 Режим праці і відпочинку працівників 4 Медичні огляди 6 Організація навчання з охорони праці 8 Адміністративно-громадський контроль з охорони праці 10 Адміністративно-громадський контроль з охорони праці 10 Засоби індивідуального захисту 12 Атестація робочих місць за умовами праці 14 Безпека праці при виконанні технологічних процесів у тваринництві 16 Аналіз виробничого травматизму і професійних захворювань на підприємстві 18 Фінансування заходів на охорону праці 22 Фінансування заходів на охорону праці 22 Пожежна безпека 24 Список використаної літератури 26

Системи оплати праці та аналіз ефективності їх застосування на підприємстві

Вступ...………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Теоретичні аспекти організації оплати праці на підприємстві 5 1.1. Сутність, функції та принципи заробітної плати. 5 1.2. Форми та системи оплати праці 9 Розділ 2. Аналіз ефективності організації оплати праці на ТОВ «Назва» 14 2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Назва» 14 2.2. Аналіз ефективності використання фонду оплати праці 24 2.3. Оцінка факторів впливу на використання фонду оплати праці на підприємстві 27 2.4. Аналіз системи оплати праці на ТОВ «Назва» 34 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності організації оплати праці на підприємстві 39 3.1. Методи удосконалення системи оплати праці на ТОВ «Назва» 39 3.2. Формування системи мотивації праці на підприємстві 43 Висновки 49 Література 51 Додатки ………………………………………………………………………54

Правове регулювання охорони праці

Вступ 2 І. Основні постулати охорони праці 4 1.1 Охорона праці та її соціально-економічне значення 4 1.2 Охорона праці як складова частина трудового права 7 ІІ. Правове регулювання охорони праці 11 2.1 Поняття і принципи охорони праці в законодавстві 11 2.2 Обов’язки работодавця і працівника 16 2.3 Служба охорони праці 18 2.4 Нормативно-правові акти з охорони праці 21 2.5 Державне регулювання охорони праці 22 2.6 Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 25 Висновок 27 Список використаної літератури 28

Управління охороною праці на підприємстві

Вступ 3 1. Поняття та гарантії охорони праці 4 2. Організація охорони праці працівників на підприємстві 7 Висновки 15 Література 16

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ВСТУП 3 1. ПИЛ І ШКІДЛИВІ ГАЗИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 4 2. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЇЇ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ 13 3. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ 19 ВИСНОВОК 20 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21