институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Тема: Контрольна робота з ділової української мови

Каталог пособий и учебных материалов | Деловой язык | Контрольная | Страниц: 23 | Год: 2008 | Размер: 29 кб. | Стоимость: 60 грн. | Смотреть | Купить

Контрольна робота з ділової української мови

1. Стилі сучасної української літературної мови, їх характеристика 3
2. Напишіть довідку або пояснювальну записку. Назвіть їх реквізити 5
3. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові
Євген
Олександр
... 6
4. Дайте тлумачення термінів 8
Рентабельний
Реферат
Сертифікат
Субсидія
5. Наведіть приклади 10 зразків ділових паперів 8
1. Статут (додаток 1)
2. Наказ про прийняття на роботу (додаток 2)
3. Пояснювальна записка (додаток 3)
...
Список використаної літератури 13
Додаток 1 14
Cмотрите также:
Контрольна з української ділової мови

1. Роль мови в суспільному житті 2 2. Походження терміна "український" 3 3. Місце української мови серед інших слов'янських мов 4 4. Видатні діячі культури та українські письменники про мову 5 5. Українська мова на сучасному етапі 5 6. Закон про мову 6 7. Державний статус української мови 7 Список використаної літератури 9

Контрольна робота з ділової української мови

Зміст 1. Скласти таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. 3 Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови. 3 2. Класифікація документів 12 3. Скласти текст фахової документації (полілог, монолог, діалог) на тему "Екскурсія до...", вживаючи термінологію ділових паперів. 14 4. Пояснити лексичне значення таких слів: 17 5. Скласти такі документи: 18 Автобіографія ЗАЯВА РЕЗЮМЕ Телеграма ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ОГОЛОШЕННЯ ПРОТОКОЛ РОЗПИСКА ДОРУЧЕННЯ КОНТРАКТ

Контрольна з ділової української мови. Варіант 9

1. Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації текстів ділової мови 3 2. Документи господарсько-договірної діяльності. Договір підряду. Структура тексту 4 3. Прочитайте документ. Відредагуйте текст та допишіть відсутні дані 13 4. Користуючись тлумачним словником поясніть банківську термінологію 14 Література 15

Контрольна робота з української ділової мови

Зміст 1. Документи щодо особового складу 3 2. Зміни приголосних при словотворенні та словозміні 13 Список використаної літератури 14

Контрольна робота з української ділової мови

Зміст 1. Особливості використання синонімів та паронімів у професійному мовленні. 3 2. Правила оформлення доповідної записки. 8 Використана література: 10

Контрольна робота з методики викладання української мови

1. Українська мова в системі шкільних предметів. Мета і завдання її вивчення. 2 2. Методика вивчення будови слова і словотвору (поняття, значення, завдання, система вправ та методика їх проведення). 4 3. Шкільні підручники з української мови (для різних типів шкіл). 7 4. Основи мовленнєвої діяльності (теорія та практика). 9 5. Міжпредметні зв’язки на уроках української мови. 12 6. Концепція мовної освіти у старших класах в 12 –річній школі. 13 7. Види лінгвістичного розбору на уроках української мови та методика їх проведення. 15 Використана література 17

Походження та формування української мови

П л а н Вступ 1. Початок формування української мови 2. Давність мови 3. Зв’язок української та російської мови 4. Сучасні гіпотези про походження української мови Висновки Список використаної літератури

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ. УКРАЇНСЬКА МОВА У ХХ СТОЛІТТІ

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВОТВОРЧА ФУНКЦІЯ МОВИ 4 1.1. Мова як система. Суспільний характер мови 4 1.2. Функції мови у сучасному суспільстві. 5 1.3.Державотворча функція мови 6 РОЗДІЛ ІІ. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ 8 2.1. Проблема державних мов в історичному екскурсі 8 2.2. Розвиток української мови як державної: проблеми і перспективи 9 ВИСНОВОК 14 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15

Контрольна робота з ділової української мови

1. Розкрийте поняття літературної мови та мовної норми. Наведіть приклади літературних норм. 2. Напишіть автобіографію. Назвіть основні реквізити автобіографії. 3. Запишіть подані словосполучення українською мовою, дотримуючись правил вживання подвоєння букв. 4. Оформіть документ. Назвіть реквізити цього документа. 5. Від поданих власних назв утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ- і, де можливо, іменники за допомогою суфікса -ств-. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

РОБОТА ІЗ СЛОВНИКАМИ НА УРОЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПЛАН Вступ 1. РОБОТА ІЗ СЛОВНИКАМИ НА УРОЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 2. СЛОВНИК У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ Висновки Список використаної літератури