институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Тема: Шляхи самопізнання в етиці Сократа

Каталог пособий и учебных материалов | Этика, эстетика | Контрольная | Страниц: 16 | Год: 2008 | Размер: 22 кб. | Стоимость: 40 грн. | Смотреть | Купить

Шляхи самопізнання в етиці Сократа

Вступ 3
1. Проблема самопізнання в концепціях Сократа. 4
2. Застосування Сократом методу самопізнання моральності вчинків. 8
Висновки 15
Література 16

Cмотрите также:
Основні методи, прийоми, засоби самопізнання

ВСТУП 3 САМОПІЗНАННЯ – СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ 4 МЕТОДИ САМОПІЗНАННЯ 7 ПРИЙОМИ ТА ЗАСОБИ САМОПІЗНАННЯ 12 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОПІЗНАННЯ 13 ВИСНОВОК 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15

Життя Сократа

Вступ 2 1. Життя Сократа 3 2. Філософські та суспільно-політичні погляди Сократа 9 3. Діалектика Сократа 12 4. Сократівські школи 19 Висновок 22 Список використаної літератури 23

Шляхи самопізнання в етиці Сократа

Вступ 3 1. Проблема самопізнання в концепціях Сократа. 4 2. Застосування Сократом методу самопізнання моральності вчинків. 8 Висновки 15 Література 16 Вступ Питання моралі завжди турбувало людство. Ознаки прагнення до духовного вдосконалення, спроби знайти відповідь на проблему добра і зла ми бачимо вже в філософських концепціях Стародавньої Індії і Китаю, які мають декілька тисячолітній досвід осмислення моральних цінностей людини. Антична філософія також не обійшла своєю увагою етичні виміри. Давні греки відшукували питання доцільності, істинності, моральності в діяльності людини, хотіли пізнати, чому людина повинна поводитися таким чи іншим чином. „Пізнай самого себе” – це девіз був викарбуваний на фронтоні Дельфійського храму і спонукав нові і нові покоління філософів до досягнення розкриття сутності людського буття. Однак, як показав подальший хід подій, цей девіз кожен з філософів розумів по-своєму. Що саме повинен пізнати мислитель? На це питання філософи відповідали з різних точок зору. Хоч і немає прямого посилання та те, що цей вислів належить Сократу, однак багато дослідників вважають, що він належать саме йому. В будь-якому випадку, вважають вони, найсправедливіше було б так, щоб ці слова дійсно належали Сократу за його заслуги в справі відшукання основ моральної поведінки людини. Дана робота присвячена дослідженню внеску Сократа в пізнання, а точніше – самопізнання людини, усвідомлення сенсу та суті своїх вчинків, в осягнення ним етичних аспектів важливості знань, які накопичуються людським суспільством. Висновки Сократ – великий античний мудрець – стоїть у витоків раціоналістичних і просвітительських традицій європейської думки. Йому належить видатне місце в історії моральної філософії й етики, логіки, діалектики, політичних і правових навчань. Вплив, здійснений ним на прогрес людського пізнання, відчувається до наших днів. Він назавжди ввійшов у духовну культуру людства. Філософ був прибічником етичного реалізму, відповідно до якого будь-яке знання є добро, а зло, порок походять від незнання. Сократ змушує замислитися над тим, що дійсно є людського в людині, в чому полягає моральність її вчинків. Самопізнання Сократ розуміє не в набутті знань про себе, свій внутрішній світ або роботу біологічних систем та органів, а в пізнанні того, як застосувати знання для осягнення моральності своєї поведінки. Пізнати самого себе, за Сократом, це значить зрозуміти, як бути високоморальною людиною. Шляхами самопізнання Сократа є постійне прагнення людини до осмислення своїх вчинків, намагання покращити свої чесноти, привести їх у відповідність з моральними вимогами суспільства, самовдосконалення, прагнення вести такий образ життя, який би ішов на користь людям. Людина сама повинна розуміти, що таке морально, а що – ні, до встановлення чого вона приходить завдяки діалектизму в своїх розмірковуваннях.

Сократ: життя, вчення, доля

Вступ 2 1. Життя та вчення Сократа 3 2. Філософські та суспільно-політичні погляди Сократа 7 3. Феномен Сократа 9 Висновки 15 Список використаної літератури 18

Основні методи, прийоми, засоби самопізнання

Вступ 2 1. Основні характеристики процесу самопізнання 3 2. Методи, прийоми та засоби самопізнання 9 Висновки 13 Список літератури 15

Сократ: коротка біографія, творча діяльність, внесок в риторику

ВСТУП 3 1. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ СОКРАТА 4 2. ВНЕСОК СОКРАТА В РИТОРИКУ 8 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13

Психологічні елементи у вченнях Сократа і Платона

Зміст Вступ 3 1. Вчення Сократа - поворотний пункт у розвитку античної психологічної думки 4 2. Вчення Платона - джерела об'єктивно-ідеалістичного підходу в психології 7 Висновок 12 Список літератури 14

Розвиток психологічної думки в контексті філософії Стародавнього світу (Сократ, Платон, Арістотель)

Вступ / 1. Філософські погляди Сократа: 1.1. Сократівський поворот філософствування від природи до людини, 1.2. Поняття моралі, як головний предмет дослідження Сократа, 1.3. Специфіка сократичного методу ведення діалогу, 1.4. Істина, мудрість і моральність у філософії Сократа / 2. Філософські погляди Платона: 2.1. Вчення Платона про ідеї, 2.2. Душа у філософії Платона / 3. Філософські погляди Арістотеля: 3.1. Життя і творчість Арістотеля, 3.2. Логіка і Методологія, 3.3. Перша філософія. Вчення про причини і початки буття і знання, 3.4. Фізика: світ, життя і людина / Висновки / Список використаної літератури

Антропологічна спрямованість філософських поглядів Сократа

Антропологічна спрямованість філософських поглядів Сократа Список використаної літератури

Экономическая мысль Древней Греции. Идеи Сократа

1. Экономическая мысль Древней Греции 2. Идеи Сократа Использованная литература