институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Облік грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства

Каталог пособий и учебных материалов | Бухгалтерский учет | Курсовая | Страниц: 75 | Год: 2006 | Размер: 255 кб. | Стоимость: 200 грн. | Смотреть | Купить

Облік грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства

Вступ 3
1. Сутність та класифікація грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства 5
2. Економічно-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 10
3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства 22
4. Облік грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві 27
5. Документальне оформлення грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій. Складання звітності про рух грошових коштів 50
6. Облік грошових коштів і короткострокових інвестицій в умовах застосування інформаційних технологій 54
Висновки і пропозиції 58
Список використаних джерел 62
Додатки 65
Cмотрите также:
Облік грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства

Вступ 3 1. Сутність та класифікація грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства 5 2. Економічно-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 10 3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства 22 4. Облік грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві 27 5. Документальне оформлення грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій. Складання звітності про рух грошових коштів 50 6. Облік грошових коштів і короткострокових інвестицій в умовах застосування інформаційних технологій 54 Висновки і пропозиції 58 Список використаних джерел 62 Додатки 65

Облік короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві (на прикладі харчової промисловості)

Вступ 3 Розділ І. Науково-теоретичні та методичні основи обліку короткострокових фінансових інвестицій 6 1.1. Поняття і класифікація фінансових інвестицій 6 1.2. Оцінка інвестицій на підприємстві 13 Розділ ІІ. Характеристика підприємства, аналіз його виробничо-господарської діяльності та фінансового стану.за 2008-2009 роки, організація обліку на ДП ВАТ "Назва" БКК та виклад його облікової політики 18 2.1. Історична довідка ДП ВАТ " Назва " БКК 18 2.2. Аналіз виробничо-господарської та фінансового стану за 2008-2009 р.р. 22 Розділ ІІІ. Фінансовий короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві ДП ВАТ Назва " БКК 25 3.1. Документування господарських операцій з обліку короткострокових фінансових інвестицій 25 3.2. Синтетичний і аналітичний облік короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві ДП ВАТ Назва» БКК 26 3.3. Взаємозв'язок обліку короткострокових фінансових інвестицій з фінансовою звітністю 28 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Додатки 36

Економічна практика

ЗМІСТ ВСТУП 3 1.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ « » 5 1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 5 1.2.Аналіз фінансового стану підприємства 17 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ВАТ « » 23 2.1. Облік грошових коштів 25 2.2. Облік короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій 29 2.3. Облік дебіторської заборгованості 32 2.4. Облік основних засобів, необоротних матеріальних та нематеріальних активів 33 2.5. Облік запасів 36 2.6. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції 42 2.7. Облік зобов’язань 48 2.8. Облік розрахунків 50 2.9. Облік доходів, витрат і фінансових результатів 54 2.10.Облік статутного капіталу 58 2.11. Бухгалтерська звітність підприємства 63 ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 66 ДОДАТКИ 68

Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Основи побудови обліку грошових коштів в системі управління активами підприємства 6 1.1. Поняття та економічна сутність грошових коштів як об’єктів обліку та аналізу 6 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку та аналізу грошових коштів підприємства 14 РОЗДІЛ 2. Облік грошових коштів підприємства 22 2.1. Документування обліку грошових коштів підприємства 22 2.2. Облік грошових коштів на синтетичних та аналітичних рахунках 30 2.2.1. Облік грошових коштів в касі 30 2.2.2. Облік грошових коштів на рахунках банку 40 2.2.3. Облік інших грошових коштів 46 2.3. Характеристика Звіту про рух грошових коштів 51 2.4. Особливості обліку грошових коштів підприємства в умовах використання комп'ютерної техніки 57 РОЗДІЛ 3. Методика аналізу грошових коштів підприємства 63 3.1. Система показників, інформаційна база та основні методи аналізу грошових коштів підприємства 63 3.2. Аналіз руху грошових коштів підприємства за видами діяльності 68 3.3. Аналіз оборотності грошових коштів підприємства 81 ВИСНОВКИ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 90 ДОДАТКИ 96

Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами підприємства + ДОПОВІДЬ + РЕЦЕНЗІЯ + РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

Вступ 3 Розділ 1.Загальна побудова обліку грошових коштів 5 1.1.Сутність грошових коштів як економічної категорії та об’єкту обліку 5 1.2.Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку грошових коштів 16 Розділ 2. Бухгалтерський облік грошових коштів 24 2.1. Первинний облік грошових коштів 24 2.2. Облік готівкових коштів 30 2.3. Облік безготівкових коштів 33 2.4. Облік грошових документів 42 2.5. Інвентаризація грошових коштів та відображення її результатів в обліку 48 Розділ 3. Аналіз грошових коштів 51 3.1. Мета завдання та методи аналізу грошових коштів 51 3.2. Аналіз структури і динаміки грошових коштів підприємства 63 3.3. Аналіз грошових потоків на основі Звіту про рух грошових коштів 68 Висновки 71 Список використаних джерел 73 Додатки 78

Облік, контроль та аналіз короткострокових та позикових коштів (на прикладі підприємства ТОВ)

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні та методичні основи обліку короткострокових та позикових коштів 6 1.1. Економічна сутність короткострокових та позикових коштів, інформаційне забезпечення та нормативно-правове регулювання його обліку і аналізу 6 1.2. Огляд літературних джерел обліку і аналізу короткострокових та позикових коштів 16 1.3. Основні техніко – економічні показники діяльності ТОВ „ххх” 21 Розділ 2. Бухгалтерський облік короткострокових та позикових коштів 26 2.1. Організація обліку короткострокових та позикових коштів 26 2.2. Документування господарських операцій з обліку короткострокових та позикових коштів 30 2.3. Синтетичний та аналітичний облік короткострокових та позикових коштів 34 2.4 Організації та методологія обліку короткострокових та позикових коштів в умовах застосування АРМ 41 Розділ 3. Організація контролю та аналізу короткострокових та позикових коштів 48 3.1. Завдання, об`єкти, функції та система поточного контролю короткострокових та позикових коштів 48 3.2. Контроль за наявністю та рухом короткострокових та позикових коштів 52 3.3. Система показників та методики, які використовують при аналізі короткострокових та позикових коштів 56 3.4. Аналіз короткострокових та позикових коштів 59 Висновки 67 Список використаних джерел 70 Додатки 74-89 Додатки 12 стор. Доповідь 4 стор. Роздатковий матеріал 10 стор.

Облік інвестицій в системі управління підприємства

ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. Загальна побудова обліку інвестицій 4 1.1. Сутність інвестицій 4 1.2. Класифікація і види інвестицій 10 1.3. Класифікація і види оцінок інвестицій 13 РОЗДІЛ 2. Бухгалтерський облік інвестицій 17 2.1. Документальне оформлення операцій з інвестиціями 17 2.2. Синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій 21 2.2.1. Облік поточних фінансових інвестицій 21 2.2.2. Облік довгострокових фінансових інвестицій 25 2.3. Синтетичний та аналітичний облік капітальних інвестицій 33 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41 ДОДАТКИ 43

Організація обліку грошових коштів на підприємстві

Зміст Вступ 3 Розділ 1. . Теоретичні основи обліку грошових коштів 5 1.1 Поняття грошових коштів та їх еквівалентів 5 1.2 Законодавчо - нормативна база, що регулює облік грошових коштів 11 Розділ 2. Організація обліку грошових коштів на підприємстві 15 2.1 Облік грошових коштів в касі підприємства 15 2.2 Облік грошових коштів на поточних рахунках підприємства 28 2.3 Облік інших грошових коштів 35 Висновки 37 Список використаних джерел..................................................................................42

Звіт з практики

ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Тема 1. Облік основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів Тема 2. Облік виробничих запасів Тема 3. Облік праці і заробітної плати Тема 4. Облік грошових коштів та розрахункових операцій Тема 5. Облік витрат діяльності Тема 6. Облік готової продукції та її реалізації Тема 7. Облік доходів та фінансових результатів Тема 8. Облік власного капіталу Тема 9. Облік капітальних та фінансових інвестицій Розділ 2. СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ І ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТ ЇЇ ПОКАЗНИКІВ Розділ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Звіт з практики

ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Тема 1. Облік основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів Тема 2. Облік виробничих запасів Тема 3. Облік праці і заробітної плати Тема 4. Облік грошових коштів та розрахункових операцій Тема 5. Облік витрат діяльності Тема 6. Облік готової продукції та її реалізації Тема 7. Облік доходів та фінансових результатів Тема 8. Облік власного капіталу Тема 9. Облік капітальних та фінансових інвестицій Розділ 2. СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ І ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТ ЇЇ ПОКАЗНИКІВ Розділ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА