институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Поетапний аналіз витрат лікувального-профілактичного (аптечного) закладу

Каталог пособий и учебных материалов | Менеджмент фармацевтичний, медичний | Контрольная | Страниц: 23 | Год: 2007 | Размер: 35 кб. | Стоимость: 80 грн. | Смотреть | Купить

Поетапний аналіз витрат лікувального-профілактичного (аптечного) закладу

1. Визначення об'єктів витрат 3
2. Збирання фінансової інформації щодо об'єкта дослідження 5
3. Визначення відділення з накладними витратами 8
4. Збирання статистичної інформації для розподілу накладних витрат 10
5. Визначення методів розподілу накладних витрат 14
6. Групування витрат за категоріями: заробітна плата; інструментальнезабезпечення; обладнання; медикаменти та ін. 22
7. Класифікація витрат у межах кожної категорії. 18
8. Розрахунок прямих і непрямих витрат 20
9. Висновки щодо значення розподілу накладних витрат для ціноутворення 21
Література: 23
Cмотрите также:
Поетапний аналіз витрат лікувального-профілактичного (аптечного) закладу

1. Визначення об'єктів витрат 3 2. Збирання фінансової інформації щодо об'єкта дослідження 4 3. Визначення відділення з накладними витратами 6 4. Збирання статистичної інформації для розподілу накладних витрат 12 5. Визначення методів розподілу накладних витрат 16 6. Групування витрат за категоріями: заробітна плата; інструментальнезабезпечення; обладнання; медикаменти та ін. 19 7. Класифікація витрат у межах кожної категорії. 21 8. Розрахунок прямих і непрямих витрат 23 9. Висновки щодо значення розподілу накладних витрат для ціноутворення 24 Література: 26

Поетапний аналіз витрат лікувально-профілактичного (аптечного) закладу

1. Визначення об’єктів витрат 3 2. Збирання фінансової інформації, щодо об’єкта дослідження 5 3. Визначення відділення з накладними витратами 7 4. Збирання статистичної інформації для розподілу накладних витрат 9 5. Визначення методу расподілу накладних витрат 10 6. Групування витрат за категоріями: заробітна плата, інструментальне забезпечення, обладнання, медикаменти та ін. 15 7. Класифікація витрат у межах кожної категорії. Визначення змінних витрат 20 8. Розрахунок прямих і непрямих витрат 20 9. Висновки щодо значення розподілу накладних витрат для ціноутворення 26 Література 27 Предмет: економіка та фінансування охорони здоров’я

Організація роботи лікувально-профілактичного закладу (за матеріалами СМЦ „Оптима-Фарм”)

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичний. Теоретичні аспекти організації роботи лікувально-профілактичного закладу 6 1.1. Завдання функції та мета лікувально-профілактичного закладу 6 1.2. Використання маркетингових досліджень у лікувально-профілактичному закладі 15 1.3. Нормативно-правове підґрунтя організації роботи лікувально-профілактичного закладу 27 Висновки до розділу 1 37 РОЗДІЛ 2. Аналітичний. Оцінка організації роботи СМЦ «Оптима-Фарм» 40 2.1. Загальна характеристика діяльності СМЦ «Оптима-Фарм» 40 2.2. Аналіз економічних показників діяльності СМЦ «Оптима-Фарм» 45 2.3. Аналіз роботи організаційної структури СМЦ «Оптима-Фарм» 53 Висновки до розділу 2 76 РОЗДІЛ 3. Рекомендаційний. Шляхи удосконалення організаційної роботи лікувально-профілактичного закладу «Оптима-Фарм» 79 3.1. Напрямки поліпшення організаційної структури СМЦ «Оптима-Фарм» 79 3.2. Напрямки підвищення конкурентоспроможності послуг СМЦ «Оптима-Фарм» 89 Висновки до розділу 3 96 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 100 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 111 ДОДАТКИ 120

Стан та перспективи розвитку лікувального туризму в Україні

Вступ 3 1. Лікувальний туризм як предмет дослідження 5 1.1. Основні поняття лікувального туризму 5 1.2. Зародження та розвиток лікувального туризму 10 2. Сучасний стан розвитку лікувального туризму в Україні 16 2.1. Ресурсна база розвитку лікувального туризму в Україні 16 2.2. Географія лікувального туризму 21 2.3. Особливості організації лікувального туру в Україні 27 2.4. Перспективи розвитку лікувального туризму в Україні 34 Висновки 38 Список використаних джерел 40

Основи охорони праці в туризмі

1. Обов’язки керівника робіт, роботодавця та лікувально-профілактичного закладу у разі настання нещасного випадку на виробництві 3 2. Завдання підприємства або закладу сфери туризмі щодо зниження травмонебезпечності, впливу довкілля на туристів і екскурсантів 13 Список використаної літератури 20

Особливості організації маршрутів: лікувального

Зміст Стор. ВСТУП 3-4 I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКУВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 5-12 1.1. Рекреаційні фактори лікувального туризму 5-9 1.2. Історія лікувального туризму в Україні 9-12 II. РЕСУРСИ ЛІКУВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 13-19 2.1. Загальна характеристика лікувальних ресурсів України 13-15 2.2. Лікувальні ресурси Криму 15-16 2.3. Лікувальні ресурси Карпатського регіону 17-18 2.4. Інші лікувальні ресурси України 18-19 III. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ЛІКУВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 20-29 3.1. Організатори лікувального туризму в Україні 20-23 3.2. Розвиток санаторно-курортних закладів України 23-25 3.3. Проблеми та перспективи розвитку лікувального туризму в Україні 25-29 ВИСНОВКИ 30-31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 32-33

Лікувальний туризм

Вступ 3 1. Поняття лікувального туризму та його значення 5 1.1.Лікувальний туризм серед видів туризму 5 1.2. Можливості використання рекреаційних ресурсів у лікувальному туризмі 8 2. Основні засади та особливості організації маршрутів лікувального характеру 16 2.1. Основні засади організації лікувального туризму 16 2.2. Вимоги та проблеми в організації маршрутів лікувального характеру 19 2.3. Особливості організації маршрутів лікувального характеру 22 3. Проведення організованого туру за маршрутом лікувального характеру 26 4. Можливості удосконалення організації лікувального труизму в Україні 40 Висновки 44 Список використаної літератури 46

Маркетинг план лікарняно-профілактичного закладу

Вступ 2 1. Характеристика медичної установи 3 1.1. Повна адреса медичного закладу 3 1.2. Забезпеченість легкою і зручною парковкою 3 1.3. Обсяг медичних послуг 3 1.4. Управління закладом 4 1.5. Маркетингові завдання розвитку установи 5 1.6. Забезпечення довгострокової результативності праці медичних працівників 7 2. Маркетингові дослідження. Збір інформації 10 2.1. Вивчення свого ринку 10 2.2. Методи визначення цільового ринку 11 3. Визначення своїх потенційних пацієнтів 15 3.1. Чисельність пацієнтів 15 3.2. Демографічна сегментація пацієнтів 15 3.3. Сегментація за захворюваністю населення 16 4. Аналіз перспектив розвитку медичного закладу 19 5. Маркетинговий бюджет. Юридичні аспекти 24 Практичне завдання 26 Література 32

Розробка пакета установчих документів та бізнес плану лікувального закладу

Предмет: організаційне проектування в галузі охорони здоровья Зміст Вступ 3 І. Теоретичне обгрунтування профілю та організаційно-правової форми створюваного закладу 6 1.1. Становлення фармакоекономіки в Україні 6 1.2. Огляд фармацевтичного ринку 9 1.3. Аналіз організаційно-правових форм українських аптек 16 ІІ. Розробка установчих документів створюваного закладу 21 2.1. Розробка установчого договору 21 ІІІ. Розробка бізнес-плану створюваного підприємства 47 3.1. Резюме 47 3.2. Суть запропонованого проекту 47 3.3. Аналіз ринку діяльності підприємства 49 3.4. Маркетинговий план 53 3.5. Виробничий план 55 3.6. Організаційний план 56 3.7. Фінансовий план 57 Висновки 59 Література 61 Додаток 1. Статут ТОВ “Ліки” 63 Додаток 2. Відомості суб'єкта господарської діяльності про відповідність його матеріально-технічної бази 77-81 Проблемі вдосконалення політики ринкової діяльності вітчизняних ФП були присвячені дослідження науковців В.М.Толочка, З.М. Мнушко, Д.С. Волоха, А.В. Кабачної, М.С. Пономаренка, О.В. Посилкіної, В.А. Загорія, Б.П. Громовика. Проте основні науково-методичні та організаційні питання відкриття нового фарамцевтичного підприємства (аптеки) та її успішної діяльності на конкурентному ринку потребують подальшої розробки та вдосконалення. Мета дослідження - розроблення та впровадження науково-обгрунтованих рекомендацій щодо оптимізації виробничо-комерційної діяльності ФП із використанням методу бізнес-планування та з урахуванням специфічності ЛЗ як товару. Об'єктом дослідження є показники діяльності вітчизняних фармацевтичних оптово-посередницьких підприємств (ФОПП) та аптек. Предмет дослідження: процес розроблення та впровадження ьізнес-плану відкриття нового аптечного закладу, організація взаємодії ФП з різними групами споживачів ЛЗ; фінансування інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК); система управління вітчизняними ФП.

АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ ТА ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ДЛЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЄСАНА»

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3 ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ ТА ТОРГІВЛІ МЕДИЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ................................................................................7 1.1 Аптечний заклад: поняття та організаційна структура, ліцензування, акредитація 7 1.2 Торгівля ліками та засобами медичного призначення 13 1.3. Специфіка та складові фармацевтичного маркетингу 21 РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНА, ТЕХНОЛОГІЧНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «АВЄСАНА» 27 2.1 Аптека «Авєсана»: загальна організаційна характеристика 27 2.2 Риси фінансового стану аптеки 35 2.3 Товарообіг в аптеці «Авєсана» 42 РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ДЛЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЄСАНА» 51 3.1 Технологія оптимізації маркетингу ТОВ «Авєсана» в галузі цінової та товарної політики 51 3.2 Висунення нової продукції у аптеці «Авєсана» та розробка концепції антикризового маркетингу виходячи з рекламної практики та досліджень споживацького ринку 68 3.3 Розроблення мерчандайзингової політики аптеки 81 ВИСНОВКИ 87 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 94 ДОДАТКИ 104