институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Тема: Проблематика та художні особливості драматургії Куліша.

Каталог пособий и учебных материалов | Разное | Материал | Страниц: 44 | Год: 2007 | Размер: 65 кб. | Стоимость: 1 смс | Смотреть | Скачать

Проблематика та художні особливості драматургії Куліша.

n/a
Cмотрите также:
Жанр комедії у творчості М.Куліша

Вступ 3 Розділ І. Микола Куліш – видатний драматург та майстер комедії 5 1.1 Розвиток жанру комедії в Україні 5 1.2 Життєвий шлях Миколи Куліша 7 1.3 Значення комедії у творчості М.Куліша 9 Розділ ІІ. Розвиток комедії. Творчість Куліша 11 2.1 „Отак загинув Гуска” 11 2.2 Трагікомедія М.Куліша – “Народний Малахій” 13 Розділ ІІІ. Жанрові особливості комедій 15 3.1 “Мина Мазайло” – найвидатніша комедія драматурга 15 3.2 Інтермедія “Хулій Хурина” 19 Висновки 22 Література 24

Зарубіжна література

1. Основні напрями європейського модернізму, їх естетичні програми і представники 3 2. Філософсько-естетична думка кінця XIX - початку XX ст. і художня практика модернізму. 4 3.Творчість Ш.Бодлера – предтечі французького символізму 5 4. Криза культури і французька поезія символізму 6 У Франції найвідомішими предствниками символізму були П.Верлен, А.Рембо, С.Малларме 5. Творчість Поля Верлена 6 5. Творчість Поля Верлена 7 6. Трагедія життя і творчості А.Рембо 8 7.Аналіз поезій А.Рембо «П‘яний корабель», «Голосні» 9 8. Символістська драма, її ознаки і художні знахідки (Г.Гауптман, М.Метерлінк) 10 9. Натуралізм як літературний напрям і творчий метод 11 10. Творчість Е.Золя у контектсі натуралізму 12 11. Проблематика і художні особливості роману Е.Золя «Жерміналь» 13 12. Новаторство Е.Золя в жанрі роману 14 13.Роман Мопассана «Милий друг» («Життя»): проблематика, художні особливості 15 14.Новелістика Мопассана. Тематичні групи новел 16 15. Характерні риси «нової драми» 17 16. Художній метод драматургії Г.Ібсена 18 17. Поєднання неоромантичної і реалістичної естетики в драмі Г.Ібсена «Пер Гюнт». Особливості інтерпретації фаустіанівських мотивів у драмі. 19 17. Поєднання неоромантичної і реалістичної естетики в драмі Г.Ібсена «Пер Гюнт». Особливості інтерпретації фаустіанівських мотивів у драмі. 19 18.Проблематика і художні особливості драми Г.Ібсена «Ляльковий дім» 20 18.Проблематика і художні особливості драми Г.Ібсена «Ляльковий дім» 20 19. М.Метерлінк: від «драми мовчання» до симолістської драми. Драма-феєрія «Синій птах»: проблематика, поетика, особливості жанру 21 20. Драматургія Г.Гауптмана 22 21. Проблематика новелістики Т.Манна 23 22. «Смерть у Венеції» Т.Манна як модереністська новела 24 23. Американський неоромантизм та його види 25 24. Неоромантичні тенденції роману «Пригоди Тома Соєра..» М.Твена 26 25. Автобіагрофічні риси роману Джека Лондона «Мартін Іден». Розкриття в романі теми митця і містецтва в сучасному суспільстві 27 26.Проблематикк та поетика роману Джека Лондона «Морський вовк» 28 27.Американський імпресіонізм. особливості творчості Г.Джеймса 29 28. Тематичний діапазон новел О‘Генрі 30 29. «Нова драма» Б.Шоу 31 30. Зміст та проблематика драми Б.Шоу «Дім, де розбиваються сердця» 32 31. Інтерпретація античного міфу в драмі Б.Шоу «Пігмаліон» 33 32. Трансформація традицій реалізму в прозі Т.Харді 34 33. Англійський неоромантизм, його особливості 35 34.Пошуки нового героя в пригодницько-психологічній англійській прозі порубіжжя (Стівенсон, Конан Дойль, Конрад) 36 35. Тема двійництва у творі Л.Стівенсона «Дивна історія доктора Джекіля і містера Хайда» 37 36. Розвиток традицій детективної новели у творчості К.Дойля 38 36. Розвиток традицій детективної новели у творчості К.Дойля 38 37. Синтез психологічного аналізу та пригодницького сюжету в прозі Д.Конрада 39 38. Специфіка розкриття теми науково-технічного прогресу і долі вченого в буржуазному суспільстві у творчості Г.Уельса 40 39. Аналіз роману «Коли сплячий прокинеться» Г.Уелса 41 39. Аналіз роману «Коли сплячий прокинеться» Г.Уелса 41 40. Естетизм О.Уальда 42 41.Роман О,Уайльда «Портрет Доріана Грея». Проблемати та поетика твору 43 42. Поезія Р.Кіплінга: проблематика, поетика, специфіка ліричного героя 44 43. Творчість С.Лагерльоф: загальний огляд 45 44.Анімалістична тема в творчості Р.Кіплінга 46 45. Імпресіонізм. Його характерні риси 47 46. Роман К.Гамсуна «Голод» з позиції імпресіонізму 48 46. Роман К.Гамсуна «Голод» з позиції імпресіонізму 48 47. Творчість Дж.Джойса 49 48. Роман Дж.Джойса «Уілісс» як зразок модерністичного роману 50 49. Російська поезія «срібного віку» 51 50. Провідні мотиви поезії російських символістів 52

Наукові та суспільно-політичні погляди Пантелеймона Куліша

План Вступ 1. Микола Куліш та його зв’язок з театром “Березіль” 2. Громадська і політична діяльність Миколи Куліша у 1917 – 1920 роках 3. Висновки Список використаної літератури

Проблематика роману Пантелемона Куліша «Чорна рада»

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. «ХУДОЖНЯ КАРТИНА СВІТУ» У РОМАНІ П.КУЛІША «ЧОРНА РАДА» 6 1.1. ПОНЯТТЯ «ХУДОЖНЯ КАРТИНА СВІТУ»: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ. 6 1.2. Методологія аналізу „художньої картини світу” в літературознавстві 14 1.2. Специфіка створення «художньої картини світу» у романі П.Куліша «Чорна рада» 20 РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ РОМАНУ П.КУЛІША «ЧОРНА РАДА» 23 2.1. Висвітлення проблеми національної історії в романі 23 2.2. Особливості відбиття проблеми національної ідеї в «Чорній раді» 28 2.3. Проблема моральних ідеалів героїв та її відбиття у романі. 40 ВИСНОВКИ 43 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 46 Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного аналізу проблематики аспекту роману П.Куліша «Чорна Рада». Поставлена мета обумовила вирішення ряду взаємопов'язаних завдань: • специфікувати основні складові картини світу П.Куліша у контексті його історіософського світобачення; • з'ясувати концептуальний підхід П.Куліша до проблеми "національного" як до першооснови національної ідеї; • проаналізувати особливості осмислення проблем національної історії у романі «Чорна рада»; • специфікувати суспільно-побутову проблематику, що висвітлено у романі «Чорна рада». • обґрунтувати суспільно-історичне значення культурологічних поглядів П.Куліша з позицій сучасної науки як підсумок дослідження. Об'єкт дослідження – текст роману «Чорна рада» П.Куліша Предмет дослідження – особливості проблематики означеного твору. Хронологічні межі дослідження обумовлені специфікою дослідження твору і охоплюють життєвий шлях та діяльність П.Куліша у 1846-1856 рр. Методи дослідження. Відповідно до поставлених завдань у дослідженні використано: аналіз і синтез, зіставлення і узагальнення здобутих даних, отриманих у процесі вивчення філософської, історичної, культурологічної, літературознавчої, мовознавчої літератури та наукових видань з допоміжних та суміжних галузей науки. Принцип історизму, використаний у роботі, допоміг у розкритті і таких важливих проблем, як умови і чинники, що вплинули на проблематику роману, його роль і місце в українському національно-визвольному русі ХІХ ст., аналізі загальнокультурних та суспільних процесів зазначеної доби. Порівняльно-історичний, описовий, проблемний, логічний й систематичний методи дозволили визначити зміст культурологічних концепцій, охарактеризувати складові картини світу П.Куліша в еволюції його історіософського світобачення. Науково-біографічний та порівняльний методи уможливили цілісний аналіз історичних подій і дозволили окреслити ідейно-духовні засади культурницької діяльності П.Куліша та еволюції його історіософського світобачення. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ній практично вперше здійснено комплексний аналіз проблематики роману П.Куліша «Чорна рада» у контексті розвитку української національної літератури ХІХ століття та обґрунтовано суспільно-історичне значення проблем, висвітлених у романі. Практичне значення студії полягає у тому, що її матеріали і результати можуть бути використані для здійснення подальших досліджень з історії вітчизняної літератури та культури, відкриває нові шляхи для інтерпретування творів та біографічних даних П.Куліша і його ролі у розвитку української культури.

Історичний розвиток драматургії масових форм роботи

План ВСТУП 3 1. РОЗДІЛ: ДРАМАТУРГІЯ МАСОВИХ ФОРМ РОБОТИ 5 1.1. Масові заходи та їх компоненти 5 1.2. Особливості драматургії масових форм роботи 8 2. РОЗДІЛ: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ДРАМАТУРГІЇ МАСОВИХ ФОРМ РОБОТИ 16 2.1. Масові свята, театралізовані дійства в Древній Греції і Древньому Римі 16 2.2. Театралізовані масові свята Середньовіччя і Відродження 21 2.3. Масові свята на Русі 28 2.4. Радянські масові свята 33 2.5. Сучасний стан драматургії масових форм роботи 40 ВИСНОВКИ 43 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 46 Мета курсової роботи розглянути основні історичні періоди розвитку драматургії масових форм роботи та виділити основні сучасні особливості в цій галузі. Предметом курсової роботи є детальний розгляд всіх періодів історичного розвитку драматургії масового свята та видовища. Об’єктом курсової роботи є конкретизація особливостей драматургії масового свята як в історичному контексті так і в сьогоденні. Хронологічні рамки в курсовій роботі сягають найдавніших часів зародження цивілізації, а саме до Древньої Греції та Риму і доходять до наших днів. Літературна база курсової роботи будується в основному на працях російських дослідників, таких як Гребенюк В.П. Публічні видовища петровського часу і їхній зв'язок з театром, 1976 року; Вершковський Е.В. Режисура масових видовищ, 1977 року; Генкін Д.М. Масові свята, 1987 року; Туманов І.М. Режисура масового свята і театралізованого концерту, 1976 року; Шубіна І.Б. Організація дозвілля і шоу програм, 2004 року; Чечетін А.І. Основи драматургії театральних видовищ, 1981 року. Також можна виділити деяких українських дослідників даного питання. Це, насамперед, Горбов А.С. Режисура видовищно-театралізованих заходів, 2004 року; Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ, 2003 року та Обертинська А.П. Історія масових свят, 1992 року. Структурно робота складається зі вступу, двох частин, висновків та використаної літератури.

Художні течії і напрямки в літературі

План: Вступ 1. Художні течії і напрямки в літературі 2. Архітектура 3. Музичне мистецтво Висновок

Проблематика та особливості поетики повісті Івана Франка „Перехресні стежки”

Вступ Розділ І. Проблематика та особливості композиції повісті І. Франка “Перехресні стежки” Розділ ІІ. Інтелігенція і народ в повісті І. Франка “Перехресні стежки” Висновки Список використаної літератури

Стилістичний аналіз тексту «Лист Миколи Куліша до Аркадія Любченка»

Зміст 1. Лист Миколи Куліша до Аркадія Любченка 2 2. Стилістичний аналіз тексту 4 Використана література 7

Концепції розвитку української культури(І.Франко, П.Куліш.) Сучасні погляди українських науковців

Вступ. 1. Пантелеймон Куліш - найвизначніший український письменник. 1.1. Хронологія життєвого шляху. 1.2. Вплив діяльності Куліша на пробудження літературного руху як поштовх подальшого розвитку української культури. 1.3. Творчий шлях П. Куліша - великий вклад в укр. к -ру. 2. Іван Франко - велика сторінка культурного життя України. 2.1 Сила оригінального творчого таланту в оповіданнях та повістях Франко. 2.2 Поезія Франко - переживання народу. 3. Сучасні погляди українських науковців

Родина Тобілевичів та її внесок у розвиток української драматургії

Родина Тобілевичів та її внесок у розвиток української драматургії